Tuesday, August 21, 2012

TEKNOLOGI hijau pemacu pertumbuhan ekonomi, pembangunan lestari


Oleh Dr Zaini Ujang
WARNA hijau mempunyai konotasi politik tersendiri dalam konteks Malaysia. Itulah sebabnya ketika melancarkan Dasar Teknologi Hijau Negara (DTHN) pada 24 Julai tahun lalu, secara berseloroh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak mengingatkan bahawa dukungan terhadap 'dasar hijau' tidak disalah tafsirkan kepada dukungan warna parti politik. 

Sebaliknya, Najib menegaskan betapa teknologi hijau akan dibangunkan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi negara ke arah pembangunan lestari. Najib juga menjelaskan harapannya “... supaya suatu hari nanti kita boleh hidup dalam persekitaran bersih, sihat dan berkualiti tinggi, yang semua bandar, perbandaran dan komuniti dibina berasaskan konsep teknologi hijau”.
Mungkin itulah rasionalnya ketika majlis pelancaran Melaka maju bulan lalu, Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Mohd Ali Rustam menegaskan sasaran menjadi ‘negeri hijau’ menjelang 2020. Putrajaya pula diasosiasikan sebagai ‘bandar lestari’. Pada peringkat antarabangsa, bandar raya Seoul mula dikenali kerana inisiatif hijau sebagai kosmopolitan yang maju dalam kehijauan taman. Istilah ‘hijau’ adalah buzzword antara yang paling sensasi ketika ini khususnya dalam konteks pembangunan, teknologi dan inovasi. Ia ketara sekali dalam bidang teknologi. 

Selain teknologi hijau, teknologi bersih, eko-teknologi atau teknologi lestari sering digunakan merujuk kepada konsep hampir sama, iaitu teknologi yang memberi kesan paling minimum kepada kemudaratan, pencemaran dan penurunan kualiti alam sekitar secara holistik bermula daripada konsep produk, bahan mentah, proses penghasilan, bahan buangan, penggunaan produk atau perkhidmatan sehinggalah pelupusan. 

Dalam buku Budaya Inovasi (Penerbit UTM, 2010) saya menggariskan tiga komponen penting memastikan tahap ‘kehijauan’ sesuatu teknologi, iaitu (a) kesan kepada alam sekitar (b) manfaat kepada pengguna dan (c) pemangkin kehidupan lestari. 

Kesan kepada alam sekitar boleh ditentukan menerusi kaedah analisis kitar hayat (LCA) atau pengiraan tapak ekologi. Manfaat kepada pengguna pula membabitkan bukan saja pengurangan kos modal dan operasi malah turut meningkatkan ciri keselamatan, kemudahan dari segi penggunaan dan praktikal. Misalnya ‘bangunan hijau’ seharusnya lebih murah, menjimatkan dari segi penyelenggaraan dan penggunaan tenaga.  Selain itu, reka bentuk bangunan itu mestilah lebih selamat, menarik dan memenuhi keperluan penghuninya. 

Justeru, teknologi hijau yang juga pemangkin hidup lestari perlu direkabentuk untuk menyubur minda lestari, kehidupan mesra alam, mengurang pembaziran, menyemarak budaya, mementing agama dan memugar ekosistem. Sebagai contoh ‘kereta hijau’ bukan saja dihasil menerusi bahan mentah dan proses pembikinan mesra alam, malah perlu lebih selamat dan mengurangkan pelepasan bahan cemar seperti gas rumah kaca. Dalam konteks ketenteraman awam, kereta hijau tidak bising, kecil dari segi saiz dan mudah diselenggara. 

Semua aspek ini mendefinisikan ‘teknologi hijau’ bukan saja dari segi kaedah dan alat pembikinan sesuatu produk atau perkhidmatan malah cara hidup lestari. 

Teknologi hijau semakin diperlukan bagi menangani keperluan setempat seperti pengurangan tahap pencemaran dalam sektor perkhidmatan air dan penjanaan tenaga lestari. Malah teknologi hijau juga boleh dibangunkan sebagai industri strategik seperti dimulakan Jerman dan Jepun sejak 1990-an.

Ketika hampir semua sektor memerlukan komitmen pelestarian termasuklah industri kelapa sawit menerusi Meja Bulat Minyak Sawit Lestari (RSPO). Disebabkan teknologi hijau ialah suatu konsep berkaitan ciri teknologi dan idealism lestari, maka penggunaannya semakin meluas dalam seluruh sektor.

Ketika ini, konsep ‘ICT hijau’, ‘bandar lestari’, ‘korporat hijau’ dan ‘kerajaan lestari’ semakin berkembang dari perkakasan, sistem perolehan, peraturan, tata cara sehingga kerangka dasar dan budaya kerja. 

Dalam konteks pembinaan infrastruktur baru misalnya, tumpuan tidak hanya kepada penyediaan bangunan atau kelengkapan tetapi turut membabitkan konsep, kaedah dan barang binaan, penggunaan tenaga serta utiliti lain, dan pemantapan budaya lestari di kalangan penghuni bangunan berkenaan.

Hal ini saya sorot kerana dalam banyak keadaan, bukan saja di Malaysia bahkan di serata dunia, ‘hijau’ hanya sekadar slogan untuk tampak canggih dan kompetitif. Itulah sebabnya banyak inisiatif pelestarian hanya sekadar berakhir di peringkat sesuatu projek atau program. 

Penulis ialah Naib Canselor Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan Pengerusi Majlis Kualiti Alam Sekeliling Malaysia

Air Lestari Dengan Teknologi Hijau

Air Lestari Dengan Teknologi Hijau

SARANAN Perdana Menteri kita, Datuk Sri Mohd Najib Tun Abdul Abdul Razak agar Malaysia komited dalam melaksanakan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui dan teknologi hijau baru-baru ini mendapat pelbagai reaksi, terutamanya di kalangan ahli perniagaan. Umum berpendapat usaha ini amat bertepatan pada abad ke-21 ini, di mana teknologi hijau menjadi teras pembangunan ekonomi bagi semua negara.
Pelancaran Skim Pembiayaan Teknoloji Hijau (GTFS) berjumlah RM1.5 bilion akan menggalakkan lagi pelaburan perniagaan dalam teknologi hijau, pembinaan hijau dan inovasi. Teknologi hijau dapat membantu mengurangkan kesan perubahan cuaca, salah satu penyebab utama bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengikut Global Disaster Alert and Coordination System (“GDACS”), dalam tahun 2009 sahaja, dunia telah mencatatkan 133 bencana alam yang besar mengorbankan beribu-ribu nyawa akibat dari kemarau, banjir, taufan, badai, saiklun tropika, angin kuat dan gempa bumi.
Penerapan teknologi hijau Malaysia dapat mengekalkan dan memulihara sumber-sumber asli di samping menyediakan tahap ekonomi baru negara. Perdana Menteri menekankan empat sektor yang akan melaksanakan teknologi hijau iaitu tenaga, pengangkutan, bangunan dan air selaras dengan Polisi Kebangsaan Teknologi Hijau Negara yang dilancarkan pada 24 Julai tahun lepas.
Malaysia mengalu-alukan pelaburan langsung asing dalam teknologi hijau untuk memupuk pelaburan domestik dan penyertaan industri tempatan. Kajian dan inovasi teknologi hijau ke arah komersial akan dipergiatkan, dan insentif yang ditawarkan akan mewujudkan promosi besar-besaran dan kesedaran awam memandangkan ianya adalah sektor baru negara.
Air permukaan yang melimpah ruah dari sungai-sungai, tasik-tasik dan empangan-empangan menjadikan bekalan air terawat amat murah di Malaysia jika dibandingkan dengan bandaraya-bandaraya lain di Asia. Namun, pemusnahan kawasan-kawasan tadahan air dan perlepasan berlebihan sisa buangan pertanian, domestik dan industri turut menyumbang kepada degradasi kualiti air sungai. Pada tahun lepas sahaja, Puncak Niaga telah mengalami 1,433 kes pelanggaran kualiti air di loji-loji rawatan airnya, mengakibatkan penutupan loji-loji ini.
Sebagai contoh pencemaran Sungai Labu dan Sungai Langat dengan bahan kimia ammonia dan minyak diesel telah menyebabkan pemberhentian operasi LPA Salak Tinggi dan Batu 11, Cheras pada bulan Julai tahun lepas, menyebabkan kesulitan kepada lebih 10,000 penduduk di sekitar Salak Tinggi dan 30,000 penduduk di sekitar Cheras. Masalah pencemaran air sungai bukanlah perkara baru dalam episod bekalan air di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Masalah pencemaran sumber air juga dialami di beberapa negeri di Malaysia juga.
Jumlah kes pelanggaran kualiti air telah meningkat secara mendadak setiap tahun. Pada tahun 1995, hanya 273 kes pelanggaran kualiti air yang dicatat oleh Puncak Niaga berbanding sebanyak 1,483 kes pada tahun lepas. Median kos untuk merawat air di Selangor dan di seluruh negara telah bertambah dari hanya 5 sen setiap m³ pada tahun 1960an ke 31 sen setiap m³ pada masa kini. Kos operasi yang tinggi menjadi persoalan kepada dua situasi, sama ada pengguna sanggup membayar lebih atau pihak Kerajaan sanggup berbelanja lebih untuk sistem air. Namun begitu, kita sebagai 1Malaysia perlu memainkan peranan dalam mengekalkan alam sekitar, khususnya aset yang amat berharga ini, sumber air.
Di dalam kita menerokai sumber-sumber baru air seperti air bawah tanah, mencegah pencemaran sumber-sumber air mentah adalah lebih murah dan boleh dilaksanakan untuk jangka masa panjang. Menurut Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (“NAHRIM”), taburan hujan tahunan Malaysia secara purata berjumlah sehingga 990 bilion m³, di mana 550 bilion m³ dikategorikan sebagai limpasan permukaan, yang mengalir ke sungai-sungai dan tasik-tasik kita. Jumlah besar ini adalah sumber air mentah tersedia untuk kita nikmati dan adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk memelihara sumber air ini.
Kesedaran atas isu-isu mengenai risiko, keselamatan, bekalan dan pengurusan permintaan air semakin meningkat dalam semua sektor-sektor pembuatan, janakuasa, pemprosesan makanan, pertanian, kertas dan minuman, dan ianya hasil dari agenda teknologi hijau.
Sebagai syarikat perkhidmatan air bersepadu terunggul Malaysia dan tersenarai dalam 50 syarikat air terunggul di dunia, Puncak Niaga menyambut baik langkah Kerajaan dalam menuju ke arah Teknologi Hijau, dan peruntukan dapat dibelanjakan untuk memperbaiki infrastruktur sistem air.
Tan Sri Rozali IsmailPengerusi EksekutifPuncak Niaga Holdings Berhad

Karangan: Keganasan rumah tangga

Keganasan Rumah Tangga

Apakah yang dimaksudkan dengan keganasan rumah tangga?
• Secara sengaja atau cuba meletakkan mangsa dalam ketakutan kecederaan fizikal.
• Mencederakan mangsa secara fizikal.
• Memaksa atau mengancam melakukan perbuatan berbentuk seksual atau selainnya yang mana mangsa itu berhak untuk tidak melakukannya.
• Mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan mangsa.
• Khianat atau merosakkan harta dengan niat akan menyebabkan kesedihan atau kegusaran kepada mangsa.
Siapakah mangsa keganasan rumah tangga?
• Isteri / bekas isteri
• Suami / bekas suami
• Anak-anak
• Ibu bapa
• Ahli keluarga yang tinggal serumah
Apakah yang dikategorikan sebagai keganasan rumah tangga?
• Penderaan fizikal
• Penderaan mental
• Penderaan emosi
• Penderaan seksual
• Penderaan spiritual
Bagaimanakah keganasan rumah tangga boleh berlaku?
Keganasan rumah tangga berlaku melalui beberapa tahap dan peringkat iaitu:
• Tahap 1 : Peningkatan tekanan – Bermula dengan perselisihan yang kecil dan isteri akan cuba menenangkan Si suami dengan pelbagai tindakan. Si Isteri lebih banyak mengalah menyebabkan Si suami akan menjadi dominan.
• Tahap 2: Permulaan insiden keganasan – Di peringkat ini, keganasan berlaku secara mendadak disebabkan Si suami tidak dapat mengawal kemarahannnya. Si isteri pula, tidak akan melawan, sebaliknya memendam rasa dan menangis. Keadaaan ini akan menyebabkan Si isteri mengalami tekanan psikologi yang keterlaluan.
• Tahap 3: Penyesalan – Pihak mangsa akan merasa sedih dan takut akan ditinggalkan pasangan. Suami berjanji akan berubah sikap, memohon maaf dan menunjukkan kasih sayang dan kemesraan yang luar biasa. Keadaan ini akan memberikan keyakinan kepada Si isteri bahawa Si suami akan berubah.
Adakah perselisihan faham boleh membawa kepada berlakunya keganasan rumah tangga?
Terpulang kepada pasangan suami isteri mengendalikan emosi mereka. Jika pasangan itu dapat berkomunikasi secara positif dan menyelesaikan perselisahan itu dengan baik, dan pasangan akan mengakui dan menginsafi kesalahan yang di buat, ia tidak akan membawa kepada keganasan rumah tangga. Walaubagaimanapun jika pasangan itu tidak dapat mengawal emosi mereka, kemungkinan pertengkaran dan pergaduhan akan berlaku. Kesan yang lebih teruk akan berlakunya keganasan fizikal, mental dan emosi atau seksual.
Mengapa keganasan rumah tangga boleh berlaku?
Keganasan rumah tangga berlaku kerana beberapa sebab:
• Tiada keharmonian dan persefahaman dalam rumah tangga.
• Personaliti suami atau isteri.
• Latar belakang keluarga.
• Kesan penagihan dadah, alkohol atau judi.
• Masalah ekonomi.
• Faktor terlalu cemburu terhadap pasangan.
• Masalah mental
• Latar belakang masyarakat dan budaya.
• Pasangan yang tidak dapat menyesuaikan diri dalam rumah tangga.
• Wujudnya orang ketiga dalam rumah tangga.
• Kurangnya didikan agama.
Bagaimanakah untuk mengelakkan daripada berlakunya keganasan rumah tangga?
• Menjalani kehidupan yang harmoni dan memupuk kasih sayang dalam keluarga.
• Pasangan perlu menerima kekuatan dan kekurangan pasangan mereka dan sama memperbaikinya.
• Pasangan perlu sentiasa berbincang tentang masalah yang dihadapi dan mencari penyelesaian secara harmoni.
• Pasangan perlu tahu dan menunaikan tanggungjawab mereka.
• Pasangan mengetahui hak-hak mereka dari sudut agama dan perundangan.
• Berpegang teguh pada agama.
Mengapa keganasan rumah tangga mesti dibendung?

Keganasan rumah tangga mesti dibendung kerana ia meninggalkan kesan negatif dalam institusi kekeluargaan.
• Si mangsa akan mengalami tekanan fizikal, mental dan spiritual. Sentiasa berada dalam satu situasi yang tidak selamat. Jika ia dibiarkan ia akan menjadi trauma untuk kesan jangka panjang.
• Akan menimbulkan kesan negatif kepada pertumbuhan atau perkembangan anak-anak. Kemungkinan si anak akan mengulangi apa yang dipelajari dari ibu bapanya apabila mereka besar kelak. Mereka pula berpotensi untuk menjadi pendera.
• Jika ia berterusan jalan akhirnya akan berlakunya penceraian. Penceraian tidak menguntungkan semua pihak. Pihak yang paling rugi sekali ialah anak-anak. Anak-anak akan mengalami tekanan emosi dan mental akibat penceraian ibu bapa mereka.
• Anak-anak mangsa penceraian ini akan mengalami konflik identiti dan jika mereka tersalah haluan akan terlibat dengan kes-kes juvana seperti gangsterism, vandalism, penagihan dadah dan lain-lain masalah sosial.
• Si ibu pula akan menjadi ibu tunggal. Terpaksa memainkan peranan sebagai ketua rumah.
Siapakah yang paling mudah terjebak kepada keganasan rumah tangga?
• Pasangan yang berkahwin dalam usia yang muda.
• Pasangan yang berpersonaliti negatif ( panas baran, kuat berleter dll)
• Pasangan yang tidak dapat menyesuaikan diri dalam rumah tangga.
• Penagih, pemabuk dan kaki judi.
• Pasangan yang mengalami sakit mental.
• Pasangan yang kuat cemburu.
• Pasangan yang diganggu oleh orang ketiga.
• Pasangan yang menghadapi masalah ekonomi.
Apakah yang perlu dilakukan sekiranya anda adalah mangsa keganasan rumah tangga?
Jika keganasan rumah tangga di tahap tidak serius:
• Mengenalpasti punca berlakunya keganasan rumah tangga.
• Cuba berbincang dengan pasangan anda agar tidak berlaku lagi.
• Dapatkan bantuan orang ke tiga di kalangan kedua-dua keluarga anda.
• Hubungi JPW ( unit Kaunseling ) atau PPWN untuk mendapatkan khidmat nasihat.
Jika keganasan di tahap serius:
• Pastikan anda mendapat rawatan doktor jika berlaku kecederaan. Pergi ke OSCC ( Pusat Khidmat Bersepadu )
• Laporkan kepada pihak polis.
• Laporkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mendapatkan Perintah perlindungan Interim ( IPO ) atau Perintah Perlindungan (PO).
• Jika anda telah membuat keputusan untuk bercerai, failkan penceraian anda di mahkamah.
Bolehkah perkara ini ditangani sendiri tanpa bantuan pihak ketiga?
Boleh. Jika pasangan bersedia berbincang secara baik untuk menyelesaikan segala masalah yang timbul. Pada masa yang sama, pasangan dapat menerima kekuatan dan kelemahan pasangan dan memberi sokongan antara satu sama lain. Pasangan suami isteri perlu sedar bahawa perkahwinan bukan sahaja bersatunya dua hati tetapi penyatuan cara hidup, budaya dll. Kembali kepada agama dan memainkan peranan serta tanggungjawab sebagai suami isteri merupakan satu pendekatan yang terbaik.
Siapakah yang boleh membantu apabila anda mengalami keganasan Rumah Tangga?
• Diri sendiri
• Ahli Keluarga
• Jiran tetangga
• Ahli sukarelawan dan NGO
• Pihak Polis
• Hospital
• Jabatan Kebajikan Masyarakat
• Jabatan Agama Islam atau Badan Pendamai.
• Untuk mendapatkan khidmat nasihat hubungi Unit Kaunseling JPW atau PPWN ( Rumah Nur )
Bagaimanakah cara untuk mendapatkan bantuan?
• Ingin mendapatkan khidmat nasihat : Menelefon atau membuat temujanji dengan kaunselor-kaunselor dan Pegawai Pembangunan Masyarakat ( JPW, PPWN,JKM,JAIS dan sukarelawan-sukarelawan NGO )
• Ingin membuat aduan: Lapor segera kepada pihak polis yang berdekatan. Jika terdapat kecederaan, pergi ke Pusat Khidmat Sepadu( OSCC ) Ke Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mendapatkan IPO dan tempat perlindungan jika perlu.
Mengapakah wanita atau mangsa keganasan rumah tangga sering berdiam diri (membisu ) atau lambat bertindak apabila didera?
• Wanita tidak mempunyai kesedaran tentang hak mereka sebagai isteri dalam aspek agama dan undang-undang.
• Perasaan takut kerana akan hilang tempat bergantung.
• Perasaan malu untuk membuat aduan tentang kepincangan keluarga sendiri.
• Memikirkan tentang anak-anak.
• Termakan pujuk rayu dan janji manis si suami

Artikel asal oleh Mr Goay.

Wednesday, August 8, 2012

Lee Chong Wei kalah bermaruah !

Chong Wei kalah bermaruah

Lee Chong Wei ditenangkan oleh jurulatihnya, Tey Seu Bock selepas tewas kepada jaguh China, Lin Dan dalam perlawanan akhir Sukan Olimpik di Arena Wembley, London semalam.
LONDON - “Maafkan saya, saya tahu rakyat Malaysia kecewa. Saya sudah melakukan yang terbaik," kata Datuk Lee Chong Wei selepas gagal dalam usahanya untuk memenangi pingat emas Sukan Olimpik selepas tewas buat kali kedua kepada musuh tradisi, Lin Dan pada perlawanan akhir di Arena Wembley, semalam.
Kegagalan tersebut sekali gus menghampakan impian jaguh No. 2 negara itu untuk menjadi penyumbang emas pertama Malaysia dalam sejarah Olimpik, namun dia tetap menghadiahkan pingat perak pertama buat kontinjen negara di Temasya London 2012.
Chong Wei, 29, sudah begitu hampir untuk melakar sejarah di Olimpik sebelum dua mata akhir memberi kemenangan kepada Lin Dan yang akhirnya mengekalkan pingat emas buat kali kedua berturut-turut.
Turun dengan semangat yang menyala, Chong Wei yang tewas kepada lawan yang sama pada babak akhir di Beijing 2008 diberi tentangan sengit apabila kedua-duanya saling bertukar mata sebelum menang 21-15 di set pembukaan, tetapi Lin Dan bangkit menyamai kedudukan 21-10 pada set kedua untuk ke rubber set.
Set penentuan Chong Wei bermula baik, namun kesilapan pada permainan jaring dan kerap melakukan hantaran tinggi menghukumnya sehingga memberi mata mudah kepada Lin Dan yang garang menyerang untuk memungut mata walaupun satu ketika lawannya ketinggalan 9-11 dan 16-18, sebelum mengesahkan kemenangan 21-19.
“Saya kecewa dengan kekalahan ini. Lin Dan seorang lawan yang sukar tetapi kekalahan ini juga memberikan semangat kepada saya untuk tidak jemu menentangnya. Begitupun untuk Sukan Olimpik seterusnya saya mungkin sudah bersara tetapi tak tahulah, sama ada Lin Dan masih menyertainya. Selepas ini saya akan menyertai Liga China dan mungkin kami akan bertemu lagi dan menjadi kawan baik.
“Hanya ada satu Lin Dan sahaja di dunia dan tidak ada sesiapa pun mampu menewaskannya. Sudah dua kali saya tewas kepada dia pada perlawanan akhir Sukan Olimpik. Mungkin saya hanya berhak untuk pingat perak.
“Lin Dan bekerja kuat untuk temasya ini dan kemenangan dia merangsang saya untuk berkerja lebih kuat. Berbanding dengan permainan saya di Beijing 2008, persembahan saya kali ini lebih bagus,'' katanya lagi.
Dalam pada itu, Lin Dan mengakui lebih bernasib baik kali ini selepas diberi tentangan sengit termasuk tewas pada set pertama.
Katanya, bukan mudah untuk mendapatkan emas, malah dia terpaksa melakukan banyak pengorbanan sejak menang buat kali pertama pada 2008.
“Saya bernasib baik selepas tewas di set pertama. Chong Wei bermain bagus tetapi saya dapat mencuri peluang daripada permainan perlahannya di set kedua dan ketiga,’’ kata Lin Dan.
China mengukuhkan kedudukan sebagai gergasi badminton dunia dengan memenangi semua lima emas yang ditawarkan di London.
Turut menyaksikan perlawanan akhir itu ialah isteri Perdana Menteri, Datin Sri Rosmah Mansor. - UTUSAN

Tuesday, August 7, 2012

20 Tip Untuk Hilangkan Stres !


TIME & KARMA


5 Nice Little Stories !


KOLEKSI LOGO KEMERDEKAAN MALAYSIA

Setelah seminggu dihujani kritikan dan cacian, kerajaan ahirnya memutuskan untuk menggantikan logo Hari Kemerdekaan ke-55 yang menenggunakan kempen "Janji Ditepati" kepada logo 1 Malaysia. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Rais Yatim di laman Twitter. Menurut Rais, langkah ini adalah untuk "membendung salah faham".

Kontroversi logo Hari Kemerdekaan ke-55 tercetus apabila logo rasmi yang diputuskan kerajaan mengetengahkan kempen "Janji Ditepati" yang berbaur politik selain rekaan yang tidak kreatif. Lebih memburukkan keadaan lagu tema "Janji Ditepati" tidak langsung menerapkan elemen patriotisme melainkan sanjungan melangit ke atas retorik 1Malaysia serta pujukan halus supaya rakyat terus mengekalkan kuasa di tangan parti pemerintah.

Ini merupakan kali pertama dalam sejarah Malaysia, logo dan tema kemerdekaan dikritik begitu hebat. Sebelum ini kritikan hanya bersifat minor seperti logo kemerdekaan negara ke-51 (tahun 2008) yang didakwa mirip logo anugerah produk cemerlang yang diberikan oleh kementerian hal-ehwal ekonomi Taiwan dan rekaan logo tahun 1977 yang dikatakan meniru pesawat Millennium Falcon dari filem Star Wars.

Sebagai rujukan kami persembahkan kesemua logo dan tema Hari Kemerdekaan sejak diperkenalkan pada tahun 1976 sehingga tahun 2012. Hayati dan bandingkan perbezaan semangat patriotisme yang dipupuk setiap tahun melalaui logo dan tema yang diperkenalkan. Sewajarnya Hari Kemerdekaan diraikan oleh seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira perbezaan bangsa, agama, warna kulit mahupun fahaman politik.
1976 - Ketahanan Rakyat

1977 - Bersatu Maju

1978 - Kebudayaan Sendi Perpaduan
1979 - Bersatu Berdisiplin

1980 - Berdisiplin Berbakti

1981 - Berdisiplin Berharmoni

1982 - Berdisiplin Giat Maju

1983 - Bersama Ke Arah Kemajuan

1984 - Amanah Asas Kejayaan

1985 - Nasionalisme Teras Peraduan
1986 - Bangsa Tegas Negara Teguh

1987 - Setia Bersatu Berusaha Maju

1988 - Bersatu

1989 - Bersatu

1990 - Berjaya

1991 - Wawasan 2020

1992 - Wawasan Asas Kemajuan

1993 - Bersatu Menuju Wawasan

1994 - Nilai Murni Jayakan Wawasan

1995 - Jatidiri Penggerak Wawasan

1996 - Budaya Penentu Kecapaian

1997 - Akhlak Mulia Masyarakat Jaya
1998 - Negara Kita Tanggungjawab Kita

1999 - Bersatu Ke Alaf Baru

2000 hingga 2006 - Keranamu Malaysia
2007 - Malaysiaku Gemilang

2008 - Perpaduan Teras Kejayaan

2009 - 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan.

2010 - 1Malaysia Menjana Transformasi

2011 - 1Malaysia, Tranformasi Berjaya Rakyat Sejahtera