Tuesday, November 6, 2012

Nota Ringkas : Perang Dunia 1, Blok Dunia & Perang DinginTerangkan sebab yang mencetuskan Perang Dunia Pertama 1914 – 1918.
 
 • Kemunculan nasionalisme di Eropah
 • Negara-negara kecil bersatu membentuk negara bangsa besar
 • Persaingan mendapatkan tanah jajahan
 • Persaingan merebut peluang ekonomi
 • Imperialisme Baru –  mendapatkan bahan mentah dan pasaran
 • Pakatan negara-negara Eropah. – Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga
 • Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand oleh pengganas Serbia
 • Austria mengisytiharkan perang terhadap Serbia
 • Jerman menyerang Perancis menimbulkan kemarahan Britain
 • Britain meminta bantuan Amerika Syarikat menentang Jerman
 • Jerman menyerang kapal dagang Amerika Syarikat                                                         [8 markah]
           
Jelaskan kesan Perang Dunia Pertama.
 • Tamatnya sistem beraja di Eropah.
 • Termeterainya Perjanjian Versailles
 • Terbentuknya  negara baru.
 • Terbentuknya Liga Bangsa untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antarabangsa.
 • Negara berperang menanggung hutang.
 • Masalah inflasi dan pengangguran.
 • Pasaran dunia dikuasai oleh Amerika Syarikat dan Jepun.
 • Britain kehilangan satu pertiga daripada perdagangan luarnya.
 • Kehilangan nyawa yang banyak.
 • Pencetus Perang Dunia Kedua.                                                                                      [8 markah]
           
Nyatakan langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan berlakunya peperangan ?
 • Eratkan hubungan diplomatik
 • Jangan bentuk pakatan negara
 • Elakkan persaingan ideologi
 • Cegah perlumbaan senjata
 • Tingkatkan peranan PBB
 • Jangan campuri urusan politik negara lain
 • Jangan alihkan isu ekonomi negara melalui propoganda peperangan
 • Tingkatkan kemajuan ekonomi negara                                                                            [4 markah]
           
Apakah faktor yang menyebabkan wujudnya blok dunia ?
 • Ideologi berbeza.
 • Persaingan blok kapitalis dengan blok komunis
 • Persaingan Amerika dengan Rusia.
 • Ingin membuktikan kekuatan
 • Mahu menyebarkan pengaruh di Eropah dan Asia.
 • Ingin memajukan kepentingan masing-masing                                                                 [6 markah]
           
Jelaskan perbezaan antara ideologi kapitalis dengan ideologi komunis.
 • Pemerintahan negara kapitalis secara demokratik.
 • Negara komunis secara diktator.
 • Pemilihan kerajaan blok kapitalis melalui pilihan raya.
 • Hanya Parti Komunis sahaja yang diiktiraf di negara blok komunis.
 • Blok kapitalis membuka peluang perniagaan kepada persendirian.
 • Orang persendirian boleh memiliki perniagaan.
 • Di Negara komunis, perniagaan dimiliki dan diurus oleh kerajaan
 • Negara blok kapitalis memberi kebebasan individu sepenuhnya.
 • Negara blok komunis mengawal kebebasan individu.                                                      [8 markah]
           
Pada pendapat anda, apakah kesan perang dingin terhadap negara membangun ?
 • Negara Dunia Ketiga menjadi rebutan Amerika Syarikat dan Soviet Union
 • Pembentukan blok kapitalis dan blok komunis.
 • Penubuhan pakatan NATO, WARSAW dan SEATO.
 • Berlakunya perlumbaan senjata.
 • Memberi peluang kepada negara baru membina identiti sendiri
 • Memberi peluang kepada negara baru menangani cabaran melalui hubungan antarabangsa dan serantau

2 comments: