Tuesday, November 6, 2012

Skema JUJ Sejarah Kertas 2 ( Set 2 )SKEMA JAWAPAN JUJ KERTAS 2 SET 2 2012
SOALAN
BUTIRAN
MARKAH
1 (a)


(b)(c )(d)(e)

2.(a)(b)(c )

(d)
(e)


3(a)(b)


(c)
    
(d)(e)

4   (a)


   

    (b)
       i

         ii

 (c)
   (d)    (e)
Apakah yang diwariskan oleh tamadun berikut dalam sistem pemerintahan.

Tamadun Yunani:

F1    Sistem Demokrasi

Tamadun Rom:

F1    Sistem Republik

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                 ( 2x1m)

Apakah kepentingan seni bina kepada masyarakat pada zaman ini

F1   Sumber pelancongan
F2   Sumber contoh seni bina
                                                                       
                                                                                                 ( 2x1m)

Nyatakan dua hasil yang masih dibaca dijadikan rujukan.

F1   IIiad
F2   Odyssey
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                 ( 2x1m)

Apakah aspek perbezaan antara Sukan Olimpik Yunani dan sukan Olimpik moden?

F1    Tujuan diadakan
F2    Bilangan peserta
                                                                                                  
                                                                                                 (2x1m)

Jelaskan pengajaran yang dapat kita teladani daripada peningkatan tamadun awal untuk kegemilangan bangsa dan negara Malaysia.

F1   Sentiasa berusaha membaiki dan meningkatkan kehidupan
F2   Menerokai bidang dan kemahiran baharu.
                                                                          
                                                                                                 (2x1m)


Namakan  dua suku Arab yang menandatangani perjanjian tersebut

F1  Aus
F2  Khazraj
                                                                        
                                                                                  ( 2x1m)

Nyatakan dua syarat Perjanjian Aqabah Pertama.

F1  Beriman dengan Allah dan Rasul
F2  Membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w
F3  Tidak melakukan amalan jahiliah
F4  Tidak mencuri
F5  Tidak minum arak
F6  Tidak membunuh bayi perempuan

                                                                                  (mana-mana 2x1m)

Senaraikan dua syarat Perjanjian Aqabah Kedua

F1  Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam
F2  Menjemput Nabi Muhammad s.a.w dan orang Islam berhijrah
      ke Madinah
F3  Mengukuhkan taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w
F4  Menyediakan tempat tinggal kepada Nabi Muhammad s.a.w
      dan orang Islam
F5  Menjamin keselamatan Nabi Muhammad s.a.w dan orang Islam
F6  Bersedia mempertahankan Islam
                                                                         
                                                                                  (mana-mana 2x1m)

Berikan dua kesan daripada perjanjian tersebut.

F1  Mendorong kejayaan hijrah Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah
F2  Orang Islam Makkah mendapat bantuan orang Arab Madinah
F3  Strategi penyebaran yang lebih luas / lebih aman
F4  Penyebaran Islam di Madinah / seluruh Tanah Arab
F5  Pembentukan masyarakat Islam yang kuat / sebuah ummah
F6  Menyatukan masyarakat Madinah / perpaduan
F7  Kelahiran sebuah negara Islam pertama di dunia
                                                                        
                                                                                  (mana-mana 2x1m)
Pada pendapat anda, apakah iktibar yang boleh diperolehi daripada peristiwa perjanjian tersebut?

F1   Kita perlu sentiasa mengamalkan sikap tolong menolong / kerjasama
F2   Pentingnya pengorbanan untuk mencapai kejayaan
F3   Menepati janji
F4   Kesetiaan kepada pemimpin
F5   Mementingkan sikap berdisiplin
F6   Mewujudkan sikap persefahaman
F7   Mana-mana yang munasabah
                                                                     
                                                                               (mana-mana 2x1m)


Apakah usaha Sultan Muhammad I dalam memantapkan sistem pentadbiran

F1  Melantik pembesar untuk membantu pentadbiran
                                                                       
                                                                                 (1x1m)

Nyatakan dua ciri sistem tersebut

F1  Bertujuan melicinkan pentadbiran 
F2  Terdapat lapan badan Jemaah Menteri
                                                                                 ( 2x1m)
 
Jemaah Penasihat Raja:

F1  Mengurus perkara dan urusan penting yang bukan rahsia.

Jemaah Menteri Dalam Negeri:

F1  Menjaga keamanan negeri                                                              
                                                                                 ( 2x1m)

Apakah perubahan yang berlaku dalam struktur pentadbiran Kelantan sejak tahun 1842?

F1  Kerabat diraja disingkirkan
F2  Golongan pembesar dilantik memegang jawatan kerajaan

                                                                                 (2x1m)
Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada pengenalan Sistem Jemaah Menteri di Kelantan

F1  Pentadbiran licin
F2  Pentadbiran yang mantap
F3  Kesetiaan pegawai kerajaan kepada raja
                                                                      
                                                                                 ( 3x1m)

Nyatakan sebab berlakunya Perang Dunia Pertama.

FI   Faktor politik / ekonomi    
F2  Kemunculan semangat nasionalisme di Eropah               
F3  Kemunculan sistem pakatan negara-negara Eropah
F4  Persaingan kedua-dua pakatan mengancam perimbangan kuasa  
      dunia
F5  Persaingan sengit berlaku dalam kalangan kuasa-kuasa Eropah  
      akibat imperalisme baru
F6  Persaingan kuasa-kuasa besar merebut peluang ekonomi
F7  Negara-negara kecil Eropah bersatu membentuk Negara bangsa lebih  
       besar /Jerman / Itali
F8  Kuasa-kuasa besar ini berusaha mendapatkan tanah jajahan
F9  Nasionalisme yang kuat menyebabkan kuasa besar ini bersaing untuk
       mencari pengaruh
F10 Mereka ingin mendapatkan bahan mentah
F11 Mereka ingin memasarkan barangan siap
F12 Perikatan Kuasa Tengah dibentuk
F13 Dianggotai oleh Jerman / Austria-Hungary / Itali
F14 Kemudian disertai oleh Turki / Bulgaria
F15 Pakatan Bertiga
F16 Dianggotai oleh Britain / Perancis / Russia
F17 Kemudian disertai Itali / Jepun
F18 Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand / waris takhta Austria-
       Hungary dan isterinya oleh pengganas Serbia
                                                                        
                                                                                 (mana-mana 2x1m)
Perikatan Kuasa Tengah

F1  Jerman
F2  Austeria-Hungary      
F3  Itali
F4  Turki
F5  Bulgaria
                                                                                 (mana-mana 1x1m)
                                                                              
Pakatan Bertiga:

F1  Britain
F2  Perancis
F3  Russia
F4  Itali
F5  Jepun
                                                                                 (mana-mana 1x1m)

Nyatakan kesan Perang Dunia Pertama

F1  Tamatnya pemerintahan beraja di Eropah
F2  Termeterinya Perjanjian Versailles
F3  Mengubah peta Eropah
F4  Terbentuknya beberapa buah negara baru di Eropah
F5  Pembentukan Liga Bangsa
F6  Berlaku inflasi
F7  Berlaku penggangguran
F8  Tanggungan hutang yang banyak akibat perbelanjaan perang
F9  Pasaran dunia dikuasai oleh Amerika Syarikat / Jepun
F10 Britain kehilangan satu pertiga perdagangan luarnya
F11 Kehilangan nyawa yang banyak                                                                         
                                                                            
                                                                                 (mana-mana 2x1m)

Pada pandangan anda, apakah maksud konflik antarabangsa?

F1  Peperangan
F2  Perbalahan antara negara
F3  Pertelingkahan antara negara
F4  Pertentangan antara negara
F5  Permusuhan antara negara
     (Mana-mana jawapan munasabah )
                                                                                 (mana-mana 2x1m)

Bagaimanakah sesebuah negara boleh menjalin hubungan antara satu sama lain?
F1  Mengadakan hubungan diplomatik
F2  Membuat perjanjian perdagangan
F3  Menjalin hubungan kebudayaan
F4  Melalui sukan
F5  Melaksanakan projek usaha sama
F6  Sikap cintakan akan negara               
 (Mana-mana jawapan munasabah)
                                                                                  (mana-mana 2x1m)11


(2 markah)
1
1

(2 markah)1
1

(2 markah)

1
1

(2 markah)

1
1

(2 markah)
1
1


(2 markah)1
1
1
1
1
1


(2 markah)1
1

1
1


1
1

(2 markah)
1
1
1
1
1
1
1

(2 markah)

1
1
1
1
1
1
1

(2 markah)


1

(1 markah)1
1

(2 markah)11
(2 markah)

1
1

(2 markah)

1
1
1

(3 markah)
1
1
1
1

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


(2 markah)
1
1
1
1
1
(1 markah)
1
1
1
1
1

(1 markah)


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


(2 markah)
1
1
1
1
1


(2 markah)
1
1
1
1
1
1
( 2markah)
Soalan
Butiran

Markah
5 (a)


    
(b)

(c )


6 (a)
 


(b)


 


(c)

7  (a)
 

 (b)     

(c)8 (a)


  
(b)


  

(c)


9 (a)


  


(b)(c)


Jelaskan undang-undang bertulis yang diamalkan di negeri-negeri Melayu

F1      Hukum Kanun Melaka
H1 a   Menjelaskan tanggungjawab raja dan pembesar
H1 b   Pantang larang dalam kalangan anggota masyarakat
H1c    Hukum terhadap kesalahan jenayah
H1d    Undang-undang keluarga
H1e    Permasalahan ibadah
H1f     Jenis-jenis hukuman terhadap kesalahan tertentu       

F2      Undang-undang Laut Melaka
H2a    Berkaitan dengan aktiviti maritim dan perdagangan
H2b    Menerangkan bahawa seseorang nakhoda dalam sesebuah kapal
           diertika sebagai imam dan anak buah kapal sebagai makmum

F3      Undang-undan Pahang
H3a    Digubal semasa pemerintahan Sultan Abdul Ghaffar Muhyuddin
           dan sebagai pemegang  amanah                                                

F4      Undang-undang Kedah
H4a   Mempunyai empat bahagian
H4b   Undang-undang pelabuhan
H4c   Undang-undang tentera
H4d   Hukum Kanun Dato Star
H4e   Undang-undang 1784

F5      Undang-undang Perak
H5a   Dikenali sebagai Undang-undang 99   
H5b   Dibawa oleh seorang Arab bernama Sayyid Husain al- Furadz

F6     Undang-undang Johor
H6a   Berasaskan Undang-undang Laut dan Hukum Kanun Melaka
                                                                     
                                                                             
                                                                                (mana-mana 8x1m)

Nyatakan perbezaan antara Adat Perpatih dengan Adat Temenggung.
                                   
F1     Adat Perpatih
H1a  Diamalkan oleh orang Melayu Minangkabau di Negeri Sembilan,
         Naning dan utara Melaka
H1b  Musyawarah merupakan asas pentadbiran dan penyelesaian
         masalah
H1c  Dihadiri oleh perwakilan semua suku
H1d  Terdapat 12 suku
H1e   Setiap suku dianggap sebuah keluarga yang besar
H1f    Ahli setiap suku tidak dibenarkan berkahwin dengan sesuku sama
H1g   Setiap suku mempunyai ketua adat, iaitu Lembaga
H1h   Dalam pemilihan ketua, ketua dipelbagai peringkat dilantik oleh
          kumpulan ketua daripada peringkat bawah
H1i    Bersifat matrilineal
H1j    Nasab keturunan lebih mengutamakan jurai keturunan ibu
H1k   Anak perempuan mewarisi harta

F2     Adat Temenggung
H2a   Bersifat patrilineal
H2b   Mengutamakan jurai keturunan bapa
H2c   Keturunan bapa lebih penting daripada jurai keturunan ibu
H2d   Anak lelaki lebih diutamakan daripada anak perempuan dalam
          pembahagian harta
H2e   Bersesuaian dengan hukum faraid
H2f    Seseorang individu bebas mendirikan rumah tangga dengan
          pasangan pilihannya selagi tidak melanggar peraturan dan hukum 
          Islam
                                                                        (mana-mana 8x1m)


Bagaimanakah pengamalan undang-undang boleh membantu pembentukan masyarakat Malaysia yang lebih disiplin dan teratur.

F1    Menjamin keharmonian hidup
F2    Berpegang kepada peraturan hidup
F3    Menjelaskan tanggungjawab pihak tertentu
F4    Menetapkan jenis-jenis jenayah dan hukuman
F5    Menjadikan perjalanan masyarakat lebih tersusun
 (Mana-mana yang munasabah)
                                                                     
                                                                          (mana-mana 4x1m)


Bagaimanakah Revolusi Pertanian telah membawa kepada pertumbuhan dan perkembangan Revolusi Perindusterian?

F1     Penyediaan modal
H1a   Para peladang yang kaya melaburkan modal dalam bidang
          perindustrian.
H1b  Sanggup mengambil risiko     
H1c   Dalam bidang baharu yang belum pasti menjanjikan pulangan

F2    Menyediakan bahan makanan
H2a  Menampung permintaan dan keperluan pekerja kilang
H2b  Britain tidak perlu bergantung kepada pengimportan bahan 
         makanan dari luar.
H2c  Dana yang diselamatkan boleh dilaburkan semula dalam industri 
         negara.
    
                                                                           (mana-mana 5x1m)

Terangkan Akta Parlimen yang digubal untuk membela nasib pekerja di Britain pada abad ke-19.

F1    1824 Akta Antipenggabungan dibubarkan
H1a  Membolehkan penubuhan kesatuan-kesatuan sekerja
H1b  Para pekerja boleh meminta gaji yang lebih memuaskan
H1c  Meminta layanan yang lebih baik daripada majikan

F2    1833 Akta Kilang diperkenalkan  
H2a  Kanak-kank di bawah umur sembilan tahun dilarang bekerja  
H2b  Diwajibkan bersekolah
H2c  Had masa bekerja bagi kanak-kanak yang layak bekerja tidak
         melebihi sembilan jam sehari.

F3    1842- Akta Lombong digubal    
H3a  Kanak-kanak perempuan dan wanita dilarang bekerja dalam
         perusahaan arang batu.  

F4    1847 – Akta Sepuluh Jam diperkenalkan
H4a  Pekerja wanita tidak boleh bekerja melebihi 10 jam sehari dalam
         perusahaan tekstil.
                                                                        
                                                                      (mana-mana 10x1m)
Peristiwa Pergerakan Luddite yang berlaku pada zaman Revolusi Perindusterian boleh dielakkan.

F1     Bersedia menerima perubahan terkini
F2     Mempelajari kemahiran baharu
F3     Bersedia menghadapi risiko dan cabaran
F4     Meneliti dan mengikuti perkembangan semasa
F5     Memberikan pendedahan yang sewajarnya
F6     Menerima hakikat
F7     Sedar tentang kebaikan dan kelebihan sesuatu ciptaan baharu
                                                                       
                                                                                  (mana-mana 5x1m)

Jelaskan isu yang dibangkitkan oleh akhbar tempatan pada tahun 1930-an dalam melahirkan semangat kebangsaan.

Sosial/ Pendidikan 

F1    Mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu
F2    Menggalakkan tabungan dalam kalangan orang Melayu untuk
        pendidikan anak-anak
F3    Memajukan pendidikan tinggi orang Melayu
F4    Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan
F5    Mementingkan kemahiran tradisional orang Melayu seperti
        pertukangan dan kerja tangan
F6    Menyeru orang Melayu supaya meninggalkan sikap negatif seperti
        memilih kerja dan tidak mahu berusaha
F7    Meminta taraf sekolah dibaiki dengan memberikannya nilai
        ekonomi
F8    Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam
        pentadbiran British
 F9   Menyeru orang Melayu supaya tidak meninggalkan pendidikan
        Islam                                                                     

Politik

F10  Mengkritik British kerana mengurangkan kuasa raja-raja Melayu
F11  Mengkritik para pembesar dan raja-raja Melayu kerana tidak
         melaksanakan kepimpinan sewajarnya untuk rakyat
F12  Menolak dasar pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaan
F13  Menyeru orang Melayu di seluruh Tanah Melayu supaya bersatu
        dalam pertubuhan kebangsaan  
F14  Menentang tuntutan orang dagang terhadap politk tempatan
F15  Menuntut diadakan Malay Administrative untuk melindungi orang
        Melayu dalam perkhidmatan kerajaan

Ekonomi

F16  Menggalakkan syarikat kerjasama
F17  Menyeru orang Melayu berjimat  cermat
F18  Menggalakkan perniagaan dalam kalangan orang Melayu
F19  Melarang orang Melayu daripada menjual tanah mereka
F20  Meminta British mengadakan kampung khas orang Melayu di KL
F21  Meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang kerana
        hal ini mengancam ekonomi tempatan  

                                                                                (mana-mana 10x1m)

                                                                                                         
Terangkan usaha Kesatuan Melayu Muda menghalau British dari Tanah Melayu.
                                               
F1    Menggalakkan perpaduan dalam kalangan pemuda Melayu
F2    Meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu
F3    Berkerjasama dengan Jepun
F4    Berjuang mengusir Jepun
F5    Menjadikan KMM Sebuah badan propaganda Jepun
F6    Membeli warta Malaya
F7    Untuk dijadikan alat propaganda anti -British
F8    Mengelilingi Tanah Melayu untuk mencari sokongan
F9    Menubuhkan cawangan KMM bagi meluaskan propaganda
        menentang British
 F10  Maahad II Ihya As-syariff di Gunung Semanggol,Perak menjadi  
          penyokong KMM
 F11  Menyedikan kader-kader yang dikenali sebagai tentera semut untuk
          menentang British
                                                                         (mana-mana 5x1m)
                   

Mengapakah KPM mewajibkan semua murid melibatkan diri dalam
 persatuan di sekolah.
   
F1    Mewujudkan perpaduan
F2    Meningkatkan semangat kesedaran kebangsaan
F3    Menyemai sikap bekerjasama
F4    Menanam sifat kepimpinan
F5    Memberi latihan mengurus sebuah organisasi
F6    Menyemai semangat bertoleransi
F7    Melatih kemahiran menyelesaikan masalah
F8    Memberi kesedaran bekerjasama  dan kepentingan bersama
F9    Mengelakkan murid terlibat dalam gejala sosial
F10  Mencungkil bakat seseorang murid
F11  Memberi latihan kemahiran berkomunikasi
 (Mana-mana jawapan yang munasabah)        

                                                                               (mana-mana 5x1m)

Jelaskan ciri-ciri yang terdapat dalam badan perundangan berikut:

Dewan Negara

F1       Dikenali juga sebagai Dewan Senat
F2       Merupakan dewan tertinggi dalam sistem pemerintahan
F3       Mengandungi 69 orang ahli
F4       Ahli Dewan Negara digelar sebagai Senator
F5       Ahli Dewan Negara mewakili setiap negeri  
F6       Mereka dilantik tanpa melalui pertandingan dalam pilihan raya
F7       Seseorang Senator memegang jawatan bagi tempoh tiga tahun
F8       Umur seseorang Senator sekurang-kurangnya 30 tahun
F9       Taraf Senator sama dengan ahli parlimen
F10     Senator boleh dilantik menjadi ahli Jemaah Menteri
F11     Keahlian Dewan Negara  dilantik oleh YDPA  
F12     26 orang ahli daripada 13 negeri
F13     Dua orang ahli dipilih dari setiap negeri  
F14     Ahli dipilih oleh Dewan Undangan Negeri ( DUN ) daripada
           kalangan bukan ahli DUN
F15    Dua orang dilantik untuk mewakili Wilayah Persekutuan Kuala
           Lumpur
F16     Seorang ahli dilantik mewakili Wilayah Persekutuan Labuan
F17     40 orang ahli dilantik daripada kalangan yang berjasa / memberi
           sumbangan cemerlang
F18     Sumbangan dalam perkhidmatan awam/ bidang professional/
            perniagaan / perusahaan / pertanian / kesenian / kebajikan /
            kumpulan minority / Orang Asli


                                                                            [Mana-mana 4 x 1 m]Dewan Rakyat

F1      Merupakan dewan yang terpenting
F2      Ahlinya dipilih oleh rakyat
F3      Dalam pilihan raya umum
F4      Ahli Dewan Rakyat seramai 219 orang
F5      Ahli Dewan Rakyat mewakili kawasan pilihan raya seluruh negara
F6      Tempoh jawatan bagi anggota Dewan Rakyat ialah lima tahun
F7      Tugas Dewan Rakyat ialah menggubal undang-undang di
           peringkat Dewan Rakyat
F8       Dewan Rakyat juga berperanan meluluskan undang-undang di
           peringkat Dewan Rakyat
                                                                      
                                                                           (mana-mana 4x1m)Nyatakan tugas Jemaah Menteri sebagai badan pelaksana dalam pemerintahan negara kita.

F1     Melaksana dasar-dasar kerajaan
F2     Pembuat dasar tertinggi negara
F3     Menggubal dasar-dasar kerajaan
F4     Perdana Menteri merupakan ketua Jemaah Menteri
F5     Perdana Menteri mengetuai sesebuah/ beberapa buah kementerian
F6     Timbalan Perdana Menteri mengetuai sesebuah/ beberapa buah
         kementerian
F7     Setiap kementerian bertanggungjawab menggubal dasar kerajaan
F8     Setiap kementerian bertanggungjawab merancang/ menyelaras
         pembangunan ekonomi
F9     Setiap kementerian bertanggungjawab merancang/ menyelaras
         pembangunan sosial
F10   Menteri mengetuai setiap kementerian
F11   Dibantu oleh Timbalan Menteri
F12   Dibantu oleh Setiausaha Parlimen
F13   Dibantu oleh Setiausaha Politik
F14   Menteri yang tidak diberi tugas dalam kementerian tertentu ialah
         Menteri Tak Berportfolio
F15   Beliau akan diberikan tugas-tugas khas / tertentu oleh Perdana  
          Menteri
                                                                    
                                                                                (mana-mana 6x1m)

            

                                                                                           

Pada pandangan anda, apakah peranan sistem kehakiman yang diamalkan di Negara kita?               
                                                                                                              
F1   Mempunyai kuasa mendengar
F2   Menentukan perkara sivil / jenayah
F3   Menentukan kesahihan undang-undang 
F4   Melaksanakan tugas kehakiman
F5   Mentafsir undang-undang
F6   Mengisytiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan / 
       Kerajaan Negeri
F7   Mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang- 
        undang
F8   Seseorang individu / kumpulan yang tidak berpuas hati dengan 
        keputusan mahkamah boleh membuat rayuan di mahkamah tinggi                                                                                                                      
F9   Menjamin keadilan / kesaksamaan undang-undang
F10  Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pesalah

  ( Mana-mana jawapan munasabah )                                                                 
                                                                            (mana-mana 6x1m)
                                            
Terangkan usaha kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu.

F1    Menurut Perkara 152 dalam Perlembagaan Malaysia
H1a  Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan   
F2    Menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1956
F3    Melancarkan Minggu Bahasa dan Bulan Bahasa
F4    Melancarkan slogan Bahasa Jiwa Bangsa
F5    Menubuhkan sekolah menengah dengan bahasa Melayu sebagai
        bahasa penghantar
C5a Sekolah Alam Shah, Sekolah Sri Puteri dan Sekolah Sultan Abdul
         Halim
F6    Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan pada tahun1967
F7    Melaksanakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua
         sekolah rendah inggeris mulai tahun 1970 secara berperingkat-
         peringkat
F8    Menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun
        1977
F9    Melaksanakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar di semua
        sekolah menggantikan bahasa Inggeris         
F10  Menggunakan bahasa Melayu dalam mahkamah mulai tahun 1990

                                                                                (mana-mana 8x1m)


Bagaimanakah sukan boleh menjadi alat perpaduan antara kaum di negara kita.

F1    Sukan sebagai alat perpaduan tanpa sempadan
F2    Tanpa mengira ideologi seseorang peserta
F3    Menyemarakkan semangat patriotik
F4    Membuka penyertaan kepada semua kaum
F5    Secara terbuka dan adil
F6    Menggalakkan aktiviti kesukanan di sekolah
C6a  Contonya Temasya Sukan Tahunan
C6b  Majlis Sukan Sekolah-Sekolah (MSSS) ditubuhkan di peringkat  
         daerah, negeri dan kebangsaan
C6c  Temasya Sukan Malaysia (SUKMA) diadakan dua tahun sekali
H6a  SUKMA mengeratkan perpaduan antara kaum dan hubungan antara
         negeri
                                                                        (mana-mana 6x1m)


Cadangkan kegiatan lain yang mampu memperkukuhkan perpaduan antara kaum di Malaysia.

F1        Menghormati amalan budaya kaum lain
F2        Mengamalkan toleransi agama
F3        Mempergiat amalan gotong royong
F4        Menggalakkan budaya rumah terbuka
F5        Menggiatkan aktiviti Rukun Terbuka
F6        Menggalakkan perayaan bersama
F7        Mengadakan pertandingan melukis poster 1 Malaysia
F8        Memperbanyakkan klinik 1 Malaysia

                                               mana-mana jawapan yang munasabah

                                                                            (mana-mana 6x1m)

`1
1
1
1
1
1
1

1
1
1


1
11
1
1
1
1
1


1
1
1

1
1


( 8 markah )
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1


1
1
1
1
1


1
1


( 8 markah )


1
1
1
1
1( 4 markah )


1
1

1
1

1
1
1

1( 5 markah )
1
1
1
1

1
1
1
11
1


1
1( 10 markah)
1
1
1
1
1
1
1


( 5 markah )1
1

1
1
1


1

1

1

1
1
1

1
1

1
1


1
1
1
1
1
1


( 10 markah )1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1


( 5 markah )


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1( 5 markah )


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


1

1
1

1

( 4 markah )

1
1
1
1
1
1
1


1

( 4 markah )
1
1
1
1
1
1

1
1


1

1
1
1
1
1

1( 6 markah )

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1( 6 markah )

1
1
1
1
1


1

1
1
1

1


1

1

( 8 markah )1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

( 6 markah )
1
1
1
1
1
1
1
1( 6 markah)

`


2 comments: