Tuesday, November 6, 2012

Q&A Zaman Gelap di Eropah.Apakah yang dimaksudkan dengan zaman Gelap ?

Zaman kemunduran Eropah
Kemerosotan dalam bidang keilmuan
Mundur dalam  perdagangan
Mundur dalam  kehidupan bandar / perbandaran
Tiada pentadbiran pusat berkesan
Ekonomi yang lembap
Dikongkong oleh gereja 


Jelaskan ciri-ciri Zaman Gelap di Eropah.

Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan
Kemerosotan  perdagangan
Kemerosotan  kehidupan di bandar
Pentadbiran pusat yang lemah
Kemunculan golongan baron (tuan tanah) yang berpengaruh
Kelembapan dalam bidang ilmu pengetahuan
Kegiatan ekonomi yang terhad
Sifat gereja yang mengongkong
Kemunculan sistem feudal
Kehidupan kacau bilau / peperangan /
 petani mencari perlindungan daripada tuan-tuan tanah
gereja amat berkuasa
gereja memiliki hartanah yang banyak
kegiatan gereja berfokuskan kegiatan amalan agama
berfokus kepada pembelajaran keakhiratan sahaja
gereja mengongkong kehidupan masyarakat
Aktiviti perdagangan diganggu orang gasar seperti Viking dan Magyar
Kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang-orang Islam
Memberi tumpuan kepada kegiatan pertanian
Kegiatan perdagangan terhad kpd perniagaan barangan pertanian
Aktiviti perniagaan dikendalikan menerusi sistem barter
Penggunaan mata wang amat terhad 


Pada pendapat anda,apakah iktibar yang boleh diperoleh daripada Zaman Gelap di Eropah ?

Mementingkan ilmu pengetahuan
Mempunyai pemimpin yang berwibawa
Mengukuhkan sistem pentadbiran
Menguasai ilmu dalam pelbagai bidang
Mempunyai semangat / daya juang yang tinggi
Memupuk sifat gigih berusaha
Mengutamakan perpaduan dalam kalangan masyarakat
Mengalakkan daya fikir kreatifdan kritis
Perlu inovatif
Mana-mana jawapan munasabah
 

 

2 comments: