Wednesday, November 2, 2011

SOALAN PERCUBAAN NEGERI 2011 : Laras Sains

JOHOR
Belakangan ini kes tanah runtuh menjadi polemik kerana kadarnya semakin meningkat. Ternyata tragedi ini membawa impak kepada hidupan keseluruhannya. Bincangkan.

Teknologi berkonsepkan halal-bio boleh menjamin tahap kesihatan manusia. Ulaskan.

NEGERI SEMBILAN
Terumbu karang cukup penting dalam biodiversiti alam dan kehidupan manusia.Namun belakangan ini terumbu karang semakin hari semakin pupus .Bincangkan.

Penyakit mental semakin hari semakin meningkat di negara kita. Pelbagai usaha perlu diambil agar penyakit ini dapat dibendung dengan segera. Bincangkan penyataan di atas.
KEDAH
Bunyi yang tidak disukai akan memberi ketidakselesaan kepada manusia. Bunyi tersebut tidak memberikan apa-apa informasi dan kekuatarinya sering berubah secara mendadak dari semasa ke semasa. Bincangkan faktor-faktor pencemaran bunyi dan kesannya kepada manusia

Teknologi Hijau ialah pengaplikasian penggunaan sains alam sekitar untuk memelihara sumber dan alam sekitar semula jadi serta mengawal kesan negatif aktiviti manusia. Bincangkan kepentingan teknologi hijau kepada manusia.

MELAKA
Virus yang terdapat pada haiwan bukan sahaja menyebabkan penularan wabak penyakit, malahan menyebabkan kematian ke atas manusia. Pelbagai langkah perlu diambil untuk menghindarkan penularan wabak tersebut. Bincangkan.

Teknologi robotik membawa banyak kesan positif kepada pembangunan negara. Namun demikian penggunaannya perlu dikawal untuk menghindari kesan negatif. Bincangkan.

PAHANG
Pengurusan sisa pepejal yang baik bukan sahaja dapat mewujudkan alam sekitar yang bersih tetapi mempunyai pelbagai manfaat lain. Bincangkan pemyataan di atas.

Tenaga nuklear merupakan sumber yang banyak membantu kehidupan manusia. Namun,sumber ini juga membawa pelbagai kesan sampingan.Bincangkan.

PULAU PINANG ( SMK JIT SIN )

Wabak penyakit berjangkit bawaan media air semakin serius kerana punca-puncatertentu. Dengan itu, langkah-langkah pencegahan perlu diambil pada kadar segerauntuk menangani ancaman penyakit tersebut terhadap kesihatan manusia. Huraikan penyataan di atas.

Masalah pemanasan global dan kepupusan sumber tenaga asli telah mendorongpara saintis seluruh dunia mempergiatkan usaha menyelidik dan menghasilkanteknologi hijau. Dalam konteks ini, karajaan Malaysia turut melancarkan DasarTeknologi Hijau Nasional. Pada pendapat anda, apakah nilai tambah teknologi ini terhadap kelestarian hidup alam sekitar dan manusia?
SABAH
Pembudayaan teknologi hijau di Malaysia amat penting untuk kelestarian hidupan. Jelaskan.

Hipertensi, diabetis dan lemah jantung antara penyakit paling umum dihidapi ramai. Kebimbangan terhadap pembunuh senyap ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Justeru, penyakit yang menyebabkan kesengsaraan hidup dan meragut nyawa itu harus dicegah. Bincangkan.
SELANGOR
Pengurusan sisa-sisa toksik yang tidak sistematik akan mengancam kehidupan manusia dan alam sekitar.Huraikan.

Bidang bioteknologi telah berkembang pesat dan memberi banyak sumbangan dalam kehidupan manusia terutamanya di negara-negara maju. Huraikan penyataan di atas.
TERENGGANU
Pelbagai faktor dikenal pasti menyebabkan berlaku kesan rumah hijau. Fenomena ini telah menimbulkan pelbagai kesan kepada alam sekitar. Bincangkan.

Kementerian Pelajaran telah mengenal pasti masalah pemakanan dalam golongan kanak-kanak merupakan punca kanak-kanak mengalami masalah obesiti. Selain faktor di atas, bincangkan faktor-faktor lain yang menyebabkan berlaku masalahberkenaan.

3 comments:

  1. http://emcmee.jimdo.com/
    http://emcmee.jimdo.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/ شركة نقل عفش بالرياض
    http://emcmee.jimdo.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%81%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81/ شركة نقل عفش بالطائف

    ReplyDelete