Tuesday, November 6, 2012

Skema JUJ Sejarah Kertas 2 2012 ( Set 1 )Skema Jawapan JUJ kertas 2 (Set 1) 2012
1 (a)(i)

   
   (ii)

(b)


(c)
(d)2
( a)


( b)
  (c)


  


(d) 


  (e)


3 (a)(b)


(c)(d)(e)4
  (a)

  
  (b)


(c)


(d)

5
(a)


(i)


(ii)(b)

(c)
6
(a)


(b)(c)


7
a)
(b)

(c)
8(a)


(b)
(c)


9 
(a)


(b)


 (c)


Apakah maksud Kerajaan Maritim?
F1      Kegiatan ekonomi berasaskan kelautan  
F2      Menangkap ikan
F3      Memungut hasil laut
F4      Kegiatan perdagangan         
      
                                   
 Apakah maksud Kerajaan Agraria?
F1      Kegiatan ekonomi berasaskan pertanian
F2      Penternakan
F3      Pemungutan hasil hutan
F4      Hasil  sungai

Berikan  dua nama  pelabuhan kerajaan yang  terkenal di Asia Tenggara
F1     Srivijaya
F2     Kedah Tua
F3     Champa
F4     Langkasuka


Pada pandangan anda, apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan pelabuhan Srivijaya?
Kerajaan Srivijaya
F1      Terletak di Selat Sunda menjadi kawasan perdagangan yang amat  
          strategik.
F2      Kedudukannya yang terletak di laluan perdgangan di antara China dan
          India
F3      Menjadi pelabuhan entreport.
F4      Menjadi tempat persinggahan kapal yang berdagang di antara
          China   dan India.
F5      Pelabuhan ini memperdagangkan hasil dan barangan untuk perdagangan   
          antarabangsa yang dibekalkan oleh kawasan pemerintahannya dan
          wilayah taklukannya.
F6     Mempunyai bala tentera laut yang besar.
F7     Mampu menghasilkan kapal besar
  
                                               
Jika anda seorang pemimpin ,apakah usaha yang akan dilakukan untuk 
          memajukan  pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di Malaysia?

F1      Sediakan kemudahan gudang
F2      Meluaskan dermaga
F3      Melatih operator yang mahir
F4      Menyediakan jadual operasi yang cekap
F5      Mendalamkan laluan kapal
M       Mana-mana jawapan yang munasabahMengapakah golongan hamba tertarik kepada ajaran Islam?
F1      Konsep Tuhan Yang Maha Esa
F2      Kemurnian ajaran Islam
F3      Layanan yang baik
F4      Konsep persaudaraan
F5      Konsep keadilan


 Berikan dua faktor mengapakah orang Arab Quraisy menentang dakwah Islamiah?
 F1     Orang Arab Quraisy mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas
           nabi.
 F2     Menggugat kedudukan dan pengaruh keluarga mereka di Makkah.
 F3     Menggugat ekonomi orang Arab Quraisy             
 F4     Menjejaskan perusahaan mengukir  patung berhala
 F5     Perbezaan kepercayaan dan amalan antara masyarakat Quraisy dengan
          ajaran  Islam
F6      Ajaran Islam berasaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa     
F7      Menyarankan persamaan taraf sesama manusia


Senaraikan tiga cara orang Arab Quraisy melakukan penentangan terhadap dakwah   Islamiah.
F1    Mengganggu semasa orang Islam beribadat.
F2    Mengejek ajaran Islam  melalui puisi
F3    Memujuk rasullullah agar meninggalkan dakwah Islamiah.
F4    Memujuk rasullullah agar meninggalkan dakwah Islamiah.
F5    Menawarkan kedudukan, wanita cantik dan harta.
F6    Melakukan seksaan dengan kejam
F7    Melakukan pemulauan terhadap rasulullah dan keluarga baginda

Nyatakan  langkah-langkah yang diambil Nabi Muhammad s.aw dalam menghadapi penentangan daripada orang Arab Quraisy.
F1      Tabah
F2      Sabar
F3      Tegas menolak cubaan merasuah
F4      Membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah
F5      Tidak putus asa
F6      Bijaksana
F7      Berhijrah ke Madinah


Sebagai ketua pengawas, cadangkan dua  strategi yang
boleh  digunakan untuk mengatasi masalah pelajar yang enggan mematuhi
peraturan sekolah.
F1      Memberi nasihat
F2      Menunjukkan contoh dan teladan yang baik
F3      Mengadakan ceramah motivasi
F4      Mengadakan kempen
F5      Mengadakan sistem merit
M       Mana-mana jawapan yang munasabah.


Apakah yang anda faham tentang Gerakan Islah?
F1 Gerakan yang berusaha mendorong masyarakat Melayu
F2 Supaya membetulkan pandangan mereka terhadap Islam

 Senaraikan dua idea perjuangan Gerakan Islah.
F1      Berusaha menyematkan sikap mengkritik penjajah
F2      Mengkritik raja
F3      Mengkritik  pembesar Melayu yang tidak berperanan penting  
          dalam memajukan orang Melayu
F4      Gesaan memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan sosial
 
Nyatakan dua cabaran yang dihadapi oleh gerakan ini dalam menyampaikan idea-idea mereka  kepada masyarakat Melayu.
F1      Gerakan Kaum Muda ditentang oleh Kaum Tua
F2      Beberapa undang-undang telah dikeluarkan di NNM bagi menghalang
           pengaruh Kaum Muda.
F3      Undang-undang ini tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah 
          Islam tanpa kebenaran sultan

Apakah  kejayaan yang dicapai oleh gerakan ini dalam bidang pendidikan.
F1       Kaum Muda telah menubuhkan beberapa buah madrasah
F2       Memberi peluang kepada pelajar perempuan untuk mendapatkan
           pendidikan
F3       Menjalankan sistem pendidikan Islam yang meliputi pendidikan untuk
           dunia  dan akhirat
F4       Menekankan mata pelajaran fardhu ain,Ilmu Hisab,dan bahasa Inggeris

Pada pendapat anda, mengapakah pendidikan penting dalam kehidupan 
 masyarakat pada hari ini?
F1     Untuk memajukan diri
F2     Untuk menjadi individu yang berakhlak mulia
F3     Untuk membezakan keburukan dan kebaikan
M      Mana-mana jawapan yang munasabah
Siapakah yang mencetuskan idea Wawasan 2020?
F1    Dato Seri Dr.Mahathir Mohammad

Apakah yang anda faham dengan Kemajuan Bersepadu?
F1     Perpaduan rakyat
F2     Kestabilan politik
F3     Ketinggian taraf hidup
F4     Kekukuhan nilai moral dan etika
F5     Kekukuhan kerajaan
F6     Ketinggian maruah bangsa
F7     Semangat yakin diri
F8     Negara industri yang maju


Senaraikan tiga cabaran yang perlu dihadapi bagi merealisasikan Wawasan 2020
F1    Membina bangsa Malaysia yang bersepadu
F2    Mewujudkan masyarakat Malaysia yang berjiwa bebas.
F3    Membentuk masyarakat Malaysia yang demokratik yang bebas memilih
         kerajaan
F4    Membentuk masyarakat liberal yang dapat membebaskan diri daripada
         fahaman sempit dan berfikiran terbuka.
F5    Membentuk masyarakat yang maju dan progresif yang dapat menyerap
         segala perubahan persekitarannya untuk membina kecemerlangan
F6    Masyarakat tersebut mestilah masyarakat saintifik yang menguasai ilmu
         pengetahuan yang bertunjangkan sains dan teknologi
F7    Membentuk masyarakat penyayang yang bermuafakat, saling memahami
         dan menghormati, bekerjasama dan saling membantu.
F8     Menjamin keadilan ekonomi yang sekaligus meningkatkan taraf hidup
         rakyat
F9     Menbentuk masyarakat makmur iaitu masyarakat yang hidup mewah
         dan  mempunyai taraf hidup yang tinggi

Apakah peranan anda dalam menjayakan Wawasan 2020 ?
F1      Menyahut semua sembilan cabaran
F2      Menjadi bangsa yang dapat memajukan negara,
F3      Memartabatkan negara 
F4      Meneruskan kesinambungan perjuangan pemimpin negara
F5      Berfikiran matang
F6      Mengekalkan kemajuan negara
F7      Bermoral dan beretika
F8      Menguasai bidang  sains dan matematik  
M       Mana-mana yang munasabah
Bagaimanakah golongan di bawah, memainkan peranan yang penting dalam   
penyebaran Islam di Asia Tenggara?


Peranan pedagang
F1         Para pedagang telah lama menjalin hubungan perdagangan dengan  
              pelabuhan utama di Asia Tenggara.
F2         Pelabuhan di Selat Melaka/Teluk Siam/Indo China/di Kepulauan
             Maluku/Makasar/Laut Jawa.
F3         Kepercayaan dan amalan baru sentiasa menjadi tajuk perbualan serta
              ikutan  di tempat ini.
F4         Kemurnian sikap dan tingkah laku pedagang telah menjadi ikutan
              penduduk setempat.
F5         Perkampungan pedagang Islam telah menjadi pusat perbincangan   
              tentang agama Islam
F6         Semangat dakwah  Islamiah yang tertanam di hati pedagang telah
              menarik minat  masyarakat tempatan.
F7         Pedagang juga membawa  ulama untuk menyebarkan Islam.
F8         Golongan ulama ini menetap selama beberapa bulan untuk kegiatan 
              dakwah.
F9         Islam lebih cepat tersebar apabila pedagang mengamalkan sifat   
              berhemah/lemah lembut/sifat mahmudah.
F10       Pedagang mempunyai hubungan yang baik dengan pemerintah     
              tempatan.
F11       Pedagang mendapat pelbagai keistimewaan daripada pemerintah  
             yang memberi  peluang untuk berdakwah kepada masyarakat 
             setempat.
F12       Pedagang diberi jawatan syahbandar dibeberapa pelabuhan Asia 
             Tenggara.


Peranan Raja
F1        Masyarakat tempatan sangat mentaati golongan raja
F2        Golongan raja mempunyai pengaruh yang kuat terhadap rakyat.
F3        Apabila raja memeluk   Islam,amalan ini akan diikuti oleh rakyatnya.
F4        Pengislaman Megat Iskandar Syah telah diikuti oleh  pembesar,
            keluarga diraja  dan rakyat Melaka.
F5        Pengislaman Raja Malik al-Salih juga menyebabkan para pembesar   
            turut menganut Islam.
Jelaskan pengaruh Islam  dalam sistem ekonomi  di Asia Tenggara.
.                                                                                                       (7 markah)
F1     Institusi ekonomi seperti baitulmal diperkenalkan di Acheh oleh Sultan  
         Iskandar Muda Mahkota Alam.
F2     Baitulmal berfungsi menjadi perbendaharaan negara daripada hasil
         zakat dan sedekah.
F3     Masyarakat digalakkan rajin bekerja
F4     Mencari rezeki halal
F5     Melarang perbuatan mengemis
F6     Menggalakkan perdagangan
F7     Mengamalkan nilai-nilai murni semasa urus niaga.
F8     Melarang  amalan riba
F9     Melarang penindasan
F10   Melarang  penipuan
F11   Menggalakkan nilai berjimat-cermat
F12   Menggalakkan berusaha bersungguh-sungguh


Pada pendapat anda ,apakah  langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan untuk menolong golongan yang kurang berkemampuan agar dapat menjalani kehidupan lebih selesa.                            
                                                                                                             (5 markah)
F1    Memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru
F2    Memberi bantuan zakat
F3    Membina rumah kos rendah
F4    Memberi biasiswa pendidikan
F5    Yuran persekolahan percuma
F6    Yuran peperiksaan ditiadakan
F7    Wang bantuan RM 100.00 kepada semua murid
F8    Wang bantuan RM 500.00 kepada isi rumah berpendapatan rendah
F9    Voucher buku RM 200.00 kepada pelajar pusat pengajian tinggi
F10   Kedai Rakyat Satu Malaysia
F11   Subsidi petrol/air/elektrik/beras/diesel untuk nelayan/minyak masak/gulaJelaskan ciri-ciri masyarakat Zaman Gelap di Eropah                      (10 markah)
F1    Mengalami kemerosotan  dalam bidang ilmu pengetahuan
F2    Merosot dalam bidang perdagangan
F3    Tumpuan pada sektor pertanian
F4    Menggunakan sistem tukar barang/sistem barter
F5    Pasaran amat terhad
F6    Merosot dalam kehidupan perbandaran
F7    Pusat pemerintahan yang lemah
F8    Politik tidak stabil
F9    Gereja Katolik amat berkuasa
F10  Gereja Katolik memiliki hartanah yang banyak
F11  Gereja Katolik terlalu berfokus pada kegiatan amalan agama
F12  Menekankan pembelajaran ilmu akhirat
F13  Gereja Katolik dianggap mengongkong kehidupan masyarakat Eropah.

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,  apakah persamaan antara sistem feudal di  Eropah dengan sistem feudal  masyarakat Melayu tradisional?.

F1   Golongan raja adalah penaung utama dalam sesebuah negara.
F2   Golongan raja memiliki tanah secara mutlak di negeri masing-masing.
F3   Golongan raja mempunyai golongan pembesar yang mendapat naungan 
       daripada pihak istana
F4   Golongan pembesar perlu memberi khidmat kepada pihak raja
F5   Rakyat biasa memberikan khidmat kepada tuan tanah
F6   Terdapat juga golongan hamba
                                                                                                            

Nyatakan iktibar yang boleh diperoleh daripada Zaman  Gelap untuk
kemajuan bangsa dan negara Malaysia?                                                       (6 markah)

F1   Kepentingan ilmu pengetahuan
F2   Kepentingan pemimpin yang bijaksana
F3   Sentiasa berfikiran positif
F4   Kesanggupan menerima perubahan
F5   Sentiasa berpandangan jauh
F6   Berani meneroka bidang baru
F7   Semangat inkuiri/ ingin tahu
F8   Sentiasa berusaha memajukan ekonomi
F9   Menjaga kestabilan politik negara
M    Mana-mana jawapan yang munasabahTerangkan ciri-ciri Negara dan Bangsa yang kita amalkan pada hari ini.
                                                                                                         (8 markah)
F1     Wilayah
H1a   Kawasan tempat tinggal rakyat
H1b   Sempadannya yang diterima umum
F2      Kedaulatan
H2a   Merupakan kekuasaan tertinggi terhadap rakyat sesebuah wilayah
H2b   Kekuasan ini tidak boleh dihadkan oleh  mana-mana pihak.
H2c   Merujuk kepada kekuasaan yang dimiliki oleh sesebuah negara   
          atau  pemerintah
H2d   Hak untuk menggubal dan menguatkuasakan undang-undang
H2e   Hak  menguatkuasakan undang-undang
H2f    Mempunyai hak mutlak terhadap  rakyatnya
H2g   Memastikan sesebuah negara bebas daripada campurtangan/
          paksaan/taklukan/ penjajahankuasa asing
F3      Lambang
H3a   Merupakan simbol atau tanda yang menjadi identiti sesebuah negara
H3b   Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan
H3c   Bahasa Melayu sebagai  lambang penyatuan negara dan bangsa
H3d   Sistem pemerintahan beraja,
H3e   Adat istiadat Melayu, 
H3f    Agama Islam
H3g   merupakan warisan yang dikekalkan sejak zaman KMM
H3h   Kebesaran sultan dilambangkan dengan alat regalia/
          nobat/warna/bahasa/undang-undang/protokol / adat istiadat istana
F4      Keunggulan undang-undang dalam pemerintahan
H4a   Penguatkuasaan undang-undang merupakan cara formal
H4b   Cara  mengawal  masyarakat melalui peraturan yang diwartakan
H4c   Untuk memelihara keamanan
H4d   Untuk  melindungi rakyat
H4e   Untuk menentukan struktur kerajaan, kehakiman, bahasa, agama dan
          kerakyatan
F5      Rakyat
H5a   Seluruh penduduk bagi sesebuah wilayah
H5b   Mereka terikat kepada undang-undang dan peraturan yang
          dikuatkuasakan dalam wilayah tersebut
F6      Kerajaan
H6a   Merupakan badan yang diberikan kuasa untuk menguruskan
          pentadbiran,
H6b   Menjaga  keamanan,
H6c   Mempertahankan kedaulatan negara
H6d   Menjalin hubungan dengan negara lainNegeri Sembilan mengamalkan unsur  demokrasi dalam pemilihan pemimpin. Buktikan.                                        

F1      Negeri ini juga mengamalkan sistem pemerintahan  berdasarkan Adat
          Perpatih iaitu kedaulatan berada di tangan rakyat
F2      Dalam hirarki Adat Perpatih, pelantikan pemimpin dibuat daripada
          peringkat paling bawah iaitu Anak Buah, Buapak, Lembaga dan Undang   
          dan dikuti  Yang diPertuan Besar
F3      Yang diPertuan Besar tidak berhak melantik pembesar kerana itu adalah
          tugas Undang, Lembaga, Buapak dan Anak Buah
F4      Setiap keputusan Yang diPertuan Besar adalah berdasarkan rundingan
          baginda dengan Undang
F5      Sistem ini tidak mengamalkan kuasa mutlak
F6      Sistem  mengagihkan kuasa tersebut kepada individu mengikut
          peringkat
F7      Sistem ini melahirkan peraturan hidup seperti kepentingan
           bersama
F8      Sistem ini melahirkan semangat gotong royong,muafakat dan saling
          menghormati
F9      Sistem ini mementingkan permufakatan dan semangat kerjasama antara   
          suku semasa memilih pemimpin

Nyatakan usaha-usaha kerajaan bagi membentuk Bangsa Malaysia sehingga hari   ini.                                                                                             (4 markah)

F1   Memperkenalkan Rukun Negara
F2   Lagu Kebangsaan
F3   Dasar Pendidikan Kebangsaan
F4   Dasar Kebudayaan Kebangsaan
F5   Gagasan Satu Malaysia
M    Mana-mana jawapan yang munasabah
Terangkan faktor-faktor pembentukan Malaysia                             (8 markah)

Politik
F1     Lee Kuan Yew berminat bergabung dengan Malaysia  kerana
          perkembangan pengaruh  Barisan Sosialis
H1a   Barisan Sosialis telah  memenangi plihan raya Hong Lim
          pada April 1961
H1b   Ancaman komunis telah menjadi alasan yang digunakan oleh Lee Kuan
         Yew untuk   mendesak British menggabungkan Singapura dengan PTM
         Penubuhan Malaysia akan mempercepatkan kemerdekaan Sabah,  
         Sarawak,Singapura dan Brunei
H2a   Pada masa itu negara tersebut belum mampu berkerajaan sendiri
H2b   Mereka akan dapat menikmati  pembangunan sosial, politik dan
          ekonomi.
F3      Penubuhan Malaysia ialah proses dekolonialisasi British terhadap
          negeri-negeri  kecil yang belum membangun
H3a   PTM berpengalaman yang lama dalam membanteras pengaruh PKM
H3b   Pengalaman sepanjang tempoh darurat dari tahun 1948-1960
H3c   Ancaman komunis juga berlaku di Sarawak yang diperjuangkan oleh   
          Clandenstine Communist Organization(CCO)
H3d   CCO bermatlamat untuk  menjadikan Sarawak sebagai negara
          komunis.
H3e   Penyertaan Sarawak dalam  Malaysia diharapkan menjadi benteng yang
          kukuh bagi menghalang  ancaman  komunis.


Ekonomi

F4      Mewujudkan satu pasaran yang lebih luas
H4a    Menggalakkan pelaburan
H4b    Perkembangan industri pertanian.
F5       Kerjasama serantau dalam bidang ekonomi dapat memanfaatkan
           keistimewaan
H5a    Sumber bahan mentah yang ada di negeri-negeri ini
H5b    Tanah Melayu  kaya dengan getah dan bijih timah,
H5c    Sarawak dan Sabah kaya dengan kayu balak
H5d    Brunei kaya dengan sumber minyak


Sosial

F6        Untuk mengimbangkan jumlah dan kadar pertumbuhan kaum dalam  
             kalangan  negera anggota
H6a      Sarawak,Sabah dan Brunei masuk ke dalam gabungan
             itu.


 Jelaskan tentang  tuntutan yang dikemukakan oleh penduduk Sabah
 dan Sarawak sebelum pembentukan Malaysia.

F1       Merupakan tuntutan yang mengandungi 20 syarat yang dikenali sebagai
           Perkara 20
F2       Ia menyenaraikan tuntutan-tuntutan Sabah dan Sarawak untuk
           dimasukkan ke dalam Perlembagaan Malaysia.
F3       Laporan Jawatankuasa Antara Kerajaan telah memuatkan tuntutan  ini
           menjadi asas  kepada pelembagaan Malaysia yang baru
F4      Tuntutan ini dapat melindungi hak dan kepentingan penduduk Sabah
           dan   Sarawak
F5       Terdapat sedikit perbezaan antara pembahagian kuasa bagi Sabah dan
           Sarawak dengan negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu.
F6       Hak ini dikenali sebagai hak wilayah asingan
F7       Perkara yang disentuh ialah ketua negeri
F8       Bahasa Kebangsaan
F9       Agama Islam
F10     kedudukan istimewa penduduk asal negeri dan hal ehwal imigresen
F11     kerakyatan
F12     Peruntukan kewangan
F13     Pelajaran
Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri kepimpinan yang dimiliki pemimpin    
 negara pada ketika itu hingga membawa kejayaan  dalam  pembentukan Malaysia?  
     
F1      Mengamalkan sifat sabar
F2      Sifat bekerjasama
F3      Menyelesaikan masalah dengan rundingan
F4      Bijaksana
F5      Rasional
F6      Berdiplomasi
F7      Bertolak ansur
F8      Mementingkan Perpaduan
F9      Mementingkan kesepakatan
F10    Mengambil kira pandangan rakyat
F11    Berilmu pengetahuan
F12    Menjaga kedaulatan
F13    Menjaga Kesejahteraan
F14    Berwawasan
M       Mana-mana jawapan yang munasabah

 Apakah  matlamat Penubuhan Persatuan Negara-negara Asia Tenggara   
 (ASEAN)                                                                                           (5 markah )

F1     Mengekalkan kestabilan politik di Asia Tenggara
F2     Membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi,sosial dan
          kebudayaan.
F3     Meningkatkan taraf hidup rakyat
F4     Melakukan kerjasama dalam bidang pertanian,perdagangan dan
          perindustrian.
F5   . Memberikan kerjasama dan membantu dalam bentuk latihan
          dan  penyelidikan.
F6     Mengadakan hubungan yang erat dengan persatuan atau
          pertubuhan serantau dan antarabangsa.


