Tuesday, November 6, 2012

Nota Ringkas : Kebudayaan Kebangsaan & Wawasan 2020DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
Latar belakang:
                F1  Lahir daripada gagasan kebudayaan kebangsaan
                F2  Dianjurkan oleh Kemenerian Kebudayaan Belia dan Sukan
                F3  Digubal oleh menjadi panduan dalam membentuk identiti negara

Objektif:
F1  Perpaduan melalui kebudayaan
F2  Memelihara keperibadiaan kebangsaan
F3  Mengekal identiti negara
F4  Meningkatkan kualiti kehidupan dari aspek kemanusiaan dan kerohanian

Prinsip:
                F1  Kebudayaan rakyat asal menjadi tunjang
                F2  Unsur kebudayaan kaum boleh diterima
                F3  Islam unsur penting

Kepentingan:
                F1  Dapat capai perpaduan
                F2  Menunjukkan identiti negara

WAWASAN 2020
Matlamat Wawasan 2020
                Tokoh perkenalkan – Tun Dr. Mahathir Muhammad
                F1  Menjadikan Malaysia negara industri yang maju
                F2  Kemajuan bersepadu
                F3  Perpaduan rakyat
                F4  Kestabilan rakyat
                F5  Ketinggian rakyat hidup
                F6  Kukuhkan nilai moral

Terangkan cabaran-cabaran dalam menjayakan wawasan 2020
                F1  Bangsa Malaysia yang bersatu-padu
                Dicapai melalui : -
Dasar pembangunan negara
Dasar Bahasa Kebangsaan
Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Dasar Pendidikan Kebangsaan
Asas Kekuatan Negara

F2  Masyarakat bermoral dan beretika
Dicapai melalui :-
Patuh pada agama
Kesungguhan Institusi Negara
Falsafah pendidikan kebangsaan

F3  Masyarakat maju dan saintifik
Penguasaan ilmu sains dan teknologi
Menjana produktif
Amalan kreatif, inovatif
Masyarakat prograsi

F4  Mewujudkan masyarakat matang, liberal dan bertoleransi
Tidak bertindak malu
Bebaskan daripada fahaman sempit
Sedia menerima pandangan orang lain

F5  Membina masyarakat makmur
Yang hidup dalam kemewahan
Mempunyai taraf hidup yang tinggi
Tiada kemiskinan
Pendapatan isu rumah dan negara tinggi

F6  Masyarakat penyayang
Masyarakat bermuafakat
Sering membantu, menghormati
Kepatuhan agama
Institusi keluarga

F7  Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya
Capai melalui: -
Dasar ekonomi bermuafakat
Dasar Pembangunan Luar Bandar
Rancangan Pembangunan Luar Bandar

Sebagai seorang pelajar bagaimanakah merealisasikan 2020?
                F1  Berilmu pengetahuan
                F2  Berkemahiran
                F3  Akhlak baik / bermoral
                F4  Belajar bersungguh-sungguh
                F5  Patuh kepada agama
    F6  Berdisiplin
                F7  Mematuhi peraturan dan undang-undang

2 comments: