Wednesday, October 27, 2010

Soalan Ramalan SPM 2010 ( Tingkatan 4 - Kelantan )

Soalan Ramalan JPN Kelantan SPM 2010 - Ting 4

TEMA 7 (BAB 1, 2 DAN 3 TINGKATAN 4)
SOALAN STRUKTUR

1. Tamadun Indus merupakan tamadun terawal di India. Tamadun ini juga dikenali sebagai tamadun Harappa.

(a) Apakah faktor pembentukan tamadun Indus ?
• Penduduk nomad membentuk petempatan kekal
• Sungai Indus menyediakan sumber air
• Sungai Indus mempunyai tanah yang subur
• Penduduk pandai menyesuaikan diri dengan alam sekitar
• Peningkatan hasil pertanian membawa kepada pertambahan penduduk
• Pertambahan penduduk menyumbang kepada perkembangan bandar
[2 markah]

(b) Namakan bandar yang terbentuk di lembah Indus.
• Mohenjo-Daro
• Harappa
[1 markah]

(c) Nyatakan susun lapis masyarakat Indus
• Golongan atasan
• Golongan bawahan
• Golongan atasan adalah pendeta dan pedagang
• Golongan bawahan adalah petani dan buruh
• Golongan paling bawah adalah hamba
[2 markah]

(d) Senaraikan dua kegiatan ekonomi Masyarakat Indus.
• Kegiatan perdagangan
• Kegiatan pertanian / bercucuk tanam
• Kegiatan pertukangan / pembinaan
• Kegiatan pembuatan / barangan logam dan tembikar
[2 markah]

(e) Apakah iktibar yang boleh kita contohi daripada sifat keterbukaan tamadun Indus?
• Perlu cintakan ilmu
• Perlu gigih dan rajin
• Perlu pertukaran teknologi / kepakaran
• Perlu kreatif dan inovatif
• Menjalinkan hubungan diplomatik
• Sedia menerima pengaruh luar yang baik
• Menjalinkan hubungan perdagangan
• Mengutamakan kedamaian dan keamanan
• Mana-mana jawapan munasabah
[3 markah]


2.

(a) Apakah faktor utama pembentukan tamadun Indus ?
• Pembentukan petempatan di sepanjang sungai Indus
• Kesuburan tanah
• Kepandaian penduduk menyesuaikan diri dengan alam sekitar
• Meningkatkan penghasilan pertanian
• Pertambahan jumlah penduduk
• Perkembangan bandar/wujud bandar Mahenjo-Daro/ Harappa
• Bandar Lothal/Sutkagen Dor muncul sebagai bandar pelabuhan
[2 markah]

(b) Namakan bandar utama yang terbentuk di lembah Indus.
• Mahenjo-Daro
• Harappa
• Sutkagen Dor
• Lothal
[1 markah]

(c) Nyatakan susun lapis masyarakat Indus.
• Golongan Atasan/Golongan Pendita/ Pedagang
• Golongan Bawahan/Petani/Buruh/Hamba
[2 markah]

(d) Senaraikan dua kegiatan ekonomi masyarakat Indus.
• Perdagangan
• Pertanian
• Pertukangan
• Pembuatan
[2 markah]

(e) Apakah iktibar yang boleh kita contohi daripada sifat keterbukaan tamadun Indus ?
• Kejayaan datang hasil daripada hubungan baik bgn Negara luar
• Kecemerlangan terbit hasil pertukaran pandangan dengan pihak lain
• Segala pengaruh luaran mestilah diadaptasikan dengan keadaan dan suasana tempatan
• Mana-mana yang munasabah-terima
[3 markah]3. Rajah di bawah menunjukkan sistem pentadbiran Tamadun Hwang Ho.

(a) Nyatakan nama pusat kerajaan Dinasti Shang
• Anyang
[1 markah]

(b) Berikan dua ciri istimewa yang terdapat di bandar tersebut.
• Terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan
• Terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran
• Golongan pembesar dan agama tinggal di kawasan bandar
• Dilengkapi dengan tembok untuk menghalang penceroboh
• Dikelilingi oleh perkampungan yang didiami oleh masyarakat tani
[2 markah]

(c) Mengapakah berlakunya peralihan kuasa daripada Dinasti Shang kepada Dinasti Chou ?
• Kezaliman pemerintah Raja Shang
• Kebangkitan golongan hamba
• Kepercayaan kepada mandat daripada Tuhan
[1 markah]
(d) Apakah langkah yang dilaksanakan oleh Raja-raja Dinasti Chou untuk mendapat sokongan daripada pembesar mereka ?
• Melalui ikrar taat setia kepada pemerintah
• Memberi hadiah seperti kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang
• Diminta melindungi Raja
• Memberikan bantuan tentera pada masa perang
• Diberi hak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan
[3 markah]

(e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah peranan golongan bangsawan dalam Tamadun Hwang Ho?
• Mentadbir wilayah di luar pusat pentadbiran Raja
• Diberi hak oleh Raja untuk mewujudkan sistem pentadbirannya sendiri
• Bertanggungjawab memungut cukai
• Menguruskan pertahanan
• Mentadbir undang-undang di wilayah masing-masing
[3 markah]

4. Tamadun Hwang Ho adalah tamadun terawal di China yang memberikan sumbangan yang penting kepada peradaban dunia.

(a) Senaraikan dua golongan dalam struktur sosial masyarakat tamadun Hwang Ho.
• Golongan raja
• Golongan Pembesar
• Golongan artisan
• Golongan Tentera
• Golongan Petani
• Golongan Hamba
( 2 markah )

(b) Nyatakan dua contoh kepercayaan yang diamalkan oleh golongan masyarakat dalam tamadun Hwang Ho.
• Animisme
• Politeisme
• Penyembahan roh nenek moyang
• Menyembah tuhan syurga/Shang-ti/tuhan bumi/Tu
• Menyembah sungai/bukit/gunung
• Menilik nasib menggunakan tulang oracle
( 2 markah )

(c) Apakah peranan kalendar dalam masyarakat Hwang Ho.

• Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam
• dan musim menuai
• Menjalankan aktiviti harian/upacara perkahwinan/ pemburuan/pengkebumian
( 2 markah )

(d) Senaraikan dua ciri negara kota anyang dalam tamadun Hwang-Ho.
• Terletak di tanah tinggi di Sungai Huan
• Terdapat istana/kuil/pusat pentadbiran
• Golongan raja/pembesar/agama tinggal di kawasan bandar
• Dilengkapi tembok bagi menghalang penceroohan musuh
• Dikelilingi perkampungan yang dihuni masyarakat petani
( 2 markah )

(e) Pada pendapat anda, apakah sumbangan penting Tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian kepada peradaban manusia.
• Pembinaan sistem pengairan/terusan
• Kemajuan dalam teknologi pembajakan
• Penciptaan cangkul/sabit
• Penggunaan batas
• Mencipta alat pertanian berasaskan besi
( 2 markah )

5. Aktiviti perdagangan tamadun India mengalami perkembangan yang sangat pesat pada abad ketiga sebelum Masihi .

(a) Nyatakan dua jenis barang dagangan yang diperdagangkan di peringkat dalaman tamadun India pada masa itu.
• Senjata
• Gading gajah
• Emas
• Berlian
• mutiara
[2 markah]

(b) Senaraikan negara luar yang menjalankan hubungan perdagangan dengan tamadun India.
• Macedonia
• Sri Lanka
• Asia Tengah
• Asia Tenggara
• China
[2 markah]

(c) Mengapakah ekonomi Tamadun India berkembang dengan pesat pada abad ketiga SM?
• Perdagangan dalaman di wilayah India
• Perdagangan dengan negara luar spt Macedonia, Sri Lanka, Asia Tengah, Asia Tenggara dan China
• Terdapat pelabuhan penting spt Tamralipti
• Wujud persatuan perdagangan dan perusahaan/Sresthin/ Persatuan Tukang kayu, tukang logam.
• Persatuan tukang kayu/tukang logam/tukang kulit
• Persatuan mengawal harga barangan
• Persatuan mengawal kualiti barangan
• Persatuan mengawal gaji pekerja
• Undang-undang digubal untuk mengawal persatuan
• Raja mengawasi pelaksanaan undang-undang
• Mata wang emas digunakan sebagai medium jual beli
• Dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik
• Terdapat sektor perusahaan tekstil spt kain kapas & sutera
• Terdapat perusahaan barang kemas spt emas, batu permata dan mutiara.
• Pelbagai jenis cukai dikenakan spt hasil pertanian & buah-buahan
• Perdagangan maritim dijalankan dengan Alam Melayu, China, Rom & Sri Lanka
[4 markah]

(d) Berdasarkan tamadun India, bagaimanakah anda boleh meningkatkan perkembangan ekonomi negara dengan pesat?
• Bersikap inovatif
• Berusaha membaiki & meningkatkan kehidupan sedia ada
• Mewujudkan sebuah negara aman
• Mewujudkan sistem pemerintahan yang kuat/adil
• Mempunyai corak sistem pemerintahan yang sistematik
• Menjadi pemerintah yang berwibawa
• Meneliti dan menghayati perubahan/kemajuan yang telah berlaku dalam masyarakat lampau

[2 markah]

ESEI

1. Kematangan tamadun Indus terbukti melalui pencapaiannya yang cemerlang dalam berbagai-bagai bidang termasuklah perancangan bandar, kegiatan ekonomi serta aspek kerohanian dan kepercayaan.

(a) Nyatakan tentang proses pembentukan tamadun Indus. [4 markah]
• Penduduk nomad membentuk petempatan kekal di sepanjang Sungai Indus
• Sungai Indus menyediakan sumber air
• Kepandaian penduduk menyesuaikan diri dengan alam sekitar
• Sungai Indus dapat menyuburkan tanah
• Berlaku peningkatan hasil pertanian
• Pertambahan jumlah penduduk
• Perkembangan bandar
• Dua bandar utama ialah Mohenjo-Daro dan Harappa

(b) Nyatakan enam keistimewaan bandar Mohenjo-Daro dan Harappa. [6 markah]
• Bandarnya terbahagi kepada bahagian utama dan bahagian kedua.
• Bahagian utama ialah pusat pentadbiran.
• Pusat pentadbiran menempatkan bangunan pentadbiran, tempat mandi awam dan tempat menyimpan hasil pertanian.
• Bahagian kedua menempatkan kawasan perumahan.
• Bandar dikelilingi oleh tembok.
• Bandar disusun berasaskan blok segi empat.
• Setiap blok dipisahkan oleh rangkaian jalan raya.
• Jalan raya berkeadaan lurus dan bersambung
• Bandar dihubungkan dengan sungai.

(c) Mengapakah masyarakat lembah Indus berjaya membina bandar terancang ? [6 markah]
• Memiliki kepakaran dari segi susun atur dan pengisian bandar.
• Pemahaman tentang ilmu geometri, kesenian dan matematik.
• Kemajuan dalam ilmu geometri dan pembinaan.
• Pertembungan tamadun ini dengan tamadun lain
• Pertukaran teknologi dengan tamadun lain.
• Peningkatan mutu bahan binaan.
• Penghasilan batu bata melalui pembakaran dengan suhu tinggi.
• Penyesuaian pengaruh luar dengan keadaan tempatan.

(d) Terangkan organisasi sosial masyarakat Indus.
[10 markah]
• Terbahagi kepada dua golongan
• Golongan atasan
• Pendeta
• Pedagang
• Golongan bawahan
• petani
• buruh
• hamba

• Pendeta ialah kelas atasan yang utama
• Pendeta mempunyai kuasa dan pengaruh teutama bidang keagamaan

• Golongan bawahan memberikan ketaatan kepada golongan pendeta

• Tampuk pemerintahan dipegang oleh pendeta

• Petani menjalankan aktiviti pertanian
• Petani menyalurkan sebahagian hasil kepada pihak berkuasa

• Buruh menjalankan kerja perburuhan
• Menjaga kebersihan
• Membina tembok di benteng
• Membina terusan

(e) Terangkan sumbangan tamadun Indus kepada perkembangan tamadun manusia. [8 markah]
• Keupayaan masyarakatnya mengeksploitasi kelebihan yang ada untuk membina tamadun
• Mereka mengeksploitasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan harian mereka.

• Perancangan bandarnya
• Mereka berjaya mewujudkan bandar Mahenjo-Daro dan Harappa.
• Kejayaan membina bandar adalah gabungan kepakaran dalam pelbagai segi.
• Contohnya kepakaran dari segi susun atur dan pengisiannya, kepakaran dalam ilmu geometri, kesenian dan matematik,

• Memberikan sumbangan dalam meningkatkan mutu bahan binaan.
• Menghasilkan batu-bata menggunakan suhu yang tinggi.

• Masyarakat Indus bersifat terbuka dalam membuat hubungan dengan tamadun lain.
• Mereka bertukar pandangan dengan tamadun Mesir dan tamadun Mesopotamia.
• Segala pengaruh luar disesuaikan dengan keadaan dan suasana tempatan.

• Mengajar kita bahawa kedamaian dan keamanan adalah faktor untuk mencapai kemajuan.

2. Tamadun Hwang Ho berkembang menjadi salah sebuah tamadun awal dunia kerana corak pemerintahannya yang bersistematik.

(a) Terangkan sistem pemerintahan tamadun Hwang Ho.
• Sistem pemerintahan beraja /monarki
• Pengganti raja dilantik daripada kalangan saudara lelaki yang muda/anak lelaki raja
• Raja-raja Shang mempunyai kewibawaan politik, ekonomi, sosial dan agama
• Raja berkuasa di kawasan pusat pentadbiran

• Kuasa raja merupakan mandat dari tuhan
• Raja Shang tidak perlu mendapatkan pengesahan politik
• Raja Shang keturunan pemerintah agama.
• Masyarakat percaya jika raja adil kerajaan dan rakyat hidup makmur dan sejahtera / direstui tuhan
• Pemerintah shang kehilangan mandat kerana mereka berlaku zalim

• Bangsawan dan pegawai kerajaan membantu raja
• Membantu raja memerintah bagi wilayah luar pusat pentadbiran
• Bertanggungjawab mentadbir wilayah
• Mewujudkan sistem pentadbirannya sendiri
• Memungut cukai,pertahanan dan undang-undang

• Pentadbiran wilayah
• Raja Dinasti Chou membahagikan pemilikan tanah kepada wilayah-wilayah
• Melantik pembesar tempatan/pembesar feudal mengendalikan disetiap wilayah
• Raja Chou dibantu oleh ketua menteri
• Dibantu oleh enam badan yang mengurus soal pertanian / tentera / upacara agama / kerja awam / hal ehwal monarki/undang-undang

• Mengikat pembesar temapatan melalui ikrar taat setia
• Pembesar dikehendaki memberi hadiah kepada Raja-raja Chou
• Hadiah seperti kereta kuda/senjata gangsa/hamba/ binatang
• Melindungi raja
• Memberi bantuan tentera semasa perang
• Diberi hak bertindak sebagai ketua agama dalam upacara pengorbanan

• Mengamalkan sistem pemerintahan bercorak dinasti
• Bermula dengan Dinasti Hsia , Dinasti Shang dan Dinasti Chou
[6 markah]

(b) Terangkan sumbangan Tamadun Hwang Ho kepada peradaban dunia hari ini.
• Sistem pemerintahan monarki
• Mempengaruhi sistem pemerintahan China kuno
• Diteruskan sehingga pemerintahan Dinasti Ching
• Gelaran raja ditukar kepada maharaja
• Konsep anak syurga dikaitkan dengan raja/maharaja
• Mandat dari syurga juga dikaitkan dengan maharaja
• Amalan putaran dinasti diteruskan oleh dinasti-dinasti di China hingga abad ke 20

• Pembangunan pertanian
• Pembinaan sistem pengairan
• Pembinaan terusan
• Mengairi kawasan pertanian
• Mengelakkan berlakunya banjir

• Teknologi pertanian
• Teknologi pembajakan/penciptaan cangkul
• Sabit
• Menggunakan batas untuk penanaman
• Penggunaan alat pertanian diperbuat daripada besi

• Sistem tulisan
• Masih digunakan oleh orang China sehingga hari ini
• Penggunaan secara meluas
• Dalam bidang penulisan dan percetakan
• Diajar di sekolah-sekolah di China
• Penggunaannya oleh orang Korea dan Jepun

• Sistem kepercayaan
• Pemujaan roh nenek moyang
• Unsur pemujaan dari Dinasti Shang diteruskan mengikut kesesuaian masa
• Unsur korban manusia digantikan dengan unsur makanan / duit kertas / barang perhiasan
• Konsep Yin / kuasa pasif dan Yang / kuasa aktif masih terdapat sehingga sekarang
• Percaya bahawa alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada dua unsur yang saling melengkapi
• Konsep Feng Hsui / hubungan antara manusia dengan alam sekitar berlandaskan falsafah Taoisme

• Sistem Kalendar
• Terdapat 30 hari dalam sebulan
• 360 hari dalam setahun
• Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan menuai
• Menggunakan kalendar untuk aktiviti harian / upacara perkahwinan / perburuan / pengkebumian

• Falsafah Perang Sun Tzu
• Karyanya the Art of War
• Membicarakan selok belok perang
• Bagaimana menangani musuh
• Diulang cetak ke dalam pelbagai bahasa
• Diaplikasikan pula sebagai tektik dalam urusan perniagaan pada hari ini
[10 markah]

(c) Berdasarkan kemajuan pertanian tamadun Hwang Ho, bagaimanakah anda dapat meningkatkan pencapaian pertanian di negara anda. Berikan pendapat anda.
• Memilih pemimpin yang prihatin terhadap pembangunan pertanian
• Membina sistem pengairan yang baik di kawasan pertanian
• Memajukan tanah-tanah terbiar untuk tujuan pertanian
• Menggunakan bijih benih yang berkualiti
• Menggunakan teknologi /peralatan pertanian yang moden
• Penggunaan baja yang bersesuaian
• Mendapatkan pasaran pertanian secara meluas
• Mendapatkan bantuan modal daripada kerajaan
• Menggunakan teknik penanaman yang betul
• Mendapatkan khidmat nasihat daripada agensi/pakar pertanian
• Menjadikan produk pertanian barangan komersial
• Pertanian adalah perniagaan
• Mana-mana jawapan yang munasabah
[4 markah]

TEMA 8 : BAB 4, 5, 6, 7 DAN 8 TINGKATAN 4
SOALAN STRUKTUR

Soalan 1
(a) Senaraikan dua peperangan yang berlaku di Madinah antara tahun 622 – 630 Masihi
• Perang Badar
• Perang Uhud
• Perang Khandak
• Perang Tabuk
[2 markah]

(b) Berikan dua garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan
• Tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah seperti orang tua,
• kanak-kanak, wanita, orang sakit dan orang yang menyerah diri
• Tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan
• Dilarang memusnahkan tanam-tanaman
• Dilarang merobohkan tempat ibadat
[2 markah]

(c) Nyatakan dua sebab Islam membenarkan umatnya berperang.
• Apabila diserang oleh musuh
• Untuk mencari keamanan
• Untuk memelihara tempat ibadat
• Menjaga maruah negara
• Memelihara daripada kemusnahan harta benda
• Melindungi orang yang tidak berdosa
[2 markah]

(d) Nyatakan dua bukti bahawa Islam berkembang bukan dengan cara peperangan
• Nabi Muhammad s.a.w. mengampunkan tawanan Perang Badar
• Tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan
• Tawanan lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri mereka iaitu mengajar sepuluh kanak-kanak membaca dan menulis sehingga pandai
[2 markah]

(e) Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk mengelakkan peperangan daripada berlaku ?
• Mengamalkan akhlak yang mulia
• Saling bertolak ansur
• Kepimpinan melalui teladan
• Menghormati hak asasi
• Mengelakkan isu-isu sensitif dipersoalkan seperti agama, bahasa, institusi pemerintahan
• (Mana-mana yang munasabah)
[2 markah]

2. Perjanjian Hudaibiyah telah menjadi perintis kepada pembukaan semula kota Makkah pada tahun 630 Masihi.
(a) Nyatakan dua syarat Perjanjian Hudaibiyah.
• Gencatan senjata selama 10 tahun
• Kabilah Arab bebas memihak sama ada kepada orang Islam Madinah atau orang Quraisy Makkah
• Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan
• Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan semula
• Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya (7 Hijrah)
[2 markah]

(b) Nyatakan sebab Nabi Muhammad s.a.w berjaya membuka semula kota Makkah pada tahun 630 Masihi.
• Orang Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah
• Tidak menghormati hak kebebasan yang telah dipersetujui bersama
• Membunuh beberapa orang Bani Khuza’ah yang berpihak kepada Islam
• Strategi jangka panjang penyebaran Islam
[2 markah]

(c) Mengapakah Kota Makkah mudah dibuka semula oleh tentera Islam?
• Pengislaman al-Abbas dan Abu Suffian
• Jaminan keselamatan oleh Nabi Muhammad s.a.w
• Bilangan tentera Islam yang ramai
• Tentera Islam dibahagikan kepada empat pasukan
• Menyerang kota Makkah menerusi empat arah yang berlainan
• Semangat ketakwaan dan keyakinan tentera Islam yang tinggi
[2 markah]

(d) Nyatakan kepentingan pembukaan semula kota Makkah.
• Terpelihara daripada penyembahan berhala
• Dijadikan sebagai kota suci umat Islam
• Menjadi tumpuan umat Islam dan seluruh dunia untuk menunaikan ibadat haji
• Masyarakat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan Islam
• Membuktikan bahawa negara Islam yang dibentuk di Madinah begitu kukuh
• Menjadi pembuka jalan ke arah penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab secara aman
• Mewujudkan sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat di Madinah
• Menjadi wilayah Islam yang baru
[2 markah]

(e) Sekiranya anda berada semasa pembukaan semula kota Makkah, apakah ketokohan Rasulullah s.a.w yang boleh diteladani.
• Sifat pemaaf / pengampun
• Berwibawa
• Kebijaksanaan mengatur strategi
• Tidak membalas dendam
• Mana-mana yang munasabah
[2 markah]

3. Terdapat tiga teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara iaitu Islam dari Semenanjung Tanah Arab, Islam dari China dan Islam dari India.

(a) Nyatakan dua tokoh yang mengemukakan teori tersebut.
• John Crawford
• Syaed Naquib al-Attas
• Emanuel Gadinho Eredia
• S.Q. Fatimi
• Snouck Hurgronje
[2 markah]

(b) Senaraikan bukti teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Semenanjung Tanah Arab.
• Dikemukakan oleh John Crawford
• Disokong oleh prof Syed Mohamad Naquib al-Atas
• Islam berkembang menerusi aktiviti para pedagang
• Bukti catatan Cina Bahawa oarang Arab / Parsi telah mempunyai pusat peraniagaan/petempatan di Canton / Amoy sejak tahun 300 Masehi
• Pedagang Arab menguasai perdagangan laut dari pelabuhan Iskandariah , Mesir ke Cina sejak awal lagi sehingga munculnya Islam di Mekah pada abad ke-7
• Asia Tenggara sebagai pelabuhan persinggahan pedagang Arab ke negara China
• Pedagang Arab membina perkampungan Islam bernama Ta Shih di Sumatera Utara.
• Persamaan bahan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan sastera Semenanjung Tanah Arab
• Orang Arab berkahwin dengan wanita tempatan.
• Perkataan Arab yang terdapat dalam tulisan jawi diambil daripada bahasa Arab
• Adat resam dan kebudayaan orang Melayu dipengaruhi budaya Arab
• Pengislaman raja di asia Tenggara dilakukan oleh Syeik dari Arab
• Penulisan kitab agama menggunakan gaya penulisan Arab
[3 markah]

(c) Berikan dua cara pedagang Islam dapat menyebarkan Islam ke Asia Tenggara.
• Pedagang mempunyai sikap dan tingkah laku yang murni yang menjadi ikutan masyarakat tempatan
• Menjadikan perkampungan / pelabuhan persinggahan sebagai menjadi pusat perbincangan agama Islam di kalangan pedagang
• Pedagangan menjalankan dakwah
• Pedagang membawa bersama ulama untuk menyebarkan Islam
• Mempunyai sifat mahmudah / berhemah / lemah lembut menarik lebih ramai penduduk tempatan
• Hubungan baik pedagang dengan pemerintah tempatan yang memberi keistimewaan untuk berdakwah.
• Pedagang Islam dianugerahkan jawatan syahbandar di beberapa pelabuhan di Asia Tenggara
[2 markah]

(d) Nyatakan pengaruh Islam dalam sistem ekonomi masyarakat Asia Tenggara.
• Baitulmal diperkenalkan sebagai institusi ekonomi di Acheh sebagai perbendaharaan Negara harta/fitrah/hasil diperoleh daripada zakat dan sedekah
• mencari rezeki yang halal
• melarang perbuatan mengemis
• rajin bekerja
• amalkan unsur-unsur halal semasa berurus niaga / riba tidak dibenarkan
• sumber rezeki yang besar datang daripada perdagangan
• mata wang bercetak tulisan gelaran Islam bagi Sultan negeri berkenaan seperti Khalifatul Muslimin
• membayar zakat harta
[3 markah]

4. Kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah meninggalkan pengaruh dalam undang-undang dan semangat jihad penduduk tempatan.

(a) Apakah kandungan undang-undang syariah kesan pengaruh Islam di Asia Tenggara ?
• Mengendalikan kes jenayah / kecurian
• Kes pembunuhan
• Urusan pernikahan
• Urusan perniagaan
• Pembahagian harta pusaka
[2 markah]

(b) Senaraikan ulama tempatan yang menulis tentang semangat jihad di Asia Tenggara.

• Syeikh Nurudin al-Raniri
• Abdul Rauf Singkel
• Syeikh Daud al-Pattani
[2 markah]

(c) Jelaskan mengenai perkembangan semangat jihad di Asia Tenggara
• Menggerakkan rakyat tempatan menentang penjajahan Barat
• Di Acheh, sultan menggunakan semangat jihad untuk lindungi kesucian Islam daripada Portugis
• Di Jawa, penduduk bersatu di bawah prinsip Islam menentang Portugis dan Belanda
• Di Acheh, ulama Syeikh Nurudin al-Raniri dan Abdul Rauf Singkel menulis kitab menerangkan kewajipan berjihad bagi orang Islam
• Syeikh Daud al-Pattani memuatkan kitabnya dengan kelebihan berjihad
• Beliau menulis surat kepada muridnya untuk berjuang menentang penjajah Siam
• Jihad juga merupakan usaha menentang kemiskinan
• Orang Islam juga digalakkan berjihad untuk mencapai sesuatu yang sempurna
[3 markah]

(d) Sebagai seorang warganegara, mengapakah anda perlu menjaga kedaulatan negara ?
• Hormati undang-undang
• Tidak melakukan kesalahan
• Wujud keamanan
• Tidak dicabar mana-mana pihak
• Negara tidak dijajah
• Menjamin kedudukan raja-raja
• Wujud perpaduan
• Lahir semangat cintai tanah air
• Lahir semangat jihad
• Mana-mana yang munasabah
[3 markah]

5. Gerakan Islah yang dijalankan oleh golongan mubaligh, ulama dan sufi telah menyebabkan Islam tersebar di Asia Tenggara.

(a) Namakan dua orang pendakwah yang menyebarkan Islam di Asia Tenggara.
• Syeikh Ismail
• Fakir Muhamad
• Syarif Amir Sayyid al-Syirazi
• Tajuddin al-Asfahani
• Syeikh Abdul Aziz
• Maulana Abu Bakar
• Maulana Yusof
[2 markah]

(b) Apakah sifat yang dimiliki oleh pendakwah ?
• Peribadi yang baik
• Jujur
• Lemah lembut
[2 markah]

(c) Jelaskan peranan ulama dalam menyebarkan Islam di Melaka
• Mengajar perkara asas tentang Islam
• Mengajar secara tidak formal
• Mengajar secara formal
• Menggunakan masjid / istana / rumah sebagai tempat mempelajari Islam
• peringkat awal
• Pusat pendidikan berkembang ke pondok / pasentren
[2 markah]

(d) Nyatakan cara Wali Songo berdakwah di Jawa
• Menimbulkan kesedaran
• Menanam semangat maksud bekerja
• Menanam semangat beramal
• Berusaha menghapuskan pengangguran
• Mengikis sifat malas
• Elak hidup secara mewah
• Mengelakkan pembaziran
[2 markah]

(e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah Islam boleh tersebar dengan aman di Asia Tenggara ?
• Nilai-nilai Islam yang baik
• Dilakukan dengan bijaksana
• Sikap terbuka para pendakwah
• Pendakwah tidak prajudis
• Mana-mana yang munasabah
[2 markah]

SOALAN ESEI

1. Nabi Muhammad s.a.w. bukan sahaja seorang ketua keluarga yang penyayang malah pemimpin yang bijaksana dan pedagang yang berjaya.

(a) Nyatakan enam sifat terpuji yang dimilki oleh Nabi Muhammad s.a.w. sehingga dihormati oleh masyarakat Arab Jahiliah.
[6 markah]
• Perkataan dan perbuatan dipercayai kerana tidak pernah berbohong
• Bijaksana dengan menyelesaikan peletakan batu Hajar Aswad
• Bersifat pengasih dan bertimbang rasa
• Membantu isteri memasak / menampal pakaian / melayan anak / membersih rumah
• Memberikan didikan agama yang cukup kepada anak-anak
• Mengamalkan cara hidup yang sederhana
• Sentiasa merendah diri
• Seorang yang pemaaf
• Sentiasa menyampaikan (Tabligh)

(b) Jelaskan bukti-bukti yang menunjukkan kebijaksanaan baginda dalam menyebarkan dakwah Islamiah kepada orang ramai.
[6 markah]
• Baginda menyampaikan dakwah secara lemah-lembut dan berhikmah
• Tidak memaksa orang ramai memeluk Islam
• Memujuk dengan menggunakan akal.
• Menggunakan pendekatan membandingkan nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliah dengan nilai akhlak yang disarankan oleh Islam
• Membacakan ayat al-Quran semasa menjawab pertanyaan para sahabat
• Memberi penerangan / penjelasan tentang pemasaalahan Islam
• Menunjukkan contoh teladan yang baik

(c) Nyatakan ketokohan Nabi Muhammad s.a.w. dalam bidang perdagangan. [8 markah]
• Baginda pernah menjalankan perniagaan secara perseorangan
• berkongsi dengan teman baginda.
• Sejak berumur 12 tahun
• baginda telah mengikuti rombongan perniagaan bapa saudara baginda, Abu Talib
• ke Syam.
• Baginda berkebolehan menjalankan perniagaan Khadijah
• memperoleh keuntungan yang berlipat ganda
• Baginda berniaga dengan menunjukkan sifat jujur, tutur kata yang baik.
• memberikan layanan yang sewajarnya kepada pelanggan
• Seorang pedagang yang dihormati
• menjadi contoh kepada masyarakat

2. Dakwah Isamiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. di Makkah telah menimbulkan pelbagai reaksi di kalangan masyarakat Arab Quraisy.

