Friday, August 12, 2011

Jata Negara Dulu dan Kini


Digunakan sejak tahun 1895-1948. Digunakan dari tahun 1948-1963


 Digunakan antara tahun 1963-1965
(sebaik penubuhan Malaysia )Digunakan selepas  tahun 1965
selepas Singapura keluar dari Malaysia

No comments:

Post a Comment