Thursday, October 18, 2012

PERUNCINGAN SEJARAH SPM 2012 : TAJUK PERUNCINGAN SPM 2012 JPN KELANTAN !TAJUK-TAJUK PERUNCINGAN SPM 2012
( TINGKATAN 4 )

BAB 1: TAMADUN AWAL
Tamadun Hwang Ho ( MELAKA )


 • ·         Dua buah dinasti yang memerintah
 • ·         Sumbangan
 • ·         Kemajuan dalam pertanian
 • ·         Usaha membangunkan sektor pertanian


BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN
Tamadun China dan India
( KELANTAN,PERAK, SELANGOR,N9, MERSING, SBP)

 • ·         Sumbangan dalam ekonomi - pertanian dan perdagangan        
 • ·         Monumen tinggalan sejarah
 • ·         Pendidikan, senibina, sains dan teknologi ( semua tamadun )
 • ·         Kebaikan persatuan perdagangan dan perusahaan
 • ·         Bagaimana ekonomi Negara dapat ditingkatkan (KBKK)
 • ·         Mengapa masyarakat memajukan sains dan teknologi (KBKK)
 • ·         Kesan perkembangan sains dan teknologi terhadap kehidupan manusia (KBKK)
 • ·         Usaha meningkatkan kemajuan sains dan teknologi (KBKK)


BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA
Kerajaan Maritim      ( KEDAH TUA DAN SRIVIJAYA) ( JPN KEDAH )


 • ·         Faktor perkembangan
 • ·         Srivijaya sebagai kerajaan maritime
 • ·         Kemajuan dalam bidang perdagangan (KBKK)
 • ·         Pengaruh Hindu dan Buddha ( N9 )
 • ·         Cara kedatangan
 • ·         Pengaruh Hindu Buddha dalam pentadbiran kerajaan awal
 • ·         Mengapa perlu pertahankan institusi berja di Malaysia (KBKK)


BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH
Hijrah             ( KEDAH, KELANTAN, TERENGGANU,SELANGOR,N9, MERSING )

 • ·         Maksud
 • ·         Sebab hijrah
 • ·         Peristiwa hijrah
 • ·         Kepentingan hijrah
 • ·         Piagam Madinah
 • ·         Cara nabi Muhammad s.a.w sebar Islam di Madinah
 • ·         Iktibar peristiwa hijrah (KBKK)
 • ·         Ciri-ciri kepimpinan nabi (KBKK)

 Pembukaan Semula Kota Makkah ( PERAK )

 • ·         Faktor Pembukaan Kota Makkah
 • ·         Kepentingan pembukaan
 • ·         Iktibar pembukaan semula Makkah
 • ·         Peperangan dalam Islam  - tujuan, garis panduan, cara elak peperangan

BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGAN
PertembunganTamadun Islam denganTamadun lain di dunia                      ( PERAK, SBP )

 • ·         Cara pertembungan
 • ·         Tamadun terlibat
 • ·         Kesan pertembungan
 • ·         Mengapa Negara perlu tingkatkan kecemerlangan dalam pendidikan(KBKK)
 • ·         Bagaimana anda membantu Negara membina kecemerlangan dalam pendidikan

BAB 8 : PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT
Kedatangan Islam ke Tanah Melayu       ( TERENGGANU, MELAKA, KELANTAN)
 • ·         Peranan pendakwah Islam di Asia Tenggara.
 • ·         Kesan dalam pemerintahan/pentadbiran dan perundangan
 • ·         Kesan dalam ekonomi – perdagangan, matawang, cukai
 • ·         Ciri-ciri menjadi pemimpin (KBKK)
 • ·         Sumbangan bidang perdagangan kepada Negara ( KBKK)
 • ·         Kesan penyebaran Islam terhadap cara hidup
 • ·         Langkah mengekalkan Malaysia kuasa perdagangan (KBKK)

BAB 9 : PERKEMBANGAN  DI EROPAH
Per                                          Perkembangan di Eropah (KELANTAN,SELANGOR,N9, MELAKA,MERSING, SBP)
 • ·         Zaman Gelap – maksud, sebab terjadi, ciri,  sebab berjaya keluar dari zaman     gelap, mengapa perdagangan tidak berkembang?
 • ·         Peranan baron
 • ·         Keadaan petani zaman gelap
 • ·         Perubahan pada Zaman Kemuncak Pertengahan
 • ·         Faktor zaman gelap berakhir
 • ·         Perbandingan sistem feudal dengan Ker. Melayu Melaka.
 • ·         Revolusi Pertanian dan Perindustrian.
 • ·         Iktibar zaman gelap/ bagaimana mampu menyaingi kemajuan Eropah (KBKK)
 • ·         Usaha bagi elakkan zaman gelap berlaku di negara kita. (KBKK)

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA Kesan-kesan Dasar Ekonomi ( TERENGGANU)
 • ·         Peraturan Tanah sebelum dan selepas kedatanagan British
 • ·         Tujuan peraturan tanah
 • ·         Dua jenis tanah yang diperkenalkan British
 • ·         Peningkatan nilai tanah masa kini – mengapa (KBKK)
 • ·         Cara memajukan sector hartanah – (KBKK)


TINGKATAN 5

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA ( MELAKA )

 • ·         Ciri-ciri nasionalisme tahap pertama dan kedua di Asia Tenggara
 • ·         Perkembangan nasionalisme di Filipina dan Indonesia
 • ·         Tindakan elakkan penjajahan (KBKK)

BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA 2
( KEDAH,KEL,PERAK,SELANGOR,N9,MELAKA,MERSING, TERENGGANU, SBP)

 • ·         Faktor pemangkin
 • ·         Gerakan Islah – tokoh, maksud, akhbar, isu perjuangan, halangan,
 • ·         Persatuan Melayu – tujuan, kejayaan dicapai, kegiatan
 • ·         Kesatuan Melayu Muda -  perkembangan , matlamat
 • ·         Faedah menyertai persatuan di sekolah (KBKK)
 • ·         Sikap pemimpin persatuan yang boleh dicontohi (KBKK)
 • ·         Cara membangkitkan nasionalisme di Negara kita (KBKK)
 • ·         Aktiviti memupuk semangat patriotic (KBKK)
 • ·         Islah membantu memaju pemikiran / sumbangan gerakan Islah (KBKK)
 • ·         Cabaran Malaysia menjadi negara maju (KBKK)
 • ·         Adakah system pendidikan Malaysia dapat lahirkan modal insan cemerlang ? Nyatakan alasan. (KBKK)

BAB 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA ( KEDAH)
 • ·         Warisan Kesultanan Melayu Melaka
 • ·         Unsur demokrasi dalam adat perpatih di Negeri Sembilan
 • ·         Sebab-sebab institusi raja perlu dihormati (KBKK)

BAB 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA (PERAK , N9 )

 • ·         Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
 • -         Tokoh terlibat, isu menjadi panduan
 • -         Suruhanjaya Reid - peranan
 • -         Isi kandungan PTM 1957
 • -         Kepentingan PTM 1957
 • ·         Bagaimana PTM mendapat kemerdekaan (KBKK)
 • ·         Sumbangan anda mengisi kemerdekaan (KBKK)

BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA
(KEL,TERENGANU,PERAK ,SELANGOR, N9 , SBP, MELAKA, MERSING, KEDAH )

·         Pembentukan Malaysia
 • -            Cadangan                                        -  Negeri yang terlibat
 • -            Faktor                                               -  Reaksi
 • -            Langkah kearah pembentukan    -  Manafaat penubuhan Malaysia
 • -            Iktibar menjayakan penubuhan Malaysia.

·         SuruhanjayaCobbold
 • -            Nama ahli                 -  Tujuan penubuhan                      - Cadangan
 •  ·        Faedah pembentukan Malaysia (KBKK)
 • ·         Bagaimana menjayakan gagasan Malaysia (KBKK)
 • ·         Kerjasama kearah pembentukan Malaysia (KBKK)
 • ·         Ciri-ciri kepimpinan pemimpin dalam usaha pembentukan Malaysia (KBKK)
 • ·         Konsep 1Malaysia sumbangan kepada kemajuan negara(KBKK)

BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA 
( KELANTAN, TERENGGANU, N9 )
 • ·         Pilihanraya – SPR, Syarat pengundi, Calon, Proses dan pilihan raya
 • ·         Badan Perundangan – syarat ahli dewan Negara, fungsi badan perundangan, proses lulus undang-undang
 • ·         Peranan anda pastikan pilihan raya berkesan (KBKK)
 • ·         Wajarkah pilihan raya diadakan di sekolah (KBKK)
 • ·         Peranan generasi muda dalam memperkukuh sistem pemerintahan Negara
 • ·         Sebab-sebab badan kehakiman diperlukan di setiap negara (KBKK)

BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN  
 ( PERAK, SBP, KEDAH, SELANGOR,TERENGGANU )
 • ·         Pembangunan dan Perpaduan Bangsa
 • ·         Laporan Barnes
 • ·         Penyata Razak
 • ·         Akhta Bahasa Kebangsaan
 • ·         Dasar Kebudayaan Kebangsaan
 • ·         Sukan Untuk Perpaduan – bagaimana boleh pupuk perpaduan
 • ·         Falsafah Pendidikan Kebangsaan (KBKK)
 • ·         Cadangan menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia (KBKK)
 • ·         Kepentingan perpaduan kepada Negara (KBKK)
 • ·         Wawasan 2020 – tanggungjawab rakyat (KBKK)
 •  ·         Rukun Negara  - mengapa diperkenalkan ?

BAB 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA
(KELANTAN, KEDAH, TERENGGANU, MELAKA, N9, MERSING, PERAK,SBP)
 • ·         Dasar Luar Malaysia – asas penggubalan, mengapa perlu jalin hubungan dengan negara luar (KBKK), cara tingkatkan imej Negara (KBKK)
 • ·         Perang Dunia 1 -  faktor,peristiwa, kesan,
 • ·         Perang Dunia Kedua – sebab, kesan
 • ·         Malaysia dalam pertubuhan serantau – faedah, sumbangan, kejayaan
 • ·         Langkah elak peperangan dan mewujudkan kesejahteraan (KBKK)
 • ·         Kepentingan semangat setiakawan (KBKK)

Sumber JPN/GC SEJARAH KELANTAN 2012

2 comments:

 1. https://www.surveymonkey.com/r/DKK8QC2
  http://kenanaonline.com/east-eldmam
  https://www.edocr.com/user/emc-mee
  http://www.bookcrossing.com/mybookshelf/khairyayman/
  http://www.abandonia.com/ar/user/3067672
  https://khairyayman85.wixsite.com/jumperads

  ReplyDelete
 2. https://bucketlist.org/list/naklafshdmam/
  https://bucketlist.org/idea/1S24/jumperadscom/#.WIeDl7l97Z6
  https://bucketlist.org/idea/1S2M/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB%20%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D8%A9/#.WIeEqLl97Z4
  https://bucketlist.org/idea/1S44/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9/
  https://bucketlist.org/idea/1SDK/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
  https://bucketlist.org/idea/1Tir/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%84%D9%84%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B9/#.WIiVRrl97Z4

  ReplyDelete