(a) Mengapakah masyarakat golongan bawahan mudah menerima Islam ? [4 markah]
• Tertarik pada ajaran Islam
• Yakin dengan ajaran Islam
• Layanan yang sama kepada semua manusia
• Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w
• Kemurnian ajaran Islam

(b) Nyatakan sebab masyarakat Arab Quraisy menentang ajaran Islam. [6 markah]
• Perbezaan kepercayaan dan amalan
• Prinsip persamaan taraf sesama manusia
• Tanggap salah terhadap Nabi
• Menggugat kedudukan ekonomi
• Konsep persaudaraan

(c) Bagaimanakah masyarakat Arab Quraisy menentang dakwah Islamiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w ? [6 markah]
• Penyair mengejek ajaran ajaran Islam
• Tohmahan dan tuduhan
• Pujuk nabi meninggal ajaran Islam
• Pemulauan terhadap Nabi
• Pemulauan terhadap keluarga Nabi
• Tidak menjalankan aktiviti jual beli
• Tidak memberi sebarang bentuk pertolongan
• Tidak berkahwin dengan anggota keluarga Nabi

(d) Jika anda dilantik sebagai seorang pemimpin muda, bagaimanakah cara anda akan sampaikan mesej pembaharuan untuk memajukan negara [4 markah]
• Secara sulit (sebelum diumumkan)
• Sampaikan kepada AJK terdekat
• Berbincang dengan kawan pemimpin
• Mesyuarat dalam AJK untuk kelulusan
• Mana-mana jawapan yang munasabah

atau,

• Secara terbuka (selepas diluluskan)
• Hebah melalui televisyen / media elektronik
• Tulis dalam media cetak / akhbar / majalah
• Perjumapaan ramai di tempat terbuka / stadium
• Sampaikan dalam sebarang perasmian
• Majlis ceramah
• Mana-mana yang munasabah

3. Perjanjian Hudaibiyah

(a) Jelaskan peristiwa yang membawa kepada termeterainya Perjanjian Hudaibiyah
• Orang Islam bercadang untuk menziarahi Kota Makkah
• Kota Makkah sangat penting kerana letaknya Kaabah/pusat ibadat/tempat asal Muhajirin/ tempat turunnya wahyu pertama
• Dipersetujui Nabi Muhammad s.a.w
• Baginda ingin menunaikan ibadat umrah

• Sekatan oleh orang Arab Quraisy Makkah di Hudaibiyah
• Merasakan maruah mereka tercabar
• Bimbang dengan kekuatan orang Islam Madinah

• Uthman bin Affan sebagai wakil perbincangan
• Menerangkan tujuan sebenar kedatangan mereka untuk mengerjakan umrah
• Pihak Quraisy Makkah tidak memperdulikanhasrat orang Islam
• Khabar angin tentang kematian Uthman Bin Affan
• Membuat persetiaan „Bai’ah al-Ridhwan“ menuntut bela kematian Uthman Bin Affan

• Penghantaran Suhail Bin Amru sebagai wakil rundingan
• Mendapat tahu tentang ikrar dan persetiaan orang Islam membela kematian Uthman

• Kata Sepakat/Perjanjian Hudaibiyah
• Nabi Muhammad s.a.w bersedia mengadakan perjanjian
• Berlakulah perjanjian antara Nabi Muhammad s.a.w dengan Suhail Bin Amru [5 markah]

(b) Jelaskan faktor yang membawa kejayaan pembukaan semula Kota Makkah.
[7 markah]
• Pengislaman Abu Sufian dan al-Abbas
• Membawa kepada pengislaman orang Arab Quraisy maca

• Jaminan Keselamatan
• Nabi Muhammad s.a.w memberi jaminan keselamatan kepada mereka yang terkepung
• Masuk ke Masjid al-Haram/masuk ke rumah Abu Sufian

• Pidato Nabi Muhammad s.a.w kepada umat Islam
• Menekankan konsep perpaduan dalam masyarakat pelbagai bangsa & agama

• Sifat pemaaf Nabi Muhammad s.a.w
• Tidak membalas dendam terhadap penduduk Maca yang selama ini memusuhi Islam

(c) Terangkan kepentingan pembukaan semula kota Makkah kepada umat Islam.
• Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah
• Agama menyembah berhala dihapuskan selama-lamanya
• Masyarakat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan
• Kota Makkah dijadikan kota suci umat Islam
• Membuktikan negara Islam yang dibentuk di Madinah begitu kukuh di bawah pimpinan Nabi Muhammad s.a.w
• Pembuka jalan kepada penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab
• Dakwah Islam telah tersebar secara aman/tanpa paksaan daripada mana-mana pihak
• Mewujudkan sebuah pemerintahan Islam yang kuat
• Makkah dijadikan sebagai wilayah Islam
[8 markah]

4. Teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Semenanjung Tanah Arab telah dikemukakan oleh John Crawford dan disokong oleh Profesor Syed Naquib al-Attas.

(a) Terangkan bukti-bukti yang telah dikemukakan bagi menyokong teori tersebut?
• Islam berkembang ke Asia Tenggara menerusi aktiviti para pedagang
• Catatan China menyatakan tentang wujudnya pusat perniagaan / petempatan pedagang Arab di Canton sejak 300 M.
• Sejak awal lagi pedagang Arab telah menguasai perdagangan laut dari pelabuhan Iskandariah Mesir hingga ke China.
• Mereka telah berdagang secara berterusan di rantau ini terutama setelah kemunculan Islam.
• Pedagang Arab singgah di pelabuhan utama di Asia Tenggarara kerana kedudukan Selat Melaka yang strategik.
• Pedagang Arab menetap selama beberapa bulan sebelum meneruskan perjalanan /membina perkampungan.
• Perkampugan tersebut menyediakan tapak untuk berdagang /mengumpul barang jualan/ membeli barangan mewah dari China dan India.
• Terdapat orang Arab berkahwin dengan wanita tempatan.
• Wujud tapak yang kukuh bagi pedagang Arab menjalankan perdagangan dengan pelabuhan lain di Asia Tenggara.
• Semasa menunggu perubahan angin monsoon digunakan pedagang ini berbincang dengan pedagang tempatan tentang kepercayaan /agama.
• Kehidupan serta nilai Islam yang mur ni diperlihatkan oleh pendakwah dan pedagang Islam menarik minat orang tempatan.
• Terdapat catatan China mengenai kewujudan perkampungan Arab bernama Ta Shih di Sumatera Utara pada Tahun 650 M.
• Tarikh kewujudan perkampungan ini menunjukkan Islam telah bertapak di Asia Tenggara sejak abad ke tujuh masehi.
• Persamaan antara bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan Kesusasteraan Tanah Arab.
• Terdapat banyak perkataan Arab dalam tulisan jawi.
• Adat resam dan kebudayaan orang Melayu di pengaruhi oleh budaya Arab.
• Menghormati tetamu/muzik Melayu/dabus/tarian zapin.
• Kebanyakan karya tempatan mengisahkan pengislaman raja oleh syekh dari Tanah Arab.
• Pengislaman Raja Pasai iaitu Merah Silu
• Hikayat Raja-raja Pasai menceritakan bahawa pendakwah yang pertama tiba di Pasai ialah sufi keturunan Arab yang bernama Syekh Ismail.
• Kebanyakan kitab agama yang dikarang dalam Bahasa Melayu menggunakan gaya bahasa tulisan Arab.
• Tiada unsur India atau China dalam kitab yang dikarang ulama tempatan.
• Kitab tempatan seperti tauhid/tafsir al-Quran/hadis didapati menggunakan bahasa Arab/rujukan dari Tanah Arab.


