Wednesday, September 5, 2012

Senarai Semak Pelajar Topik MUST FOKUS MUST READ SPM 2012SEJARAH TINGKATAN 4
BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA       
Subtajuk              ¬
1.0          Ciri-ciri Tamadun             
1.3.1      Tamadun Mesopotamia               
1.3.3      Tamadun Hwang Ho       5* ¬
                - Bandar, Kepercayaan, Ekonomi   
          
BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN          
Subtajuk              ¬
2.2.2      Perundangan     5* ¬
2.2.2      Peluasan Kuasa
2.2.3      Peningkatan Ekonomi / Pertanian            5* ¬
2.2.4      Pendidikan         5* ¬
2.2.4      Falsafah              
2.2.4      Sains & Teknologi             5* ¬
2.2.4      Seni  dan Seni bina         
2.3          Sumbangan Tamadun    5* ¬

BAB 3 : TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA    
Subtajuk              ¬
3.1.2      K.Maritim ( Kedah Tua / Srivijaya )           
3.2.1      Cara kedatangan agama H&B     
3.2.2      Pengaruh H&B dalam pentadbiran           5* ¬
3.2.3      Seni bina              5* ¬
3.2.3      Kesusasteraan / Bahasa Sanskrit               5* ¬

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM &  PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH
Subtajuk              ¬
4.3          Penyebaran Islam di Makkah      3* ¬
4.4          Reaksi Masyarakat Arab terhadap Islam               
4.4.2      Penentangan Terhadap Islam     
 
BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH 
Subtajuk              ¬
5.1.0      Perjanjian Aqabah 1 & 2                5*¬
5.2.0      Hijrah dan Konsepnya   
5.2.1      Sebab & Tujuan Hijrah  
5.2.3      Kepentingan Hijrah        
5.3.1      Kandungan Piagam Madinah     
5.3.2      Kepentingan Piagam Madinah  
5.4.1      Penyebaran Islam           
5.5.2      Pembukaan Semula Kota Makkah            5* ¬
5.5.3      Kepentingan Pembukaan Semula KM     5* ¬

BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN   SUMBANGAN 
Subtajuk              ¬
6.1.5      Khalifah Umar bin Al-Khattab    
6.1.6      Khalifah Uthman bin Affan / Khalifah Ali               
6.3.1      Pembentukan Kerajaan Bani Abbasiyah               
6.3.2      Sumbangan dan kejatuhan         
6.4.4      Cara Pertembungan      
6.4.5      Kesan Pertembungan    
 
BAB 7 : ISLAM DI ASIA TENGGARA           
Subtajuk              ¬
7.3.0      Pengaruh Islam di Asia Tenggara               5* ¬
7.3.1      Pemerintahan dan Pentadbiran                5* ¬
7.3.2      Bahasa 
7.3.3      Budaya
7.3.4      Kesenian            
7.3.5      Perniagaan dan Kewangan / Cukai, Zakat              5* ¬

BAB 8 : PEMBAHARUAN & PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT     
Subtajuk              ¬
8.2          Pengaruh Islam di Asia Tenggara               5* ¬
8.2.1      Pemerintahan dan Pentadbiran               
8.2.2      Bahasa 
8.2.3      Budaya
8.            Wang Cukai / Ekonomi   5* ¬
8.3.1      Kesenian             
 
BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH     
Subtajuk              ¬
9.1.1      Zaman Gelap dan Ciri-cirinya       3* ¬
9.3.0      Revolusi Pertanian           
9.3.0      Revolusi Perindustrian  
9.            Renaissance / Reformasi              3* ¬

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA             
Subtajuk              ¬
10.1.0    Ekonomi Tradisional       
10.2.4    Institusi kewangan dan Insurans              
10.4.0    Kesan-kesan Dasar Ekonomi      
10.4.1    Perbandaran     
10.4.2    Pembentukan Masy. Berbilang kaum    
10.4.3    Sistem Pendidikan Vernakular  
10.4.4    Sektor Perkilangan         
10.4.5    Sistem Pengangkutan & Perhubungan  
10.4.6    Perkhidmatan Kesihatan         
    
SEJARAH TINGKATAN 5
BAB 1 : KEMUNCULAN & PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA               
Subtajuk              ¬
1.2.1      Sistem Birokrasi Barat ( Fil, Indo & Thai )                5* ¬
1.3.1      Faktor kemunculan nasionalisme              5* ¬
1.3.2      Nasionalisme ( Fil, Indo & Thai ) 5* ¬

BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG  DUNIA KEDUA           
Subtajuk              ¬
2.1.2      Peristiwa Penentangan
                - Kelantan, Terengganu, Sar, Mat Sallah
2.2          Gerakan Nasionalisme sehingga PD2      
2.2.2      Gerakan Islah    5* ¬
2.2.3      Perana Akhbar , Majalah & Novel             5* ¬
2.2.4      Perjuangan Persatuan-2 Melayu               5* ¬
2.2.5      Gerakan Nasionalimse zaman Jepun       5* ¬

BAB 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA             
Subtajuk              ¬
3.1.0      Ciri-ciri Negara dan Bangsa Itali , Jerman               
                dan Islam            
3.3.2      Jemaah Menteri di Kelantan       3* ¬
3.3.3      Undang-Undang Tubuh Terengganu       3* ¬
3.3.4      Negeri 9 - Demokrasi & Persekutuan      3* ¬

BAB 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA
Subtajuk              ¬
4.3.0      Pergerakan Politik di Sabah dan 3* ¬
                Sarawak               
 
BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA    
Subtajuk              ¬
5.1.0      Sistem Ahli         
5.3.1      Perikatan & Rombongan Kemerdekaan
5.3.1      Suruhanjaya Reid             5* ¬
5.3.2      Isi-isi penting PTM 1957 5* ¬
5.3.2      Kepentingan PTM 1957 5* ¬
5.3.4      Peranan Tokoh Merdeka              
 
BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA           
Subtajuk              ¬
6.2          Faktor Pembentukan Malaysia  5* ¬
6.3.1      Reaksi Dalam Negeri      
6.3.2      Reaksi Negara Luar         
6.4          Langkah-langkah Pembentukan M'sia   
6.5          Perjanjian Malaysia 1963 / Akta M'sia     5* ¬

BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA            
Subtajuk              ¬
7.1.1      Perlembagaan  
7.1.2      YDPA , MRR , Raja Berperlembagaan       3* ¬
7.1.3      Kuasa Pemerintahan ( 3 badan )                5* ¬
7.1.4      Pilihan raya         5* ¬
7.2.1      Kerajaan Persekutuan  
7.2.2      Kerajaan Negeri              
7.3.1      Jata Negara        3* ¬
7.3.2      Bendera Malaysia            3* ¬

BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN     
Subtajuk              ¬
8.1.2      Dasar Ekonomi Baru       
8.2.         Pembangunan & Perpaduan Bangsa      
8.2.1      Rukun Negara  
8.2.2      Dasar Pendidikan Negara & FPN                5* ¬
8.2.3      Akta Bahasa Kebangsaan              5* ¬
8.2.4      Dasar Kebudayaan Kebangsaan 5* ¬
8.2.5      Sukan Untuk Perpaduan               5* ¬
8.3.1      Wawasan 2020  5* ¬

BAB 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA            
Subtajuk              ¬
9.1.1      Perang Dunia Pertama   5* ¬
9.1.1      Perang Dunia Kedua       5* ¬
9.1.1      Blok Dunia dan Perang Dingin     5* ¬
9.2.1      Dasar-dasar Luar Malaysia               3*
                - kepentingan dan asas penggubalan     
9.2.3      Malaysia dlm Pertubuhan Antarabangsa               ¬
                 - ASA , MAPHILINDO , ASEAN        5* ¬

3 comments: