Tuesday, March 29, 2011

Hari JUMAAT, Hari Bahasa Melayu SMK Triang.

    Sekalung tahniah kepada Panitia Bahasa Melayu kerana komitet dalam mempertabatkan BM. 
    Semoga usaha murni ini membawa kejayaan dalam jangka masa panjang. Langkah pertama selalunya
    amat penting dalam usaha melakar kejayaan yang lebih besar pada masa akan datang. Terima kasih.
    Pelancaran Hari Jumaat, Hari BM akan disempurnakan pada 8 April 2011 ( Hari Jumaat ) 

No comments:

Post a Comment