Thursday, September 29, 2011

Old ABC vs New ABC....Great !

Previously in school children had to learn the ABC...
Kids still do, but the only thing that stayed the same is that A still stands for Apple!
Have a look..!!
In the Chinese schools, the alphabet M = mother or mama and P= papa and this is where they maintained their children's filial piety !Tuesday, September 27, 2011

Biodiversiti dan Fungsinya


Biodiversiti dan Fungsinya Terhadap Keseimbangan Alam Sekitar
Biodiversiti merupakan khazanah yang tidak ternilai dan menjadi warisan kepada generasi akan datang. Mendengar istilah biodiversiti mungkin ada di antara kita yang masih belum jelas mengenai takrifannya. Perkataan biodiversiti sebenarnya merupakan perkataan singkatan bagi ‘biological diversity’ ataupun kepelbagaian biologi yang mana ia didefinisikan sebagai keanekaan di antara organisma hidup daripada pelbagai sumber baik daratan mahupun samudera dan lain-lain yang melangkaui ekosistem akuatik dan sebahagian daripada ekosistem yang kompleks yang termasuk di dalam kelompok spesies dan antara spesies dan ekosistemnya.Biodiversiti terbahagi kepada tiga peringkat iaitu kepelbagaian genetik, kepelbagaian spesies dan kepelbagaian ekosistem.
 • Kepelbagaian genetik merupakan kepelbagaian di dalam spesies yang diukur mengikut variasi dalam gen setiap tumbuhan, haiwan dan mikroorganisma. Kepelbagaian genetik berlaku dalam dan di antara populasi sesuatu spesies. Bagi kepelbagaian spesies pula ia merujuk kepada pelbagai organisma hidup di dunia. Manakala kepelbagaian ekosistem pula adalah merujuk kepada pelbagai habitat, komuniti biosis dan proses ekologi dalam persekitaran daratan, laut dan persekitaran akuatik yang lain.
 • Sebagai rakyat Malaysia kita patut berbangga kerana memiliki negara yang sangat kaya dengan biodiversitinya dan termasuk dalam lingkungan dua belas buah negara mega kepelbagaian biologi di dunia yang mana masih lagi mempunyai kekayaan biodiversiti yang dianggarkan antara 60% hingga 70% daripada jumlah biodiversiti dunia. Kepelbagaian tersebut dapat digambarkan melalui flora dan fauna yang masih wujud di negara kita pada hari ini. Didapati lebih kurang 12, 500 spesies tumbuh-tumbuhan berbunga dan lebih daripada 1,100 spesies paku pakis yang masih lagi menghuni hutan negara kita. Kebanyakan daripada spesies-spesies tersebut adalah sangat unik dan tidak ditemui di mana-mana tempat lain di dunia. Malah dari segi kepelbagaian spesies tumbuhan di Rantau Asia-Australia pula, negara kita masih lagi mengekalkan kedudukan di tempat kelima. Kalau dilihat daripada kedudukan negara kita, ia merupakan sesuatu yang sangat membanggakan kerana dalam kebimbangan negara-negara lain di dunia mengenai kepupusan habitat hutan serta sumber-sumber yang mendiaminya, namun kita masih lagi dapat mengekalkan khazanah yang sangat berharga ini.
 • Bagi spesies fauna, negara kita mempunyai kira-kira 1,500 haiwan vertebrata dan 150, 000 haiwan invertebrata. Walaupun jumlah bagi spesies tumbuhan dan haiwan vertebrata darat adalah tidak seberapa sebagaimana yang dimiliki oleh empat buah lagi negara lain di Asia Timur, namun Malaysia masih mempunyai bilangan yang terbanyak dari segi jumlah spesies per kilometer persegi. Kita patut bersyukur kepada Allah S.W.T. kerana masih lagi mempunyai kekayaan biodiversiti yang tidak ternilai yang menjadi sumber rezeki untuk keperluan kehidupan seharian kita. Malah rezeki yang Allah S.W.T. kurniakan kepada kita tidak terhitung banyaknya dan tidak pernah putus. Justeru, kita sebagai khalifah di bumi ini patut menghargai dan menggunakannya dengan sebaik mungkin.
 • Dalam Al-Quran ada menyebut bahawa Allah S.W.T. menjanjikan rezeki kepada setiap makhluk-Nya yang dilahirkan ke dunia ini seperti yang terkandung di dalam Surah Sabaa, Ayat 39 yang bermaksud “Katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya di kalangan hamba-hamba-Nya dan Dia menyempitkan bagi (sesiapa yang dikehendaki-Nya). Dan barang siapa sahaja yang kamu nafkahkan (belanjakan), maka Allah S.W.T. akan menggantikannya dan Dialah juga sebaik-baik pemberi rezeki”. Justeru, dalam konteks ini, biodiversiti merupakan sebahagian daripada rezeki anugerah Ilahi kepada kita di muka bumi ini. Oleh yang demikian, sebagai khalifah Allah, manusia diamanahkan untuk menguruskan rezeki kurniaan-Nya dengan penuh kebijaksanaan baik di daratan, lautan mahupun di angkasa.
 • Biodiversiti yang dikurniakan oleh Allah S.W.T. kepada kita merupakan nikmat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ia memainkan peranan yang sangat penting dalam mengekalkan keseimbangan alam sekitar kita. Bagaimanakah biodiversiti dikatakan membantu dalam proses keseimbangan alam sekitar? Jika kita amati, biodiversiti merangkumi satu spesies atau kombinasi spesies dan kekayaan; interaksi spesies, interaksi antara organisma dan komponen bukan hidup dalam persekitaran; tingkah laku; sejarah hidup dan kepelbagaian fisiologi; kepelbagaian fizikal habitat yang terdiri daripada pelbagai biologi semua habitat atau ekosistem yang berbeza di sesuatu kawasan. Dengan mengekalkan kekompleksan dalam ekosistem ini, ia akan menyumbang kepada keseimbangan alam sekitar yang sekaligus akan turut menjamin khidmat ekologi yang bernilai kepada manusia.
 • Setiap kejadian yang Allah S.W.T. ciptakan di atas muka bumi ini mempunyai alasan tersendiri. Sebagai contoh, spesies reptilia terutamanya ular mempunyai peranan tersendiri dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem, dan penciptaannya bukan sekadar untuk menghuni alam tanpa sebarang sebab. Malah ia diperlukan dalam kehidupan manusia terutama dalam bidang pertanian padi yakni berperanan mengawal tanaman daripada serangan tikus dan serangan perosak yang lain. Bayangkan jika spesies reptilia ini pupus, pastinya manusia akan berdepan pelbagai masalah khususnya bagi mengawal pertanian daripada serangan perosak. Didapati kira-kira 99% potensi serangga perosak tanaman adalah dikawal oleh pelbagai jenis organisma merangkumi serangga, burung dan fungi (kulat) selain spesies reptilia yang disebutkan di atas.
 • Biodiversiti juga penting dalam pendebungaan dan pengeluaran hasil tanaman. Bagi kebanyakan tumbuh-tumbuhan berbunga, pembiakannya bergantung kepada beberapa spesies haiwan seperti lebah, rama-rama, kelawar dan sebagainya dalam membantunya membiak melalui pengangkutan debunga. Malah lebih daripada satu per tiga hasil tanaman makanan manusia sejagat adalah bergantung kepada pendebungaan semulajadi ini. Selain itu, kebanyakan spesies haiwan yang mendiami hutan kita juga turut memainkan peranan penting menjalankan fungsi tambahan dalam pembiakan tumbuhan melalui penyebaran biji benih. Di sini sangat jelas menggambarkan peri pentingnya peranan spesies fauna dalam mengekalkan keseimbanagn alam sekitar secara semulajadi.
 • Selain bertindak sebagai agen pendebungaan dan penyebaran biji benih, biodiversiti juga memainkan peranan penting dalam menstabilkan iklim. Di mana tisu tumbuhan dan bahan organik lain dalam lingkungan ekosistem daratan dan laut bertindak sebagai gedung kepada karbon yang membantu memperlahankan pembangunan karbon dioksida dalam atmosfera dan ia secara automatik membantu menyumbang kepada kestabilan iklim. Ekosistem juga turut mempengaruhi keupayaan langsung ke atas bentuk cuaca persekitaran. Sebagai contoh, lembapan yang dibebaskan ke atmosfera melalui hutan hujan menyebabkan hujan ribut malar dan akan menghadkan kadar kehilangan air daripada sesuatu kawasan dan membantu mengawal suhu permukaan. Sementara itu, dalam iklim sejuk ekosistem hutan bertindak sebagai penebat dan tampan angin bagi membantu mengurangkan kesan suhu dingin.
 • Biodiversiti bukan sahaja penting dalam proses menstabilkan iklim, malah ia juga memainkan peranan penting dalam mencegah dan mengurangkan kesan bencana alam. Hutan dan padang rumput misalnya sangat membantu dalam melindungi landskap daripada hakisan, kehilangan nutrien dan tanah runtuh melalui tindakan cengkaman akar. Bagi sesetengah ekosistem pantai seperti paya masin, paya bakau dan sebagainya sangat membantu dalam menghalang berlakunya hakisan pinggir pantai dan mengurangkan kesan bencana alam seperti tsunami.
 • Selain itu, biodiversiti juga memainkan peranan penting dalam penjanaan tanah dan pengekalan kualiti tanah. Fenomena ini berlaku melaui aktiviti mikrobiologi oleh spesies-spesies organisma seperti bakteria, alga, fungi, hama, mentibang dan cacing yang mana sangat penting dalam proses penghuraian tanah kepada bahan organik dan membebaskan nutrien penting yang diperlukan oleh tumbuhan untuk hidup. Proses tersebut memainkan peranan mustahak dalam kitaran elemen seperti nitrogen, karbon dan fosforus antara organisma hidup dan bukan hidup dalam biosfera.
 • Selain penting dalam proses penjanaan tanah, ia turut memainkan peranan dalam mengekalkan kualiti udara. Spesies tumbuhan bertindak membersih udara dan mengawal kandungan atmosfera, mengitar semula keperluan oksigen dan menapis partikel-partikel berbahaya yang terhasil daripada aktiviti-aktiviti industri.
 • Bukan itu sahaja, malah biodiversiti juga penting dalam mengekalkan kualiti air. Ekosistem tanah lembap(kawasan paya) misalnya membantu menyerap dan mengitar semula nutrien-nutrien penting, merawat kumbahan dan membersihkan sisa tanah. Di dalam sistem muara pula, moluska (binatang berbadan lembut dan bercangkerang) membantu menyingkirkan nutrien daripada air bagi menghalang pengayaan melampau nutrien dan mengelakkan kehadiraan masalah seperti terjadinya eutrofikasi (proses peningkatan laju input bahan organik ke muara atau secara umumnya adalah proses penyuburan perairan secara berlebihan disebabkan oleh kemasukan bahan organik) daripada proses penyalinan baja. Pokok-pokok dan tanah hutan pula bertindak membersih air yang mengalir melalui ekosistem hutan. Dalam proses menghalang tanah daripada dihanyutkan, ekosistem hutan juga berperanan membantu menghalang pemendapan kelodak berbahaya ke sungai dan empangan yang wujud daripada hakisan dan tanah runtuh.
Begitulah besarnya peranan biodiversiti dalam mengekalkan keseimbangan alam sekitar kita. Justeru itu, kewujudan biodiversiti jangka panjang adalah sangat perlu bagi memastikan keseimbangan dan kelestarian alam sekitar kita terus terpelihara. Kesedaran masyarakat mengenai peri pentingnya biodiversiti kepada pembangunan umah dan negara perlulah dipupuk dari masa ke semasa agar keselamatan biodiversiti kita terus terjamin. Selain itu, penambahbaikan ke atas pengurusan biodiversiti secara lestari perlu dilakukan bagi menjamin pengekalan khazanah tersebut untuk turut dinikmati oleh generasi akan datang. Oleh yang demikian, kita perlu mewujudkan satu garis panduan yang dapat melahirkan satu interaksi sihat antara manusia, biodiversiti dan alam sekitar yang didiami agar khazanah yang sangat berharga ini akan terus terpelihara.
Sumber : Hamba Allah Yang Murah Hati ( Cg. Jumali )

Apakah Globalisasi ?

Apakah Globalisasi ?
Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia dibawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan ruang udara dan langit sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet,media elektronik,dan teknologi siber. Perkembangan ini memungkinkan perhubungan diantara sesebuah negara dengan negara yang lain dan perhubungan sesama manusia dapat dilakukan dalam tempoh yang singkat.
Menurut Kamus Dewan globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Manakala cediakawan barat mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia didunia ini. Ini bermakna segala-galanya menjadi milik bersama dalam konsep dunia tanpa sempadan.
Dalam era globalisasi ini, dunia semakin dikecilkan ruangnya daripada yang asal. Jika dulu dunia ini seluas saujana mata memandang dan dipagari dengan sempadan-sempadan namun kini ia tidak berlaku lagi. Malah pada hari ini kita telah dapat merasakan apakah dia itu globalisasi. Ledakan teknologi maklumat yang pesat merupakan medium utama kepada agenda globalisasi ini.
Dunia bukan sahaja tidak bersempadan geografi tetapi pengaruh globalissasi menjangkau sempadan ekonomi,teknologi ,bahasa, budaya, ideologi, politik dan dari segenap aspek kehidupan sesebuah masyarakat.
Kerajaan Malaysia memberi keutamaan kepada globalisasi ekonomi. Disamping itu, ia memberi perhatian besar kepada globalisasi maklumat dan ilmu dan globalisasi saintifik serta teknologi Kesungguhan Kerajaan dalam menangani tiga jenis globalisasi ini jelas kelihatan pada berbagai-bagai bentuk wacana di peringkat nasional dan peringkat antarabangsa seperti dialog, seminar, persidangan dan forum dan juga pada penubuhan berbagai-bagai jenis institusi dan projek. Koridor Raya Multimedia (MSC) adalah simbol harapan serta kemegahan Malaysia dalam menyahut panggilan globalisasi.
Globalisasi juga merujuk kepada perpindahan nilai, terutamanya cara berfikir & gaya bertindak dari satu daerah dunia kepada daerah dunia yang lain. Globalisasi yang diberi erti luas ini adalah suatu hakikat yang tidak dapat dipertikaikan. Hakikatnya globalisasi itu sudah wujud sebelum istilah globalisasi diperkenalkan lagi. Fenomena globalisasi boleh dikiaskan sebagai gelombang yang melanda dunia.
Lodge (1993) mendefinisikan globalisasi sebagai :
“… a process forced by global flows of people, information, trade and capital. It is accelerated by technology, which is driven by only a few hundred multinational corporations and may be harmful to the environment. There in lies the conundrum of whether it is wise to leave globalization in the hands of these few corporations, or might it not make more sense to seek greater involvement from the global community.
Apakah impikasi serta kesan globalisasi terhadap :
Ekonomi :
 • Dalam globalisasi ekonomi, telah berlaku peningkatan dalam kebergantungan perniagaan terhadap ekonomi. Firma-firma dan perniagaan terus meningkat dan berlakunya peningkatan dalam pelaburan asing secara langsung di dalam aktiviti ekonomi sesebuah negara. Globalisasi ekonomi dapat di lihat melalui perluasan perusahaan melampaui sempadan negara .

Perspektif ini dapat dilihat melalui tiga tahap :
 • Pertama ialah perusahaan antarabangsa yang mempunyai aktiviti diluar sempadan nasional dan meliputi eksport,import dan penghasilan bukan mentah.
 • Kedua ialah perusahaan multi nasional, iaitu perusahaan yang menjalankan aktivitinya di berbagai negara.
 • Ketiga ialah perusahaan global yang melihat ekonomi dunia sabagai satu. Perusahaan tersebut mendapatkan bahan mentah dan menjual barangan secara global.

Di samping perdagangan bebas, globalisasi ekonomi juga boleh dikaitkan dengan perkembangan syarikat-syarikat korporat di dunia. Syarikat-syarikat korporat juga menuju ke arah globalisasi. Telekom Malaysia Berhad juga mempunyai matlamat ke era globalisasi iaitu menjadi Syarikat bertaraf dunia “world class telecommunications”

Teknologi :
 • Kehidupan manusia di masa akan datang banyak bergantung kepada teknologi. Teknologi akan menjadi begitu canggih hinggakan komputer yang ada pada hari ini yang mempunyai sistem yang berubah dengan cepat dan laju. Era globalisasi yang sedang berlaku hari ini pasti akan memberikan peningkatan dan perubahan yang lebih ketara dalam bidang teknologi.
 • Antara bidang teknologi yang cepat maju dan canggih adalah bidang teknologi maklumat dan komputer. Bill gates (1996), peneroka bidang komputer yang terkenal, dapat memasarkan aplikasi keluaran Window ke serata dunia . Perkembangan teknologi yang begitu pesat pada masa ini di seluruh dunia memerlukan tindakan segera pembangunan sumber manusia untuk memberi latihan, pengetahuan dan kemahiran tentang teknologi maklumat, robotik dan sebagainya.Kehidupan manusia semakin banyak bergantung kepada komputer dan teknologi di era globalisasi hari ini.
 • Pembangunan sumber manusia menjelang tahun 2000 akan mencapai nisbah tenaga manusia saintifik dan teknologi yang lebih tinggi daripada sekarang iaitu kira-kira 1000 bagi setiap sejuta penduduk di Malaysia.
 • Pengetahuan dan kemahiran pula akan berorientasikan gabungan disiplin teknikal, statistik dan berasaskan komputer. Gabungan disiplin ini akan melengkapkan tenaga manusia masa hadapan untuk mengendalikan teknologi baru dan yang akan muncul seperti teknologi pembuatan berautomasi, bahan-bahan terbaru, bio-teknologi, elektronik dan teknologi maklumat.

Di samping itu, kegiatan institusi pendidikan dan latihan akan ditumpukan ke arah menghasilkan kemahiran dalam bidang teknologi maklumat dan literasi komputer. Langkah kerajaan Malaysia membina Lebuh Raya Multi Media, Universiti Multi Media dan Pusat Pentadbiran Kerajaan Berelektronik yang kita telah maklum sekarang adalah langkah yang bijak untuk persediaan tenaga manusia yang akan menggunakan teknologi maklumat dalam tugas-tugas harian dan juga dalam kehidupan seharian nanti di dalam era globalisasi.

Kebudayaan Sesebuah Negara

 • Kebudayaan merupakan cara hidup seharian manusia dalam sesebuah masyarakat atau organisasi. Pada zaman dahulu manusia dalam sesebuah masyarakat itu sanggup berperang kerana mempertahankan budaya hidup mereka yang dicemar atau dicerobohi oleh pihak lain. Bagaimana pun cara hidup manusia hari ini sudah banyak berubah dan menuju globalisasi.

Terdapat beberapa kategori kebudayaan di dunia ini yang telahpun berada dalam bentuk globalisasi :
Budaya Makan
 • Makanan Jepun sudah ada di Amerika. Makanan Amerika pula semakin popular di JepunMc Donald mempunyai 10,500 restoran di 50 buah negara di dunia Kentucky Fried Chicken mempunyai lebih daripada 7,750 restoran di 58 buah negara.

Budaya Fesyen
 • Antara jenis fesyen pakaian yang digemari di seluruh dunia adalah seperti : seluar Jean Levi, Pierre Cardin (pakaian perempuan), Yves Saint Laurent, pakaian sukan Esprit dan pakaian Laura Ashley.
Budaya Kerja
 • Syarikat pengeluaran di era globalasasi juga terdiri daripada berbilang kaum dari negara-negara di dunia. Umpamanya, syarikat Esprit – di mana ketua grafiknya dari Jepun, juru gambarnya dari Itali, arkiteknya dari Perancis dan Itali.

Budaya Muzik dan Hiburan
 • Muzik Jazz dan disco telah menguasai dunia. Tempat hiburan seperti Disneyland juga diadakan di negara di luar Amerika , seperti di Jepun dengan panggilan Tokyo Disneyland (1987) dan di Marne-la-Valle di Paris dengan panggilan Euro Disneyland (1992).
Budaya Bahasa
 • Pada masa ini, bahasa Inggeris adalah alat yang penting untuk perhubungan secara global. Sekarang terdapat satu bilion manusia yang bercakap dalam bahasa Inggeris dan pada tahun 2000 jumlah tersebut meningkat kepada 1.5 bilion.

Kesimpulan
Cabaran globalisasi masa kini memerlukan pembentukan generasi muda yang berdaya tahan melalui ilmu dan kemahiran Berdasarkan beberapa aspek globalisasi yang telah dibicarakan dapatlah dikatakan bahawa dunia hari ini atau di abad ke-21 sedang menghadapi satu cabaran dan perubahan yang sangat hebat yang belum pernah berlaku di abad yang lalu. Cabaran globalisasi dan implikasi terhadap ekonomi, budaya dan teknologi adalah luas dan mempunyai kesan yang negatif dan positif. Penerimaan terhadap perubahan haruslah difikirkan dan diterima secara positif dan membina untuk kemajuan diri,keluarga,agama,bangsa dan negara.

Sumber : Hamba Allah Yang Murah Hati ( Cg Jumali )

Tarif Elektrik Naik Lagi...Apa kita boleh buat ? Pasrah sahajalah sebagai PENGGUNA !

