Monday, October 29, 2012

Aplikasi Sains Dalam Sektor Pertanian : Esei Percubaan STPM Kelantan 2012 !Aplikasi sains dan teknologi telah banyak menyumbang kepada pembangunan sektor pertanian dalam Negara. Bincangkan.
Bil.
Idea
Huraian

1
Sumbangan
Bioteknologi

-   Menghasilkan penemuan baka baru dalam bidang pertanian (MARDI).
-   Penggunaan teknologi berasaskan nuklear mampu menghasilkan baka tumbuh-tumbuhan yang baik dan bermutu (mutasi aruhan)
-   Daya ketahanan yang tinggi, lebih berkualiti dan berupaya mengeluarkan hasil dalam jangka masa singkat.
-   Ketahanan terhadap penyakit, cepat membesar,
cepat matang.

2
Penggunaan teknologi moden
-   Penggunaan jentera moden dalam proses membajak,menanam menuai dan sebagainya.
-   Membolehkan tanah diusahakan dalam skala besar - mudah dan cepat
-   Produktiviti penanaman dan penternakan akan
meningkat.

3
Pemuliharaan tanah
-   Tanah yang tidak subur dapat dipulihkan menggunakan kaedah moden
-   PH tanah disesuaikan dengan tanaman tertentu.
-   Kandungan dan struktur tanah yang tidak subur  dipulihkan dengan mencampurkan kapur dan garam mengikut keperluan tanaman
-   Penciptaan baja kimia dan baja organik dapat menyuburkan tanah dan meningaktkan kualiti dan kuantiti pengeluaran sektor pertanian

4
Sistem pengairan yang sistematik
-   Tanaman memerlukan air yang mencukupi untuk menghasilkan produktiviti yang berkualiti.
-   Sistem pengairan menggunakan teknologi moden dapat memastikan bekalan air mencukupi.
-   Pertanian dapat dijalankan sepanjang tahun.
-   Bekalan air dapat dikawal.

5
Kawalan makhluk perosak
-   Penggunaan racun serangga dapat mengurangakan kehilangan hasil pertanian
-   Menggunakan kaedah kawalan biologi dapat menangani perosak dan mengurangkan kehilangan nutrien serta memelihara struktur tanah.

6
Teknologi sinaran makanan
-   Penggunaan teknologi pengionan terhadap hasil-hasil pertanian seperti buah-buahan dan sayur-sayuran dapat memastikan hasil tanaman tahan lebih lama
-   Sinaran gama dipancarkan pada hasil buah-buahan dapat membunuh mikrorganisma yang berada diluar atau didalam buah-buahan memastikan hasil tidak mudah rosak
-    

7
 Kaedah penyimpanan dan pembungkusan
-   Ciptaan sains seperti penggunaan peti sejuk dapat memastikan hasil-hasil pertanian dapat disimpan dan tahan lebih lama
-   Teknik pembungkusan menggunakan kaedah vakum dapat memastikan mikrorganisama/bacteria tidak dapat membiak dan merosakkan hasil tanaman

STPM Terminal : 4+0  (pilih mana-mana 4 daripada berikut)
STPM Baharu : 5+0 (pilih mana-mana 5 daripada berikut )

No comments:

Post a Comment