Thursday, September 16, 2010

Petua-petua belajar daripada mereka yang telah cemerlang.

3 TEKNIK BELAJAR BERKESAN ( SATU PERKONGSIAN )
( Sekadar satu panduan semata-mata. Setiap individu mempunyai teknik belajar berkesan sendiri. )
Teknik Belajar 5R
Recopy                              
[ salin semula ]
Rework all model 5 x            
[ buat semula contoh / cepat / 5x ] 
Recite out loud Repeatedly
[ lafaz kuat berulang kali ]
Recheck                                   
[ semak semula ]
Reasonnablenes                 
[ jawapan berpatutan/sebaliknya ]
Teknik Belajar STUV
S - Sumarize        
[ ringkaskan nota penting ]
T - Test your self
[ uji diri anda ]
U - Use                
[ gunakan ]
V - Visualize        
[ bayangkan selalu ]
Teknik Belajar PQ3R
Preview
( tinjauan awal )
Question
( soal diri )
Read & Underline
( Baca,garis dan tanda )
Recite & Write
( lafaz dan tulis nota )
Review
( tinjauan akhir )

No comments:

Post a Comment