Saturday, July 2, 2011

Muka-Muka

"Muka-muka" merupakan sebuah pameran yang memaparkan karya wajah dan muka melalui catan, topeng, cetakan,arca dan fotografi dari Himpunan Tetap BSLN (1958-2009).
Kepelbagaian muka dan wajah yang ditonjolkan mewakili watak serta peranan individu telah dipamerkan di mana ianya membawa perlambangan kepada satu-satu keadaan yang dilewati, mengenai diri, falsafah, pemikiran, pengalaman, tanggungjawab serta respon terhadap alam dan persekitaran.