Friday, November 11, 2011

ANALISIS SOALAN PERCUBAAN SPM 2011 (BAHASA MELAYU 2)

SOALAN 1 (RUMUSAN)
BIL
NEGERI
ARAHAN SOALAN
1
SKOR
Berita Harian
Punca-punca kewujudan masalah kemiskinan di negara ini dan usaha-usaha membasmi masalah tersebut.
2
SBP
Kepentingan berekreasi dalam kalangan remaja dan kekangan yang dihadapi bagi melaksanakannya.
3
KEDAH
Kepentingan klinik 1Malaysia dan cabaran dalam pelaksanaannya.
4
SABAH
Kebaikan pokok putat dan cara-cara untuk memajukan industri tanaman herba.
5
TERENGGANU
Langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah pembalakan haram dan kepentingan mengekalkan kawasan hutan.
6
YAYASAN ISLAM KELANTAN
Sebab-sebab remaja tidak mahu hidupnya dikongkong dan faedah-faedah jika dikawal oleh ibu bapa mereka.
7
N. SEMBILAN
Keistimewaan sejarah dalam kehidupan dan langkah-langkah meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran sejarah.
8
JOHOR
Peranan ibu bapa dalam mengatasi kemerosotan pencapaian akademik pelajar dan kepentingan pencapaian akademik bagi masa depan pelajar.

9
WPKL
Ciri-ciri remaja berkualiti dan kesan-kesan terhadap negara.

10
SELANGOR
Kepentingan bersarapan dan usaha-usaha untuk menggalakkan tabiat bersarapan dalam kalangan masyarakat.
11
KELANTAN
Punca berlakunya tekanan mental dalam kalangan remaja dan langkah-langkah mengatasinya.
12
PULAU PINANG
Cara-cara menggalakkan golongan muda menabung dan kekangan untuk menggalakkan mereka menabung.
13
PAHANG
Usaha-usaha ke arah pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan dan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut.

14
MRSM
Kepentingan mempelajari subjek Sejarah dan cara-cara menyuburkan minat pelajar terhadap subjek tersebut.
15
PERAK
Cara-cara mengelakkan individu daripada keracunan makanan dan kepentingan makanan yang bersih kepada keluarga.

16
SARAWAK ZON A
Usaha-usaha untuk menangani masalah tekanan mental dalam kalangan pelajar  dan kesan-kesan masalah mental kepada pelajar.
17
MELAKA
Langkah-langkah meningkatkan perkhidmatan pengangkutan awam dan masalah-masalah perkhidmatan pengangkutan awam.
18
SARAWAK ZON C
Usaha-usaha membendung pencemaran alam sekitar dan kepentingan mewujudkan alam sekitar yang bersih.
19
PERLIS
Tanggungjawab remaja sebagai pengguna dan usaha-usaha memupuk kesedaran kepenggunaan dalam kalangan remaja.

ANALISIS SOALAN PERCUBAAN SPM 2011 (BAHASA MELAYU 2)
SOALAN 2(c), 2(c) dan 2(d)
BIL
NEGERI
SOALAN 2 (b)
SOALAN 2 (c)
SOALAN 2 (d)
1
SKOR BH
Cerpen: Israk
Hikayat Langlang Buana
Gurindam 12 Fasal Keenam
2
SBP
Cerpen: Memori Seorang Tua
Hikayat Opu Daeng Menambun
Pantun Lapan Kerat
3
KEDAH
Cerpen: Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew Hong
Hikayat Langlang Buana
Sajak: Harga Remaja
4
SABAH
Cerpen: Ibu dan Ceper
Hikayat Langlang Buana
Sajak: Harga Remaja
5
TERENGGANU
Drama: Tiang Cengal Dinding Sayung
Pelayaran Yang Penuh Peristiwa
Sajak: Dirgahayu Bahasaku
6
YAYASAN ISLAM KELANTAN
Drama: Tiang Cengal Dinding Sayung
Dua Geliga Hikmat
Sajak: Adat Sezaman
7
N. SEMBILAN
Cerpen: Israk
Hikayat Langlang Buana
Sajak : Dirgahayu Bahasaku
8
JOHOR
Cerpen: Ibu dan Ceper
Pelayaran yang penuh peristiwa
Sajak: Kecek
9
WP K.LUMPUR
Drama: Tiang Cengal Dinding Sayung
Hikayat Langlang Buana
Sajak: Di Perpustakaan
 
10
SELANGOR
Drama: Taing Cengal Dinding Sayung
Dua Geliga Hikmat
Sajak: Harga Remaja
11
KELANTAN
Cerpen: Biarkan Samudera
Dua Geliga Hikmat
Sajak: Bangkitlah
12
PULAU PINANG
Drama: Forum Remaja 2020
Hikayat Langlang Buana
Sajak: Di Perpustakaan
13
PAHANG
Cerpen: Ibu dan Ceper
Hikayat Opu Daeng Menambun
Sajak: Kecek
14
MRSM
Cerpen: Melissa
Hikayat Siak
Sajak: Di Bawah Langit yang Sama
15
PERAK
Drama: Dato’ Onn
Pelayaran yang Penuh Peristiwa
Sajak: Harga Remaja
16
SARAWAK ZON A
Cerpen: Ibu dan Ceper
Hikayat Langlang Buana
Sajak: Harga Remaja
17
MELAKA
Cerpen: Pahlawan Buntung
Merah Silu
Sajak: Di Perpustakaan
18
SARAWAK ZON C
Drama: Gelanggang Tuk Wali
Hikayat Langlang Buana
Sajak: Harga Remaja
19
PERLIS
Cerpen: Pahlawan Buntung
Pelayaran yang Penuh Peristiwa
Sajak: Adat Sezaman

 SOALAN 3
BIL
NEGERI
SOALAN 3 (a)
SOALAN 3 (b)
SOALAN 3 (e)
1
SKOR BH
- balas
- belas
- dulang
- dalang
- kaji
- keji
Nyatakan Jenis Ayat
Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat.
2
SBP
Tulis dua ayat
- gamat
- diam
- bidang
Pisahkan ayat majmuk kepada ayat tunggal.
Kemukakan 3 peribahasa berdasarkan situasi.
3
KEDAH
- bergerigi
- bergeletar
- bergelodak
- bergemerlap
- bersemerbak
- bergeruping
Nyatakan golongan kata.
Berikan maksud peribahasa dalam petikan.
4
SABAH
- rancang
- merancang
- terancang
- perancang
- rancangan
- perancangan
Nyatakan jenis-jenis ayat.
Nyatakan peribahasa yang sesuai.
5
TERENGGANU
- bekalan
- pembekal
- membekalkan
- menaiki
- kenaikan
- penaikan
Tukar ayat susunan songsang kepada susunan biasa.
Tulis satu ayat bagi setiap peribahas.
6
YAYASAN ISLAM KELANTAN
- salah faham
- salah guna
- sara hidup
- senarai hitam
- serba salah
- soal siasat
Tukarkan cakap pindah kepada cakap ajuk.
Isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai.
7
N. SEMBILAN
Tulis dua ayat
- bela
- reda
- perang
Menentukan jenis-jenis ayat perintah.
Tukar peribahasa atau kata hikmat yang hampir sama erti.
8
JOHOR
-   seniman
-   budiman
-   hartawan
-   karyawan
-   peragawati
-   olahragawati
-    
Tukarkan ayat pasif kepada ayat aktif.
Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan maksud ayat.
9
WPKL
Pasangan perkataan:
-  peperiksaan
pemeriksaan
-  persatuan
penyatuan
-  penemuan
pertemuan
Jenis-jenis ayat suruhan, larangan, silaan dan permintaan.
Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat.
10
SELANGOR
-    soal siasat
-    soal jawab
-    temu duga
-    temu bual
-    lemah lembut
-    lemah lesu
Gabungkan ayat – tiga ayat.
Nyatakan peribahasa yang sama dengan peribahasa yang diberi.
11
KELANTAN
-    nama
-    bernama
-    ternama
-    menamakan
-    kenamaan
-    penamaan
Nyatakan pola ayat dasar.
Nyatakan peribahasa yang menepati maksud.
12
PULAU PINANG
-    menjahit
-    menyulam
-    menganyam
-    mengait
-    memilin
-    menyirat
Menggabung-kan dua ayat dengan menggunakan kata hubung yang sesuai.
Berikan peribahasa yang sama maksud.
13
PAHANG
-    asal usul
-    adat resam
-    amal ibadat
-    hak milik
-    atur cara
-    reka bentuk
Tulis petikan dialog dalam bentuk cakap pindah.
Berikan maksud tiga peribahasa.
14
MRSM
-    reda  
redah
-    paras
   parau
-    kerat
   kelat
Kenal pasti jenis-jenis ayat pasif.
Kemukakan tiga peribahasa yang sesuai dengan situasi yang diberi.
15
PERAK
-    lebih kurang
-    baik buruk
-    tinggi rendah
-    susah senang
-    tua muda
-    maju mundur
Tukar ayat bersusunan biasa kepada ayat bersusunan songsang.
Isi tempat kosong dengan peribahasa yang betul.
16
SARAWAK ZON A
-    daya
daya saing
-    ulang
ulang tahun
-    ambil
ambil berat
Cerakinkan ayat  majmuk kepada enam ayat tunggal.
Kemukakan tiga peribahasa yang sesuai dengan situasi diberi
17
MELAKA
-    latar
latar belakang
-    pusat
pusat serenti
-    jangka
jangka hayat
Tukarkan ayat pasif kepada ayat aktif.
Kemukakan tiga peribahasa yang sesuai dengan petikan.
18
SARAWAK ZON C
-    baik
baik hati
-    jarang
jarang-jarang
-    suka
suka-suka
Cerakinkan ayat majmuk  kepada enam ayat tunggal.
Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat yang diberi.
19
PERLIS
-    cari gali
-    jati diri
-    ruang legar
-    ulasan selari
-    ulang tayang
-    temu ramah.
Nyatakan jenis ayat: ayat penyata, ayat perintah, ayat seruan,
ayat tanya
Kemukakan tiga peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam ayat.

SOALAN 4 – NOVEL
BIL
NEGERI
SOALAN 4 (a)
SOALAN 4 (b)
1
SKOR BH
Tema
Perwatakan watak utama dalam dua novel.
2
SBP
Dua teknik plot.
Perwatakan watak utama yang boleh dijadikan teladan dalam 2 buah novel.

3
KEDAH
Dua peristiwa yang menyayatkan hati.
Latar masyarakat dalam 2 buah novel.
4
SABAH
Dua teknik penceritaan.
Satu persoalan dalam setiap dua novel.
5
TERENGGANU
Dua persoalan.
Satu nilai murni yang terdapat dalam 2 buah novel.
6
YAYASAN ISLAM KELANTAN
Dua konflik yang dihadapi watak utama dan bagaimana konflik itu diselesaikan.

Perbandingan 2 latar masyarakat dalam setiap novel.
7
N. SEMBILAN
Dua persoalan
Bandingkan satu perwatakan watak utama dalam 2 novel.

8
JOHOR
Huraikan tema novel.
Perbandingan – satu latar masyakarat dalam setiap novel.

9
WPKL
Nyatakan dan huraikan tema novel.
Huraikan tiga peristiwa yang memperlihatkan  latar masyarakat yang prihatin terhadap masalah orang lain.

10
SELANGOR
Huraikan dua peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang.
Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam dua novel
11
KELANTAN
Peristiwa yang mempunyai nilai murni.
Perbandingan satu latar masyarakat dalam setiap novel.
12
PULAU PINANG
Berikan dua peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang.
Dua peristiwa negatif yang membawa teladan dalam kehidupan kita dalam dua novel.
13
PAHANG
Dua keistimewaan perwatakan watak utama.
Perbandingan – satu peristiwa yang memaparkan persoalan kasih sayang dalam setiap novel.
14
MRSM
Huraikan dua persoalan novel.
Huraikan dua peristiwa yang menunjukkan nilai tanggungjawab.
15
PERAK
Dua peristiwa yang menarik dalam novel.
Perbandingan dua novel – persoalan kasih sayang.

16
SARAWAK ZON A
Huraikan perasaan anda setelah selesai membaca novel dan sebab-sebab anda berperasaan demikian.

Perbandingan – satu peristiwa yang menggambarkan nilai kegigihan dalam setiap novel.
17
MELAKA
Dua peristiwa yang menunjukkan pertentangan antara watak dalam novel.

Perbandingan latar tempat.
18
SARAWAK ZON C
Nyatakan peristiwa yang mengandungi unsur saspens.
Perbandingan – satu persamaan dan satu perbezaan latar masyarakat.
19
PERLIS
Huraikan persoalan dalam satu novel.
Berdasarkan dua novel, huraikan perwatakan watak utama.

3 comments:

 1. https://issuu.com/emc-mee/docs/________-______-______-_____________5eee6b62b0c947 شركة نقل عفش بالمدينة المنورة
  https://issuu.com/emc-mee/docs/___________________________________ شركة تنظيف خزانات بجدة
  https://issuu.com/emc-mee/docs/________-______-______-________.doc شركة نقل عفش بجدة

  ReplyDelete
 2. https://www.behance.net/gallery/46472895/_
  https://www.behance.net/gallery/46463613/_
  https://www.behance.net/gallery/46463247/_

  ReplyDelete