Namun demikian, kita perlu teruskan hidup juga dengan berfikiran positif.  Bagaimana kita boleh lakukan agar dapat  menjimatkan tenaga elektrik supaya bil elektrik tidak mencecah ‘had mahal’ iaitu 300kWh sebulan ?  Apakah petua-petua yang boleh dicuba ?
Padamkan peralatan elektrik atau lampu, jika tidak digunakan
 • Jika anda tidak menggunakan sebarang peralatan elektrik buat jangka masa yang panjang, sila padamkan dan cabut palamnya daripada suis. Peralatan yang berada dalam mod siap sedia atau pengecas bateri yang dipasang masih menggunakan sejumlah tenaga yang kecil.
Gunakan lampu neon berkecekapan tenaga
 • Gunakanlah lampu neon atau floresen kerana ianya menggunakan tenaga dua pertiga kurang daripada lampu pijar dan dapat bertahan enam hingga 10 kali lebih lama. Lampu ini juga kurang menghasilkan haba.
Gunakan mentol watt lebih rendah
 • Daripada menggunakan mentol 100-watt, anda mungkin memerlukan hanya mentol 60 watt untuk beberapa bilik dan ruang di rumah anda.
Gunakan peti sejuk anda dengan bijak
 • Biarkan makanan yang dimasak sejuk terlebih dahulu sebelum menyimpannya ke dalam peti sejuk dan rancang simpanan makanan dan bahan mentah anda dengan bijak dan efisien kerana peti sejuk yang terlebih muatan akan menggunakan lebih banyak tenaga. Juga pastikan peti sejuk ditempatkan sekurang-kurangnya 4 inci daripada dinding untuk mengelakkan motor peti sejuk anda rosak.
Optimumkan penggunaan mesin basuh anda
 • Basuh pakaian anda menggunakan air paip biasa dan basuhlah dalam kuantiti yang banyak. Apabila anda ingin membasuh sedikit pakaian, pilihlah tetapan yang bersesuaian dengan kuantiti pakaian anda pada mesin basuh. Cuba jemur pakaian anda seperti biasa daripada menggunakan mesin pengering yang tidak cekap tenaga.
Selenggara unit pendingin hawa anda
 • Bersihkan penapis udara pada pendingin hawa anda kerana penapis yang terlalu kotor menggunakan lebih banyak tenaga untuk beroperasi. Tetapkan suhu pendingin hawa di antara 22 hingga 26 darjah Celsius untuk keselesaan yang optimum.
Sejukkan rumah anda dengan mengurangkan haba dalaman
 • Selain daripada memadamkan peralatan elektrik mahupun lampu yang tidak digunakan, anda juga boleh menggunakan langsir bagi menapis sinaran matahari secara langsung ke dalam rumah anda. Apabila memasak, pastikan pengaliran udara dengan betul agar haba tidak mengalir ke ruang lain di rumah anda.
Ganti peralatan elektrik yang lama
 • Peralatan elektrik yang baru menggunakan kurang tenaga berbanding yang lama. Sebagai contoh, peti sejuk yand berada di pasaran kini menggunakan kurang 40 peratus tenaga berbanding model peti sejuk 10 tahun dahulu.
Semak Kecekapan Tenaga pada Peralatan Elektrik
 • Jika anda merancang untuk membeli peti sejuk baru, pastikan anda membuat perbandingan kecekapan tenaga pada model-model peti sejuk pilihan anda. Penilaian Kecekapan Tenaga diperkenalkan oleh Suruhanjaya Tenaga pada 2005, bertujuan memberikan informasi kepada pengguna dengan menggunakan sistem kedudukan melalui bintang berdasarkan kecekapan tenaga sesuatu model peralatan elektrik tersebut. Ianya dinilai dengan satu bintang bagi tidak cekap sehingga lima bintang bagi paling cekap tenaga.
Pilih ‘Star Energy’
 • Begitu juga ketika memilih komputer atau peralatan komputer, anda boleh memilih jenama dan model yang memaparkan logo Star Energy. Peralatan ini telah memenuhi garis panduan kecekapan tenaga yang telah ditetapkan oleh Agensi Perlindungan Alam Sekitar dan Jabatan Tenaga Amerika Syarikat.

AIPO Dry Cabinet - World's First in adopting T.E. Cooling Technology in Dry Cabinet

    JUST FOR SHARING !!!

Additional Information on Fungus and Dry Cabinet

 Just For Sharing : I'm using AP 48 Ex

1. All About Fungus1.1 Most ideal condition for fungus growth
a) %RH above 50% and reaches its peak growing rate between 70% to 90%, which is the common %RH reading for tropical climate
b) Dark places
c) No or little air flow
d) Temperature between 10 to 35 degrees celcius

1.2 Easily infected places
a) Camera bags
b) Store rooms

1.3 Why investing in a dry cabinet?
a) The cost of cleaning just 2 infected lenses is already higher than the cost of a dry cabinet
b) If the expensive coating on the glass is infected, this coating will be removed as well during the cleaning process. Thus, the optical quality of the glass will deteriorate (introducing more purple fringing, ghosting, flaring and etc)
c) Since a lens is so compact and precise, 100% restoration is difficult to be achieved after dismantling your lens for cleaning purposes. Thus, mechanical quality of the lens might suffer as well (introducing more distortion and front/back focusing problem)
d) Considering all these effects, why not invest in a dry cabinet now? Just treat it as an insurance for your 10k++ equipment.


2. Why AIPO Dry Cabinets

2.1 Strength of AIPO Dry Cabinets
a) 5 years warranty
b) Class leading TE Cooling Technology that saves electricity
c) Digital Meter and Digital Control for ultimate ease of operation
d) Most affordable Digital Meter and Digital Control Dry Cabinet in the market

2.2 Digital Control Explaineda) A digital control utilizes a feedback control loop to accurately control the humidity reading within the preset value
b) Users are only required to key-in the ideal %RH once and the rest is being handled by the feedback control loop
c) The drying module will operate with full rated power whenever the internal %RH is above the preset %RH value
d) The power supply to the drying module will be cut once the preset %RH is reached, thus ensuring that the internal %RH does not get too dry
e) An in-built memory makes sure that the preset %RH is stored and no re-adjustment is necessary after a power black-out
f) No battery is required to operate the digital meter
g) Much faster drying capability than analog control


Operating Instructions:
1. The digital interface commonly displays the current internal %RH.
2. Press SET once and the LED will start blinking for 4 seconds.
3. Adjust UP or DOWN to reach your desired %RH while the LED is still blinking.
4. To enter your desired %RH, press SET twice until the LED stops blinking.
5. The %RH will now drop until it reaches your desired %RH and power will be cut off. The drying module will operate again when the %RH goes above your set value.
Note: It is common for the %RH to fluctuate between ±1% from your set %RH.

Note: Please do not mistaken a digital meter but analog control dry cabinet (though they are also called digital dry cabinets) with a digital meter and digital control dry cabinet that AIPO offers. The users are unable to enjoy any of the benefits of digital control as listed above.


2.3 Analog Controla) An Analog Control Dry Cabinet utilizes a simple control knob (pic) to adjust the input power to the drying module.
b) Position 1 indicates the maximum rated power (low %RH) while Position 5 indicates the least power (high %RH) supplied to the dry cabinet
c) An equilibrium is reached when the amount of moisture seeping into the dry cabinet is equivalent to the amount of moisture removed through the adjusted strength of the drying module


3. Advantages of Digital Control
a) Faster drying capability.
b) No fine-tuning or frequent adjusting required. The %RH will not go below your set value.
c) Memory that remembers your set %RH even after a power blackout.
d) Peace of mind. Just key in your desired %RH once and it will maintain the %RH for life.

Note: Analog control has the potential for the %RH to go too low if it is left un-monitored for weeks/months since there is no control. This could be harmful to your equipment.

Thursday, September 22, 2011

To My Beloved 2011 PMR, SPM & STPM Candidates :


Make the most of yourself, for that is all there is for you.
竭尽所能,做到最好
You may never know what results come of your action,
but if you do nothing there will be no result.
未来的成绩,决定于今天的努力
  
Success seems to be connected with action. 
Successful people keep moving. 
They make mistakes, but they don’t quit.

Wednesday, September 21, 2011

Do you eat Petai ?


ADVICE FROM UKM MEDICAL DOCTOR

Little did you know ........ after reading THIS, you'll NEVER look at petai in the same way again!

Petai
contains three natural sugars -sucrose, fructose and glucose. Combined with fiber, petai gives an instant, sustained and substantial boost of energy. Research has proved that just two servings of petai provide enough energy for a strenuous 90-minute workout.. No wonder petai is the number one fruit with the world's leading athletes. But energy isn't the only way petai can help us keep fit. It can also help overcome or prevent a substantial number of illnesses and conditions, making it a must to add to our daily diet.

Depression:

According to a recent survey undertaken by MIND among people suffering from depression, many felt much better after eating petai. This is because petai contain tryptophan, a type of protein that the body converts into serotonin, known to make you relax, improve your mood and generally make you feel happier.

PMS (premenstrual syndrome):

Forget the pills - eat petai. The vitamin B6 it contains regulates blood glucose levels, which can affect your mood.

Anaemia:

High in iron, petai can stimulate the production of haemoglobin in the blood and so helps in cases of anaemia.

Blood Pressure:

This unique tropical fruit is extremely high in potassium yet low in salt, making it perfect to beat blood pressure. So much so, the US Food and Drug Administration has just allowed the petai industry to make official claims for the fruit's ability to reduce the risk of blood pressure and stroke.

Brain Power :

200 students at a Twickenham (Middlesex) school were helped through their exams this year by eating petai at breakfast, break, and lunch in a bid to boost their brain power. Research has shown that the potassium-packed fruit can assist learning by making pupils more alert.
Understand that bananas contain lot of potassium too so eat more banana... Just look at those monkeys, they are really active, alert, smart and cunning too!!

Constipation:

High in fiber, including petai in the diet can help restore normal bowel action, helping to overcome the problem without resorting to laxatives.

Hangovers:

One of the quickest ways of curing a hangover is to make a petai milkshake, sweetened with honey. The petai calms the stomach and, with the help of the honey, builds up depleted blood sugar levels, while the milk soothes and re-hydrates your system.

Heartburn:

Petai has a natural antacid effect in the body, so if you suffer from heartburn, try eating petai for soothing relief.

Morning Sickness
:
Snacking on petai between meals helps to keep blood sugar levels up and avoid morning sickness.

Mosquito bites
:
Before reaching for the insect bite cream, try rubbing the affected area with the inside of the petai skin. Many people find it amazingly successful at reducing swelling and irritation..

Nerves:

Petai is high in B vitamins that help calm the nervous system.

Overweight:

Studies at the Institute of Psychology in Austria found pressure at work leads to gorging on comfort food like chocolate and crisps. Looking at 5,000 hospital patients, researchers found the most obese were more likely to be in high-pressure jobs. The report concluded that, to avoid panic-induced food cravings, we need to control our blood sugar levels by snacking on high carbohydrate foods every two hours to keep levels steady.

Ulcers:

Petai is used as the dietary food against intestinal disorders because of its soft texture and smoothness. It is the only raw fruit that can be eaten without distress in over-chronicler cases. It also neutralizes over-acidity and reduces irritation by coating the lining of the stomach.

Temperature control
:
Many other cultures see petai as a "cooling" fruit that can lower both the physical and emotional temperature of expectant mothers. In Holland , for example, pregnant women eat petai to ensure their baby is born with a cool temperature.

Seasonal Affecti ve Disorder (SAD):

Petai can help SAD sufferers because they contain the natural mood enhancer, tryptophan.


Smoking:

Petai can also help people trying to give up smoking.. The B6, B12 they contain, as well as the potassium and magnesium found in them, help the body recover from the effects of nicotine withdrawal.


Stress:

Potassium is a vital mineral, which helps normalize the heartbeat, sends oxygen to the brain and regulates your body's water balance. When we are stressed, our metabolic rate rises, thereby reducing our potassium levels. These can be rebalanced with the help of a high-potassium petai snack.

Strokes:

According to research in "The New England Journal of Medicine" eating petai as part of a regular diet can cut the risk of death by strokes by as much as 40%".

Warts:

Those keen on natural alternatives swear that if you want to kill off a wart, take a piece of petai and place it on the wart.. Carefully hold the petai in place with a plaster or surgical tape!

So, as you can see, petai really is a natural remedy for many ills. When you compare it to an apple, it has four times the protein, twice the carbohydrates, three times the phosphorus, five times the vitamin A and iron, and twice the other vitamins and minerals... It is also rich in potassium and is one of the best value foods around. So maybe its time to change that well-known phrase so that we say, "A Petai a day keeps the doctor away".

Monday, September 19, 2011

JOM, KURANGKAN BIL ELEKTRIK KITA !

JIMAT ELEKTRIK, KURANG BIL ELEKTRIK

Sebagai seorang pengguna, tidak kira pengguna domestik ataupun komersial, perlu menjimat penggunaan tenaga elektrik. Ini kerana bukan sahaja bil elektrik meningkat tetapi wujudnya pembaziran penggunaan elektrik yang berlebihan. Penggunaan tenaga elektrik secara berhemat dapat mengurangkan bil elektrik kerana mulai 1 Jun 2011 kerajaan mengumumkan tarif baru bagi penggunaan gas dan elektrik.

Bagi golongan yang suka membazirkan tenaga elektrik di rumah mahupun di tempat kerja anda, mungkin kenaikan tarif ini akan merasa bebanan. Manakala pengguna domestik yang menggunakan tenaga elektrik melebihi 301 kWj ke atas mungkin akan merasai bahang kenaikan tarif elektrik dalam bil elektrik mereka.

Pengguna komersial pula seperti perdagangan dan perindustrian pula dikenakan tarif elektrik yang lebih tinggi daripada pengguna domestik kerana sektor ini menggunakan tenaga yang lebih banyak.

Oleh yang demikian, seorang pengguna yang bijaksana, anda haruslah menjimat tenaga elektrik dengan mengamalkan langkah-langkah berikut:
 1. Menutup suis lampu, kipas dan peralatan elektrik lain yang tidak digunakan.
 2. Mengeluarkan palam daripada soket utama, kerana jika ia masih melekat pada soket utama, tenaga elektrik tetap mengalir.
 3. Menggunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga kerana menggunakan tenaga yang sedikit.
 4. Jangan meletakkan komputer atau apa-apa peralatan elektrik dalam keadaan ‘Mod Sedia Ada’ ataupun “Standby Mode”.
 5. Jangan terlalu kerap buka pintu peti sejuk.
Jika anda dapat mengubah cara hidup anda dengan mengambil langkah-langkah penjimatan elektrik, maka anda akan dapat mengurangkan jumlah bil elektrik anda sedikit demi sedikit. Perubahan Bermula dari Saya!

Mageswaran Senderal
ERA Consumer Malaysia

NANOTEKNOLOGI DENGAN PENGGUNA
Pada tahun 1974, seorang profesor dari Tokyo Science University, Norio Taniguchi memberi definisi kepada nanoteknologi sebagai proses pengasingan, pengabungan dan pengubahan struktur sesuatu bahan di peringkat atom atau molekul.

Secara am, nanoteknologi merupakan satu proses yang diaplikasikan di peringkat atom dan molekul, biasanya dalam lingkungan saiz 100 nanometer atau lebih kecil, pemprosesan produk atau alatan adalah di antara saiz ini.

Dalam skala nanometer, asas fizikal, kimia dan biologi sesuatu bahan adalah berbeza bagi setiap atom. Perbezaan ini merupakan khazanah yang berguna dalam kajian sains.
Berapakah kecilnya satu nanometer?
Organisasi standardisasi antarabangsa (International Organization for Standardization, ISO) menafsirkan bahawa satu meter merupakan jarak cahaya bergerak dalam vakum dalam masa satu per 299 792 458 saat, jadi satu nanometer merupakan satu per 1,000,000,000 (10-9) meter.

Kenapa kecil adalah baik?
 1. o    Cepat
 2. o    Ringan
 3. o    Boleh muat ke ruang yang kecil
 4. o    Murah
 5. o    Lebih cekap penggunaan tenaga
 6. o    Properties berbeza dalam ukuran yang kecil
Kenapa fokus pada saiz nanometer?
Ekonomi mendorong kegunaan saiz nanometer:
 1. o    Lebih ringan dan kurang bahan asas
 2. o    Jangka hayat yang panjang
 3. o    Properties yang luar biasa
Kebaikan nanoteknologi dalam kehidupan seharian
Akibat perkembangan dalam bidang nanoteknologi, orang ramai dapat menikmati:
 1. o    Komputer yang lebih berkuasa dan ruang penyimpanan data yang lebih besar.
 2. o    Analisis yang cepat dengan kuantiti sampel yang kecil
 3. o    Penemuan baru dalam dianogsis perubatan, rawatan dan penyaluran ubat ke destinasi yang tertentu dalam badan
 4. o    Menghasilkan industri yang cekap tenaga
 5. o    Bahan yang 100 kali lebih bertahan
 6. o    Teknologi baru untuk penghasilan tenaga dan perubahan tenaga (sel bahan api dan fotovoltik)
 7. o    Super konduktor untuk tujuan kecekapan tenaga
 8. o    Nanorobot untuk tujuan pembedahan yang lebih terperinci
Di manakah nanoteknologi digunakan?
Dengan kejuruteraan nanoteknologi, kini terdapat berbagai-bagai produk nano:
 1. o    Lebih daripada 400 produk pengguna.
 2. o    Cip komputer
 3. o    Kereta
 4. o    Pakaian
 5. o    Kosmetik
 6. o    Suplementasi nutrien
 7. o    Industri pembinaan
 8. o    Lebih daripada 600 bahan asas atau komponen bagi tujuan yang berlainan
Standard yang berkaitan dengan nanoteknologi ISO adalah dalam proses untuk membangunkan standard untuk nanoteknologi, TC 229 (Tecnical Committee) satu jawatankuasa teknikal telah diwujudkan untuk 4 kumpulan kerja (WG, Working Group) yang berusaha membangunkan standard nanoteknologi di masa depan. Malaysia merupakan ahli dalam TC 229.

Impak Nanoteknologi Dalam Kehidupan Manusia
Merupakan asas bagi kebanyakan pembangunan teknologi pada masa depan.

Dengan perkembangan yang mantap, kemajuan nanoteknologi akan melebihi bidang teknologi maklumat dan bioteknologi.

Nanoteknologi akan menghasilkan impak pada ekonomi sedunia, sebagai contoh, jualan produk nanoteknologi mencecah AS$1.5 trilion di pasaran Amerika, ini membolehkan sebanyak  2 juta peluang pekerjaan diwujudkan.

Sam Wong
Persatuan Pengguna-Pengguna Standard Malaysia

MENGAPA OKU PERLU DIDAFTARKAN ?

KEPENTINGAN PENDAFTARAN ORANG KURANG UPAYA

Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, golongan orang kurang upaya (OKU) merupakan 10 peratus daripada jumlah penduduk di dunia ini. 80 peratus daripada golongan OKU ini berada di negara-negara membangun.

Malaysia mempunyai penduduk seramai lebih kurang 28 juta orang. Berdasarkan statistik PBB itu, jumlah OKU di Malaysia dianggarkan seramai 2.8 juta orang. Namun begitu, OKU  yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) seramai 280 ribu sahaja, 10% daripada anggaran penduduk OKU di negara kita.
Jumlah ini tidak menggambarkan keadaan yang sebenar bagi golongan OKU di negara kita. Sebahagian besar golongan OKU diabaikan oleh pihak kerajaan, yang keperluan mereka tidak dipertimbangkan. Oleh itu, mereka tidak dapat menikmati kemajuan negara.

Golongan OKU perlu diberikan keutamaan, namun dalam konteks Malaysia, golongan OKU tidak didahulukan, malah sering diketepikan. Malaysia telah menandatangani  Konvensyen Mengenai Hak OKU Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tetapi hak OKU tidak diberikan dengan sama rata.

Konvensyen ini menjamin golongan  OKU menikmati peluang yang setara dengan orang upaya serta penyertaan penuh serta efektif dalam masyarakat di semua aspek kehidupan - aksesibiliti, mobiliti, kesihatan, pendidikan, pekerjaan, pemulihan dan penyertaan dalam bidang politik, ekonomi dan sosio budaya. Biarpun begitu, keadaan ini berbeza di Malaysia, OKU tidak diberi peluang untuk memajukan mereka.

Apabila jumlah OKU di sesuatu kawasan tidak diketahui, sememangnya kita telah gagal merancang untuk mereka. Sebagai contoh, sekolah-sekolah khas tidak dapat disediakan, kemudahan-kemudahan mesra OKU juga tidak dapat dibekalkan dan peluang pekerjaan tidak dapat memenuhi keperluan jumlah OKU yang berkemampuan untuk bekerja.

Pendaftaran OKU adalah secara sukarela, dan usaha JKM untuk mendaftarkan OKU pun secara sukarela. Justeru, statistik yang diperolehi adalah tidak tepat. Apabila jumlah OKU tidak dapat dikenal pasti, maka pelan pembangunan negara tidak dapat memenuhi keperluan mereka.

Kesimpulannya, pendaftaran OKU adalah penting. Dengan berpandukan kepada data yang sedia ada, kerajaan dapat merancang pembangunan negara dengan mempertimbangkan keperluan OKU, dan OKU dapat menyumbangkan tenaga mereka dalam kemajuan Negara.

Sam Wong
Persatuan Pengguna-Pengguna Standard Malaysia