[10 markah]

(b) Nyatakan keistimewaan Asia Tenggara yang menjadi tumpuan pedagang dan membantu perkembangan penyebaran Islam di rantau ini.
• Keistimewaan Asia Tenggara ialah kedudukannya yang strategik
• Asia Tenggara terletak di antara China dan India
• Selat Melaka menjadi penghubung di antara China dan India
• Terdapat banyak pelabuhan di sekitar Selat Melaka
• Contohnya Srivijaya, Perlak, Pasai, Melaka, Bantam, Cheribon, Makasa, Brunei dan Pattani.
• Pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara mempunyai hubungan dengan pelabuhan di Lautan Hindi
• Contohnya Mocha, Hormuz, Surat, Goa, dan Colombo.
• Hubungan dengan pelabuhan di Pantai Koromondel India
• Contohnya Masulipatam dan Pondecherry
• Hubungan dengan pelabuhan yang penting di Laut China Selatan

[5 markah]

(c) Berikan pendapat anda, mengapakah Islam tersebar ke Asia Tenggara menerusi jalan laut?
• Kemajuan dari segi pengangkutan dengan terciptanya
Kapal layar/kapal wap
• Jalan darat sedia ada jauh/sukar/banyak halangan politik dan
geografi/ancaman keselamatan.
• Wujud pelabuhan-pelabuhan utama di Asia Tenggara
• Pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara mempunyai kemudahan
yang lengkap untuk kapal berlabuh.
• Kemahiran ilmu pelayaran dengan penggunaan kompas/peta.
• Wujud kerajaan-kerajaan maritime di pesisir pantai menjadi
• pintu masuk kepada para pedagang.
• Industri perkapalan berkembang maju dan ini menggalakkan
pelayaran.
• Wujud konsep dakwah yang dibawa oleh pedagang-
pedagang Arab/India/Parsi melalui jalan laut.
• Telah wujud hubungan tradisi antara Asia Tenggara
dengan tamadun Arab/India dan China.
• Kegiatan pelayaran merupakan satu kebangaan dan
mempunyai nilai patriotik masyarakat dahulu kala.
• Mana-mana munasabah - terima

[5 markah]

5. Aktiviti perdagangan menjadi salah satu saluran penting yang mempesatkan proses pengislaman di Alam Melayu.

(a) Nyatakan enam sebab Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang penting menjelang abad ke-15.
• Kedudukan Melaka yang sangat strategik
• Kehadiran ramai pedagang asing
• Melaka menjadi pusat perdagangan rempah
• Pentadbiran yang licin dan teratur
• Mewujudkan jawatan laksamana bagi menjaga urusan
• kelautan
• Mewujudkan jawatan syahbandar sebagai ketua pelabuhan
• syahbandar bertanggungjawab terhadap hal ehwal perdagangan
• Undang-Undang Laut Melaka digubal dan menjadi Landasan untuk dipatuhi.
• Sistem sukatan dan timbangan telah diperkenalkan.
• Perdagangan dilakukan melalui kaedah
• Pertukaran barang dan kaedah jual beli

[6 markah]

(b) Penggunaan mata wang sebagai perantaraan nilai barangan secara langsung memudahkan perdagangan dan urusan jual beli. Terangkan penggunaan mata wang di negeri-negeri Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka.
• mata wang timah digunakan di Melaka
• berbentuk bulat
• beratnya satu kati lapan tahil
• nama sultan dan tarikh Islam tertera pada mata
• wang

• mata wang dari Pasai, Hormuz dan Cambay
• boleh digunakan di Melaka

• mata wang timah digunakan di Johor
• dikenali sebagai wang katun
• berbentuk bulat atau segi enam
• tidak mempunyai tarikh tetapi mempunyai
• tulisan Arab

• Negeri Kedah menggunakan mata wang
• timah
• berbentuk ayam jantan hinggap di atas cincin
• boleh dipatahkan dan digunakan secara berasingan

• mata wang emas juga digunakan di Kedah ,
• Johor dan Kelantan

• Wang emas Johor digunakan sejak zaman
• Sultan Alauddin Riayat Shah – 1527
• wang emas Johor dikenali sebagai kupang
[8 markah]

(c) Nyatakan sistem percukaian yang diamalkan di Melaka.
• Pedagang dikenakan cukai terhadap barangan dagangan sebelum urusan perdagangan dilakukan
• Cukai tetap/import ditetapkan oleh pemerintah
• Pedagang dari India, Ceylon, Arab, Siam dan Pegu dikenakan cukai enam peratus daripada nilai barangan
• Pedagang dari Jepun dan China dikenakan cukai sebanyak lima peratus.
• Beras dan makanan tidak dikenakan cukai
• Orang asing yang menetap di Melaka dikenakan cukai
• Orang asing dari Kepulauan Melayu dikenakan cukai diraja sebanyak tiga peratus
• Orang asing lain dikenakan cukai enam peratus
• Amalan riba tidak dibenarkan
• Golongan ceti yang memberi pinjaman wang dibenarkan menjalankan aktiviti mereka
• Golongan kaya disaran membayar zakat harta
[6 markah]

TEMA 9 : BAB 9 DAN 10 TINGKATAN 4

SOALAN STRUKTUR

1. Bagi mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh di Tanah Melayu, British telah membawa masuk imigran dari luar untuk bekerja dalam sektor pertanian dan perlombongan.

(a) Apakah faktor yang mendorong kemasukan imigran ke Tanah Melayu.
• Pembangunan sektor pertanian
• Kemajuan sektor perlombongan
• Kekurangan tenaga buruh
• Galakan British
• Tidak ditentang oleh orang Melayu
• Kestabilan politik di Tanah Melayu
• Hubungan tradisi dengan negara India
• Faktor penolak negara asal (politik / rampasan kuasa / ekonomi / miskin / sosial / kemarau / banjir)
[2 markah]
(b) Nyatakan dua cara kemasukan buruh dari China.
• Sistem tiket kredit
• Sistem pengambilan kakitangan
• Sistem pengambilan rumah kongsi
• Kemasukan secara berkumpulan
[2 markah]
(c) Nyatakan dua cara kemasukan buruh dari India.
• Sistem kontrak
• Sistem kangani
• Sistem buruh bebas
[2 markah]
(d) Bagaimanakah British menangani penindasan terhadap kemasukan imigran beramai-ramai dari China dan India
• Mewujudkan jawatan pegawai pelindung buruh dari Cina
• Meluluskan undang-undang memperbaiki pengambilan buruh
• Menghapuskan sistem tiket kredit
• Memperkenalkan sistem pengambilan kakitangan / rumah kongsi
• Menghapuskan sistem kontrak
• Memperkenalkan sistem kangani
• Menguatkuasakan Undang-Undang Tabung Imigresen India
[2 markah]

(e) Sekiranya anda menjadi pemimpin, apakah langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan negara daripada terlalu bergantung kepada tenaga buruh asing?
• Kuatkuasa undang-undang
• Denda ke atas majikan
• Memberi gaji yang tinggi kepada buruh tempatan
• Memberi latihan / kemahiran kepada buruh tempatan
• Mana-mana yang munasabah
[2 markah]

2. Tanah Melayu dikenali sebagai Suvarnabhumi oleh pedagang India pada zaman silam yang membawa maksud “bumi emas”.

(a) Namakan tiga hasil galian yang mula diperdagangkan di Tanah Melayu sejak abad ke-9.
• Bijih Timah
• Emas
• Arang batu
• Bauksit
• Antimoni
• Bijih besi
[3 markah]

(b) Berikan dua faktor yang mendorong penglibatan pemodal Eropah dalam sektor perlombongan bijih timah di Tanah Melayu
• Kemampuan menyediakan modal bagi penggunaan papal korek
• Wujud undang-undang/enakmen digubal & diluluskan bagi mewujudkan penguasaan
[2 markah]

(c) Nyatakan dua bukti penguasaan para pembesar Melayu pada abad ke-19 dalam sektor perlombongan bijih timah
• Pengusaha dari China mesti terlebih dahulu mendapatkan kebenaran daripada para pembesar untuk mengusahakan perlombongan
• Para pembesar Melayu pula akan memastikan hasil bijih yang dilombong, dijual semula kepada mereka
• Harga bijih akan ditentukan oleh para pembesar Melayu
[2 markah]

(d) Pada pendapat kamu bagaimanakah cara untuk memastikan ekonomi negara kita terus maju dan berkembang?
• Bersedia mengumpulkan modal
• Menguasai teknologi
• Menguasai pengetahuan
• Bertindak proaktif
• Perancangan ekonomi jangka panjang yang jelas
• Mana-mana munasabah - terima [3 markah]

SOALAN ESEI

1.(a) Apakah faktor yang mendorong imigran China dan India ke Tanah Melayu sejak abad ke -19 hingga awal abad ke-20 ? [5 markah]
• Kepesatan pembangunan sektor pertanian dan perlombongan oleh British /
• British membawa masuk tenaga buruh luar untuk bekerja di lombong-lombong
• dan ladang-ladang
• Galakan kolonial Britih agar mereka berhijrah / dasar
• Penghijrahan mereka tidak pernah ditentang oleh orang Melayu
• Wujud hubungan tradisi antara Tanah Melayu dengan India
• Terdapat peluang pekerjaan dalam pertanian dan perlombongan
• Kestabilan politik di Tanah Melayu
• Kemiskinan di tempat asal
• Kekayaan sumber alam di Tanah Melayu


(b) Terangkan cara kemasukan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu pada abad ke-9.
[8 markah]
• Kemasukan buruh Cina

• Melalui sistem tiket kredit
• Bakal imigran dikumpulkan oleh kheh-tau (ketua).
• Dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran China yang dibawa
• Imigran (sin kheh) ini diletakkan di bawah pengawasan nakhoda kapal atau agensi buruh yang dibayar oleh majikan.
• Golongan sin kheh membuat perjanjian untuk menjelaskan hutang mereka secara bekerja dengan majikan untuk tempoh tertentu.
• Mereka dibekalkan dengan tiket ke pelabuhan yang dituju.
• Tiba di pelabuhan, mereka diambil oleh pemborong buruh yang akan mendapatkan majikan untuk mereka.

• Melalui sistem pengambilan kakitangan,
• Majikan akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan buruh.
• Segala perbelanjaan dan tambang dibiayai oleh majikan.
• Pegawai yang dihantar mengiringi buruh tersebut hingga mereka sampai ke tempat majikan.

• Sistem pengambilan rumah kongsi
• Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi.
• Pegawai tersebut membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka sampai di rumah kongsi

• Kemasukan buruh India

• Sistem buruh bebas
• Datang sendiri dengan biayaan masing-masing.
• Kedatangan mereka diatur oleh orang atau kumpulan tertentu
• Mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang mereka kehendaki

• Melalui sistem kontrak

• Majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu.
• Sebagai balasan Buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu dengan bayaran minimum.

• Melalui sistem kangani

• Seseorang kangani / tandil / ketua / mandur diberi lesen dan dihantar pulang ke India untuk mencari buruh.
• Kangani diberi wang pendahuluan untuk perbelanjaan buruh ke Tanah Melayu.
• Sistem ini diharamkan kerana penyelewengan oleh kangani

(c) Peningkatan jumlah kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu telah meninggalkan kesan sosial. Jelaskan pernyataan di atas berasaskan pengetahuan sejarah anda. [7 markah]
• Pembentukan masyarakat majmuk di Tanah Melayu
• Wujud petempatan yang berbeza-beza mengikut kaum
• Jenis pekerjaan yang berbeza mengikut kaum
• Penggunaan bahasa yang berbeza dalam pertuturan
• Tidak terdapat interaksi antara kaum
• Tidak ada perpaduan antara kaum
• Wujud sistem pendidikan vernakular
• taraf kesihatan yang rendah / penyakit berjangkit
• pembangunan tidak seimbang antara wilayah
• perbezaan taraf hidup antara orang tempatan dengan imigran


2.

(a) Jelaskan dasar yang telah dilaksanakan oleh British terhadap sektor pertanian di Tanah Melayu. [5 markah]
• British memperkenalkan tanaman baru yang mendapat pasaran antarabangsa seperti kopi, tembakau dan getah
• Mengkomersilkan beberapa jenis tanaman tradisional seperti gambir dan lada hitam
• Mengadakan undang-undang pemilikan tanah bagi
• Melindungi tanah orang-orang Melayu dari dicerobohi pemodal asing.
• Membahagikan tanah mengikut kegunaan/nilai komersil seperti tanah ladang, tanah peribumi dan tanah perlombongan
• Mengenakan kadar cukai yang berbeza bergantung kepada jenis tanah yang dimiliki
• individu / syarikat yang berminat mengusahakan sesuatu kawasan perlu memohon di Pejabat Tanah.
• Masyarakat tempatan perlu mendapat kebenaran Pejabat Tanah untuk mengutip sumber hutan.

(b) Terangkan dasar tanah British yang digunakan untuk melindungi kepentingan penduduk peribumi. [12 markah]
• Melalui Akta Tanah Simpanan Melayu (ATSM),
• Residen berkuasa mengisytiharkan mana-mana kawasan tanah orang Melayu sebagai tanah simpanan Melayu.
• ATSM bertujuan menyelamatkan tanah tersebut daripada di jual, dipajak ,di gadai atau ditukar milik.

• Land Order diperkenalkan di Sarawak
• untuk melindungi hak milik tanah peribumi/pemilik komuniti daripada dicerobohi pengusaha Cina untuk pertanian.

• Land Settlement Order
• Pemindahan hak milik tanah hanya boleh dibuat melalui pewarisan
• memberi perlindungan kepada tanah peribumi daripada dipajak, dipecahkan dan dijual kepada orang luar.

• Land Order 1948
• Tanah di Sarawak dibahagikan kepada tiga bahagian,
• iaitu tanah campuran, tanah simpanan dan tanah pedalaman

• Golongan imigran hanya mempunyai hak terhadap tanah campuran

• Proklamasi III di Sarawak
• Perlindungan Hak Peribumi menetapkan
• kepentingan hak milik tanah peribumi adalah di bawah kuasa Pegawai Daerah (PD)

• Segala urusniaga tanah dengan orang Eropah perlu dimaklumkan kepada ketua peribumi
• Penduduk peribumi berhak menuntut ganti rugi terhadap tanah yang dijual kepada orang asing

(c) Mengapakah British memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917. [3 markah]
• Mengekalkan orang Melayu sebagai petani
• Melarang penanaman getah di kawasan penanaan padi.
• Mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil getah dikalangan orang Melayu.
• Mengelakkan pergantungan kepada beras yang diimport

3. Penjajahan British telah menyebabkan pembangunan pesat aspek fizikal dan sosial di Tanah Melayu

(a) Jelaskan lima faktor yang menyebabkan berlakunya proses perbandaran. [5 markah]
• Kawasan yang kaya dengan sumber semula jadi
• Kawasan yang menjadi pusat ekonomi penjajah
• Pekan yang berhampiran dengan kawasan perlombongan / berfungsi sebagai tempat pengumpulan hasil lombong / tempat untuk pelombong mendapat keperluan harian
• Kawasan yang mengalami pertambahan penduduk
• Kawasan perusahaan perlombongan bijih timah seperti Kuala Lumpur / Seremban / Taiping
• Pusat pentadbiran / perbankan
• Kawasan perlombongan petroleum seperti Miri, Sarawak
• Pusat perniagaan / perdagangan
• Kawasan yang lengkap dengan kemudahan infrastuktur yang baik seperti jalan raya, bekalan air bersih, sekolah, dan pusat kesihatan serta bank / institusi kewangan
• Perkembangan sistem pengangkutan jalan raya dan jalan kereta api utama
• Kawasan aktiviti ekonomi seperti pertanian komersial
• Kedudukan sesuatu tempat yang strategik akan menjadi sebuah bandar besar seperti Kuala Lumpur
• Kwasan yang menjadi penghubung kepada beberapa buah bandar dan kawasan lain
• Kawasan Pelabuhan yang menjadi tumpuan kerana peningkatan hasil pengeluaran produk
• industri bijih timah dan getah seperti pelabuhan Klang, Melaka dan Pulau Pinang
• Pusat pengumpulan dan pengeksportan gambir dan lada hitam seperti Kuching , Sarawak.

(b) Terangkan tentang sistem pendidikan Vernakular semasa penjajahan British di Tanah Melayu. [8 markah]
• Mengguna bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar
• Tidak mampu pupukkan perpaduan kaum
• Murid pelbagai kaum dipisahkan
• Tidak melalui sistem pendidikan yang sama

• Pendidikan Melayu
• tidak terbela dan tidak ditingkatkan
• ditubuhkan di Negeri-Negeri Selat
• Sekolah Melayu pertama dibuka di Teluk Belanga, Singapura (1856) / Sekolah Melayu kedua di Seberang Prai (1871) / di Kuala Kangsar dan Batu Gajah (1884)
• Sekolah Melayu untuk murid perempuan di Negeri-Negeri Selat (1885)
• Hanya di peringkat rendah sahaja
• Kurikulum terbatas sesuai dengan cita-cita British untuk melahirkan anak Melayu sebagai petani yang lebih baik daripada bapanya

• Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjong Malim, Perak
• Melatih guru untuk sekolah Melayu
• Sebagai institusi lanjutan sekolah rendah bagi anak Melayu

• Sekolah khusus untuk golongan elit iaitu Kolej Melayu Kuala Kangsar (1905)

• Sekolah Tamil bagi masyarakat India
• Di buka oleh kerajaan di bandar
• Dibuka oleh pihak pengurusan ladang di ladang getah
• Sekolah awal ialah Sek. Tamil Vivekananda di Seremban (1912)
• Berorientasi pendidikan negara India
• Sukatan dan buku pelajaran dibawa dari India
• Tenaga pengajar dari India
• Menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar

• Sekolah Cina
• Dibiayai oleh saudagar Cina
• Sekolah awalnya ialah Sek. Chung Hwa / Sek. Cina Yuk Chai di Kuala Pilah
• Dialek masing-masing sebaagaai bahasaa pengantar
• Buku dan sukatan pelajaran dari negaraa China
• Tenaga penganjar dari China

• Enakmen Pendaftaran Sekolah diwartakan
• untuk menyekat pengaruh Komunis / mengawal aktiviti dan pertumbuhan sekolah Cina

• Pendidikan Inggeris
• Diusahakan oleh golongan mubaligh Kristian / badan sukarela
• Sebagai sekolah elit / pelajar dari golongan atasan
• Di kawasan bandar
• Kurikulum berasaskan sistem pendidikan England
• Di Negeri-Negeri Selat dibuka sekolah seprti Penang Free School (1816) / Melaka Free School (1826)
• Di Negeri-Negeri Melayu penubuhannya agak lewat seperti King Edward VII School di Taiping (1883) / Victoria Institution di Kuala Lumpur (1894)

• Penubuhan Universiti Malaya di Singapura
• sebagai pendidikan tinggi dalam negeri selepas merdeka.

(c) Bagaimanakah penjajah British menyelesaikan masalah kesihatan yang timbul kesan daripada Dasar Ekonomi British di Tanah Melayu pada akhir abad ke sembilan belas. [7 markah]
• Tubuh hospital / pusat kesihatan
• Kawal wabak penyakit
• 29 buah pusat kesihatan di Perak
• Hospital di perak di buka di Tanjong Malim, Gopeng, Kerian, K. Kangsar

• Pusat Kesihatan kecil
• 14 Di Selangor, 3 di Negeri Sembilan, 2 di Pahang

• Hospital persendirian
• Oleh orang perseorangan
• Contoh Tung Shin di K.L
• Untuk pekerja lombong bijih timah / imigran Cina

• Institut Penyelidikan Perubatan
• Kawal wabak penyakit
• Penyelidikan dan kajian punca penyakit
• Langkah mencegah yang patut di ambil

• Sanitary Board
• Kebersihan dan kesihatan awam di bandar
• Awasi kebersihan dan kesihatan di K.L dan Perak
• 1911 fungsi Sanitary Board jaga kebersihan bandar
• Jabatan Kesihatan jaga aspek kesihatan


Soalan 4

(a) Masyarakat Melayu mula menggunakan sistem mata wang sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Terangkan mata wang yang digunakan di Tanah Melayu sejak zaman tersebut hingga awal abad ke 20. [6 markah]
• Terdapat berbagai mata wang primitif digunakan di Tanah Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka.
• Contohnya mata wang emas, perak dan timah dikeluarkan di Melaka semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Syah di Melaka.
• Dinar emas yang digunakan di Kelantan dikenali sebagai Kijang.
• Wang emas dan kupang emas digunakan di Terengganu.
• Jongkong tampang digunakan di Pahang.
• Mata wang katun digunakan di Johor.
• Mata wang timah Kedah berbentuk seekor ayam jantan yang hinggap di atas beberapa cincin.
• Pedagang Eropah menggunakan mata wang asing di Tanah Melayu.
• Contohnya mata wang Sepanyol.
• Mata wang ini digunakan di Negeri-Negeri Melayu dan Negeri Selat.
• Mata wang ini bertahan selama 300 tahun.
• Kerajaan British memperkenalkan wang kertas Negeri-Negeri Selat.
• Wang ini dikeluarkan oleh Lembaga Pesuruhjaya Wang yang ditubuhkan pada 1897.
• Hanya mata wang ini sahaja yang sah digunakan di Negeri-Negeri Selat.
• Mata wang kerajaan Melayu telah terhapus.

(b) Kepesatan ekonomi Tanah Melayu telah membawa kepada penubuhan institusi kewangan. Terangkan perkembangan institusi kewangan di Tanah Melayu sehingga awal abad ke 20.
• Kepesatan ekonomi Tanah Melayu mendorong pihak penjajah memperkenalkan institusi kewangan.
• Bertujuan melicinkan urusan kewangan
• Institusi kewangan menyediakan kemudahan pinjaman kepada pelabur.
• Bank memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntungan.
• Bank memperkenalkan kadar faedah yang tinggi.
• Dana dari luar dibawa masuk melalui bank.
• Bank menjadi agen pembayar kepada pengimport dan pengeksport.
• Merchantile Bank adalah bank pertama di Tanah Melayu.
• Bank Eropah mula dibuka di Tanah Melayu selepas Perjanjian Pangkor.
• Antaranya ialah The Chartered Bank, Hong Kong and Shanghai Bank dan Algemene Bank Nederland.
• Bank Eropah mengutamakan pedagang Eropah.
• Pedagang tempatan boleh mendapatkan perkhidmatan bank Eropah melalui orang tengah (komprador).
• Pemodal tempatan menubuhkan bank mereka sendiri pada awal abad ke-20.
• Kwong Yik Bank adalah bank tempatan pertama ditubuhkan di Kuala Lumpur.
• Diikuti oleh Bank of Malaya di Ipoh 1920 dan Ban Hin Lee 1935 di Pulau Pinang.
• Bank perdagangan ditubuhkan di Sarawak.
• Antaranya Sarawak Chinese Banking Corporation (1913) dan Ban Chiang Bank
• Orang Melayu menubuhkan banknya sendiri.
• Bank Melayu pertama ialah Malay National Banking Corporation (1947) di K. Lumpur
• Bank ini menubuhkan cawangannya di Temerloh dan Rembau.
• Bank ini tidak bertahan lama.
• Operasi bank dipantau oleh pihak pemerintah.
• Bertujuan memastikannya menjana ekonomi negara.
[8 markah]

(c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan institusi kewangan di Tanah Melayu ? [6 markah]
• Menjana pertumbuhan ekonomi negara
• Menyediakan pinjaman kepada pelabur
• Memajukan industri negara
• Pengenalan sistem kewangan moden yang berorientasikan kadar faedah yang tinggi.
• Mempercepatkan kemasukan dana asing
• Menggalakkan pelaburan asing
• Mempercepatkan bayaran kepada pengimport dan pengeksport.
• Melicinkan urusan perdagangan antarabangsa.
• Meningkatkan keinginan untuk menabung

No comments:

Post a Comment