Sunday, October 21, 2012

Cuba jawab soalan interbiu ini !!!


Versi Bahasa Melayu : 
Soalan temu duga ! 99 % yang hadir temu duga gagal memperoleh jawapan yang tepat !

Soalan : Seorang pengguna membeli seekor ayam dengan harga RM 8.00 dan menjualkan ayam itu dengan harga RM 9.00, kemudian dia membeli semula ayam tersebut dengan harga RM 10.00 dan kemudian menjualkan semula ayam tersebut dengan harga RM 11.00. Kirakan jumlah keuntungan yang diperoleh pengguna tersebut.

A : RM 3.00
B : RM 2.00
C : Tiada keuntungan.

Cubalah kehebatan anda !
No comments:

Post a Comment