Jelaskan pencapaian ASEAN sejak awal penubuhannya hingga sekarang.
F1     Satu deklarasi bersama ditandangani iaitu Deklarasi Kuala Lumpur
          pada 1971
F2     Mengisytiharkan ASEAN sebagai Zon Aman Bebas dan Berkecuali
         (ZOPFAN)
F3     Mengekalkan keamanan dan kestabilan politik di rantau ini.
F4     Konsep ini teruji apabila Vietnam menceroboh Kampuchea pada
          tahun 1978 dan menjatuhkan kerajaan Khmer Rouge.
F5     ASEAN telah mengadakan mesyuarat bagi membentuk kerajaan
         Demokratik Campuran Kampuchea.
F6     Vietnam bersetuju dan mesyuarat diadakan di Kuala Lumpur pada
         tahun 1982.
F7     Tahun 1984, ASEAN diisytiharkan sebagai Zon Bebas Senjata Nuklear
F8     Membentuk projek perindustrian
F9     Projek baja urea di  Bintulu Sarawak.
F10   Membentuk AFTA zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN yang
         diumumkan dalam sidang kemuncak ASEAN di Singapura pada 1992.
F11   Meluaskan skop kerjasama ekonomi yang melibatkan China,Jepun
         dan Korea Selatan yang dinamakan  Perundingan Ekonomi Asia
         Timur (EAEC)
F12   EAEC mendapat tentangan dari Amerika Syarikat
F13   Konsep ASEAN + 3(kerjasama antara ASEAN dengan China, Jepun 
         dan Korea Selatan
F14   Kerjasama dalam bidang pendidikan iaitu  Pertubuhan Menteri- Menteri   
          Pelajaran ASEAN (SEAMEO)
F15   Menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN
F16   Pertukaran rancangan televisyen dan radio
F17   Sukan ASEAN
F18   Tahun Melawat ASEAN


Berikan lima cadangan  bagaimana negara-negara ASEAN dapat meningkatkan  hubungan persahabatan
F1     Anggota perlu bersatu dalam menjaga kepentingan bersama
F2     Saling membantu apabila diserang musuh/diceroboh
F3     Sering mengadakan pertemuan/mesyuarat
F4     Kerjasama dalam ekonomi.
F5     Kerjasama dalam bidang pertahanan.
F6     Kerjasama politik.
F7     Bertindak satu suara.
F8     Kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan
F9     Pertukaran teknologi
F10   Menghormati kedaulatan negara lain.
F11   Mengadakan hubungan dua hala.
F12   Pertukaran budaya
M     Mana-mana jawapanyang  munasabah.

             


1
1
1
1
(1 markah)

1
1
1
1
(1 markah)


1
1
1
1
(2 markah)
1

1

1
1

1

1
1
(3 markah)

1
1
1
1
1
1
(3 markah)1
1
1
1
1
(1 markah)


1

1
1
1
1

1
1
(2 markah)1
1
1
1
1
1
1
(3 markah)1
1
1
1
1
1
1
(2 markah)
1
1
1
1
1
1
(2 markah)


1
1
(1 markah)

1
1
1
1
1
(2 markah)


1
1

1
(2 markah)


1
1

1

1
(2 markah)


1
1
1
1
(3 markah)


1
(1 markah)

1
1
1
1
1
1
1
1
(3 markah)
1
1
1

1

1

1

1

1

1
(3 markah)


1
1
1
1
1
1
1
1
1
(3 markah)
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1


1
(4  Markah)1
1
1
1

1
(4 markah)

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(7 markah)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(5 markah)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(10 markah)1
1
1

1
1
1
(4 markah)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(6 markah)

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
(8 markah)


1

1


1

1

1
1

1

1

1
(8 markah)
1
1
1
1
1
1
(4 markah)
1

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
(8 markah)1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
(8 markah)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(6 markah)1
1

1
1

1

1
(5 markah)1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1
1

1

1
1
1
1
(7 markah)1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(5 markah)
                                                KERTAS JAWAPAN TAMAT

3 comments: