Friday, October 29, 2010

Tema Yang Dianggap Penting Dalam Penulisan BM SPM 2010


1.       Pelancongan
a.        Ke arah Membangunkan Pulau-Pulau Pelancongan
b.       Cuti-Cuti Malaysia
c.        Menggalakkan Pelancongan Negara
d.       Keistimewaan Destinasi Pelancongan
e.       Pelancongan Kesihatan
2.     Kejiranan
a.        Gotong-Royong’
b.       Memupuk Semangat Kejiranan*
c.        Rukun Tetangga
d.       Interaksi Sosial*
e.       Rumah Terbuka
4.       Remaja / Hiburan
a.        Tanggungjawab Peranan Remaja
b.       Plkn
c.        Isu Membuli / Vandalisme / Jenayah / Juvana*
d.       Cabaran Remaja **
e.       Penglibatan Remaja Dalam Aktiviti Luar
f.         Remaja Berwawasan
5.       Patriotik
a.        Kejayaan Warga Malaysia Dalam Menaikkan Nama Negara
b.       Keselamatan
c.        Mengekalkan Warisan Budaya / Mengekalkan Jati Diri**
d.       Unsur Sastera / Tema Patriotik
e.       Malaysia Boleh
6.       Alam Sekitar
a.        Pemuliharaan Dan Pemeliharaan Alam Sekitar
b.       Kitar Semula
c.        Pencemar / Kesan Pencemaran
d.       Pendidikan Alam Sekitar
e.       Isu Kebersihan
7.       Sukan
a.        Sukan Sebagai Kerjaya
b.       Kejayaan Ahli Sukan Negara ** Tokoh/ Wawancara
c.        Usaha Meningkatkan Mutu Sukan Negara
d.       Faedah Penganjuran Sukan
8.       Kesihatan
a.        Gaya Hidup Sihat
b.       Perubatan Moden / Tradisional
c.        Penyakit Berbahaya (Denggi)
d.       Perubatan Swasta/Kerajaan
9.       Warisan Sejarah
a.        Mengekalkan Warisan Bangsa (Bangunan Bersejarah)/ Faedah / Cara
b.       Tokoh Kemerdekaan / Pejuang Kemerdekaan
c.        Menggalakkan Pelancongan (Tempat Bersejarah)

10.  Pendidikan
a.        Pendidikan Industri/Kerja
b.       Pendidikan Maya
c.        Cabaran Dalam Pendidikan (Konteks Remaja)
d.       Pendidikan Swasta.
13.    Kerjaya/ Cita-Cita
a.        Kerjaya Masa Depan(Mengapa Jadi Pilihan)
b.       Mengatasi Masalah Pengangguran
c.        Pilihan Kerjaya (Persediaan Menjadi Usahawan Berjaya)
d.       Kejayaan Dalam Kerjaya
14.    Perayaan
a.        Amalan Rumah Terbuka
b.       Tradisi Balik Kampung
c.        Pengalaman Membuat Persediaan Menyambut Persediaan
d.       Perayaan Khas
15.    Pengangkutan
a.        Kepentingan Pengangkutan Awam Dan Moden
b.       Kesesakan Di Bandar
16.    Perbandaran
a.        Perbandaran Kawasan Pinggir Bandar
b.       Projek Pengindahan Bandar*** (Usaha Dan Langkah Mengindah)
c.        Perbandingan Kehidupan Di Bandar Dan Luar Bandar
d.       Masalah Setinggan
e.       Kebersihan Bandar
f.         Pengalaman Bercuti Ke Sebuah Kampung
17.    Pertanian
a.        Pertanian Moden
b.       Sumbangan Pertanian Terhadap Kemajuan Negara***
c.        Penggunaan Sains Dan Teknologi Dalam Sektor Pertanian
18.    Pelaburan / Ekonomi
a.        Pelaburan Mengubah Masa Depan
b.       Amalan Menabung
c.        Sedikit-Sedikit Lama Lama Jadi Bukit
d.       Pelaburan Asing (Soalan 4. Kepentingan Pelaburan Asing Kepada Negara)***
e.       Pelaburan Saham / Amanah Saham
19.    Kebudayaan Dan Kesenian
a.        Adat Perkahwinan Pelbagai Bangsa
b.       Permainan Tradisional
c.        Seni Mempertahankan Diri
d.       Nyanyian Dan Tarian Tradisional Yang Semakin Dilupakan
e.    Kraftangan

No comments:

Post a Comment