Tuesday, November 6, 2012

Q&A Suruhanjaya Reid dan PTM 1957Jelaskan peranan Suruhanjaya Reid 

Membincang Perlembagaan yang merdeka                                                    
Menyusun pelembagaan Persekutun Tanah Melayu                          
Merangka sebuah perlembagaan Tanah Melayu yang merdeka                     
Menjadikan beberapa isu sebagai panduan pembentukan sebuah kerajaan   
Persekutuan                                                                                                    
Memberi kuasa autonomi kepada kerajaan negeri dalam bidang tertentu     
Mengambilkira isu kedudukan raja-raja Melayu                                            
Menjaga kedudukan dan hak istimewa orang Melayu                                  
Mewujudkan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu                                  
Mengadakan rundingan dengan Raja-raja Melayu                                        
Menerima kerakyatan/ prinsip jus soli                                    
Memasukkan kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi                        
Menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi                             
Menerima 131 memorandum daripada pelbagai pihak                      
Memberi perhatian utama cadangan Parti Perikatan  Nyatakan kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957?

Sebuah kerajaan Persekutuan dibentuk                                                         
Kuasa Persekutuan dipisahkan dengan kuasa negeri
melalui senarai Persekutuan dan Senarai Negeri                                            
Institusi Raja dijadikan Raja berperlembagaan pada peringkat negeri dan
negara
Tiga jenis kerakyatan diwujudkan
Kerakyatan berasaskan kuatkuasa undang-undang,permohonan dan
naturalisasi
Kerakyatan berasaskan prinsip Jus Soli diterima                               
Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan                                           
Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan                                            
Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan                                                   
Tanah Simpanan Melayu dikekalkan                                                             
Yang Di-pertuan Agong sebagai ketua negara                      
Pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen                                      
Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran negeri
Menteri Besar dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan Exco       


Pada pendapat anda, apakah kepentingan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957?

Mewujudkan keamanan dan kestabilan negara         
Membentuk masyarakat yang bersatu-padu              
Menegakkan maruah bangsa dan negara                   
Mewujudkan kestabilan politik,ekonomi dan sosial              
Berusaha melahirkan warganegara yang patriotik
Sanggup berkorban untuk negara dan bangsa
Menanamkan semangat patriotisme yang tinggi
Kebijaksanaan pemimpin dalam menyelesaikan masalah
Kerjasama antara pemimpin pelbagai kaum
Meningkatkan ilmu pengetahuan dalam undang-undang
(Mana-mana jawapan munasabah)                                               
           

2 comments: