Friday, November 4, 2011

Format Baru Mata Pelajaran Sejarah SPM Mulai Tahun 2013

Mata pelajaran Sejarah merupakan salah satu mata pelajaran wajib lulus untuk SPM. Maka pelaksanaan pentaksiran peperiksaan SPM mulai tahun 2013 bagi mata pelajaran Sejarah akan mengalami satu penambahan kertas baru iaitu Kertas 3 (1249/3) yang berbentuk tugasan.


Berikut adalah format baru mata pelajaran Sejarah SPM mulai tahun 2013 :

FORMAT PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH MULAI TAHUN 2013
Bil
Perkara
Kertas 1 (1249/1)
Kertas 2 (1249/2)
Kertas 3 (1249/3)
1
Jenis Instrumen
Objektif
Subjektif
Tugasan
2
Jenis Item
Aneka Pilihan
Struktur & Esei
Tugasan
3
Bilangan Soalan
40 soalan
Bahagian A (Struktur)

4 soalan wajib
40 markah
(10 markah setiap soalan)


Bahagian B (Esei)

7 soalan pilihan
Jawab 3 soalan
60 markah
(20 markah)
1 Tugasan

Nota :

Tema/tajuk umum dimaklumkan kepada calon satu bulan sebelum tarikh peperiksaan bagi Kertas 3.

Tajuk tugasan serta panduan menjawab diberi pada hari peperiksaan
4
Pemberatan
30%
50%
20%
5
Jumlah Markah
40
100
100
6
Tempoh Ujian
1 jam
2 jam 30 minit
3 jam
7
Konstruk
Mengingati
Memahami
Menganalisis
Mengingati
Memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Menjana idea
Memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Menjana idea
Nilai
8
Cakupan Konteks
Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 & 5
9
Aras Kesukaran
Sesuai dengan tahap pembelajaran Sejarah murid di hujung Tingkatan Lima

* Sila baca Surat Siaran Lembaga Peperiksaan : Format Pentaksiran Bagi Mata Pelajaran Sejarah Untuk Pelaksanaan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tahun 2013 untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas. di sini.

3 comments: