Wednesday, November 3, 2010

Sekadar Renungan dan Panduan Bestari

Sepintas lalu Soalan-soalan Sejarah SPM 2004-2009
SPM 2004 -Tamadun Yunani.( pemerintahan,pendidikan dan senibina )
-Piagam Madinah( kandungan & kepentingan)
-Imperialisme Barat dan sistem Birokrasi
-Sistem Khalifah.(Konsep)
-Perusahaan getah di Tanah Melayu.
-Nasionalisme Tahap 1
-Sistem pilihanraya di Malaysia.
-Faktor penggubalan dasar luar Malaysia.
-ASA

SPM 2005-Tamadun Rom.
-Peristiwa Hijrah.
-Tanaman komersial.
-Penentangan pemimpin tempatan.
-Peperiksaan awam China.
-Khalifah Umar al-Khattab.
-Tamadun Islam dan sumbangannya.
-Reaksi penubuhan Malaysia.
-Blok-blok kuasa dunia.

SPM 2006-Dakwah Islam di Mekah.
-Ekonomi Sara diri.
-Sistem Ahli.
-K-Ekonomi.
-Tamadun Mesopotamia. (ciptaan & senibina)
-Pengaruh Islam di A.tenggara melalui bahasa, budaya dan seni.
-Malayan Union.
-DEB
-Perang dunia 1 dan 2.

SPM 2007-Kerajaan Maritim.(ciri-ciri)
-Sistem khalifah –(Tugas, syarat & K.Abu Bakar.
-Penyebaran Islam A.Tenggara melalui pedagang.
-Pengaruh Islam di A.Tenggara melalui pemerintahan dan pendidikan.
-Revolusi Pertanian & Perindustrian.
-Definisi Imperialisme dan faktor imperialisme.
-Pembentukan Malaysia.
-pembentukan negara bangsa Eropah.
-Perlembagaan Malaysia.
-Asean dan dasar luar Malaysia.

SPM 2008-Yunani ,prinsip demokrasi
-Perjanjian Hudaibiyah.
-Penyerahan Sarawak kepada British.
-PBB (UN)
-Tamadun Mesir Purba
-Masyarakat Jahiliah.
-Penentangan Dol Said,Mat Salleh.
-Perlombongan Bijih Timah.
-Dasar Pembangunan Ekonomi,Dasar Pengswastaan. D.Pensyarikatan
 Dasar pertanian negara.

SPM 2009 -Agraria vs Maritim.(ciri, pergantungan dan Iktibar & konsep saling  
 bergantungan.
-Turki Uthmaniyah.
-Renaissance.
-Faktor nasionalisme.
-Undang-undang Tubuh Johor.
-Undang-undang Bertulis dan tidak bertulis.
-Persekutuan Tanah Melayu (PTM)
-Pakatan Murni.
-Dasar Luar Malaysia.

No comments:

Post a Comment