Tuesday, March 19, 2013

Dasar Pertahanan Negara

Dasar Pertahanan Negara

Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh seorang Timbalan Menteri. Organisasi Kementerian Pertahanan mengandungi dua perkhidmatan utama iaitu Perkhidmatan Awam dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Kementerian bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Dasar Pertahanan Negara dan segala pengurusan hal ehwal pertahanan serta sumber-sumber yang disediakan kepada Angkatan Tentera (AT) untuk mempertahankan negara.


Dasar Pertahanan Negara mencerminkan hasrat negara untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan strategiknya dan memelihara keselamatan negara. Dasar pertahanan menggariskan tiga asas utama, iaitu kepentingan-kepentingan strategik negara, prinsip-prinsip pertahanan dan konsep pertahanan. Ia menekankan keperluan mengekalkan sekitaran kawasan kepentingan strategik negara yang stabil dan aman.


Kawasan Serantau

Kawasan kepentingan strategik negara dapat dilihat dari tiga lapisan iaitu kawasan terdekat, serantau dan global. Kawasan terdekat termasuk wilayah daratan, perairan negara, ruang angkasa, Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE), Selat Melaka dan laluan pintu keluar masuknya, dan Selat Singapura selain jaluran laluan perhubungan laut dan udara yang menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak.


Kawasan serantau yang dianggap penting oleh Malaysia meliputi Asia Tenggara, termasuk Kepulauan Andaman dan juga Laut China Selatan. Malaysia melihat sebarang perkembangan di rantau ini akan juga memberi kesan kepada keselamatan dan pembangunannya. Ini adalah penting kerana Malaysia berkongsi sempadan darat atau laut atau kedua-duanya dengan hampir setiap negara anggota ASEAN. Sebarang gangguan kepada keselamatan rantau ini, sama ada berbentuk konflik dalaman rantau atau luaran rantau, akan membawa kesan ke atas keselamatan negara.
Hubungan dagangan negara yang kian berkembang, adanya pasaran baru untuk hasil-hasil keluarannya, pelaburan asing yang bertambah dan pengambilalihan negara terhadap syarikat-syarikat swasta yang memiliki kepentingan-kepentingan di seluruh dunia, telah menjadikan kepentingan-kepentingan negara menjangkau luar dari kawasan terdekat dan serantau. Berdasarkan keadaan sedemikian, maka adalah menjadi kepentingan negara untuk memastikan keamanan dunia terpelihara.

Keupayaan Berdikari

Dengan mengambil kira faktor-faktor kepentingan strategik negara dan persaingan dalam pelbagai kepentingannya yang lain, pertahanan Malaysia berkisar sekitar prinsip-prinsip utama iaitu Keupayaan untuk Berdikari, Kerjasama Serantau dan Bantuan Luar.


Sebagai sebuah negara yang bebas dan berdaulat, Malaysia menyedari bahawa langkah yang paling wajar untuk memelihara kepentingan dan keselamatan negara adalah melalui usaha ke arah keupayaan berdikari yang merupakan teras dasar pertahanan negara. Prinsip ini memberi penekanan kepada keupayaan berdikari Angkatan Tentera dalam struktur keupayaan berdikari nasional. Ia melibatkan tidak hanya pasukan tempur tetapi juga rangkaian sokongan logistik cetusan kerjasama industri-ketenteraan yang sejajar dengan keutamaan program pembangunan negara.


Dalam hubungan ini, keupayaan berdikari tidaklah terhad kepada usaha-usaha Angkatan Tentera semata-mata tetapi sewajarnya melibatkan semua agensi Kerajaan yang berkaitan dan rakyat jelata. Walau bagaimanapun, dengan mengambilkira had-hadnya, keupayaan berdikari negara umumnya berasaskan dua landasan. Pertama, memiliki keupayaan untuk bertindak bersendirian tanpa bantuan luar dalam perkara-perkara berkenaan keselamatan dalam negeri, dan kedua, memiliki keupayaan untuk bertindak bersendirian dalam mempertahankan kedaulatan wilayah dan kepentingan-kepentingan keselamatan dalam lingkungan kawasan terdekat dari ancaman-ancaman luar tahap rendah dan pertengahan.

Kerjasama Serantau

Oleh kerana kedudukan geografi negara di tengah-tengah Asia Tenggara, tidak dapat dielakkan kepentingan-kepentingan strategik Malaysia mempunyai pertalian yang rapat dengan negara-negara serantau yang lain. Berdasarkan kedudukan ini, keselamatan Malaysia adalah sebahagian daripada keselamatan negara-negara anggota ASEAN. Dengan demikian, sebarang ancaman terhadap ASEAN atau ke atas mana-mana negara ASEAN adalah juga dilihat sebagai ancaman kepada Malaysia. Dengan demikian sewajarnya, Malaysia memberi keutamaan kepada kerjasama serantau.
Dalam konteks kerjasama serantau, Malaysia juga memberi sokongan terhadap mengwujudkan hubungan kerjasama pertahanan dua hala di kalangan negara-negara ASEAN. Satu rangkaian kerjasama pertahanan dua hala dengan negara-negara ASEAN akan banyak membantu dalam proses membina keyakinan dan menggalakkan ketelusan. Seiring dengan pendekatan ini, Malaysia akan menggalak dan menyumbang ke arah membangunkan suatu kesatuan ASEAN yang teguh dan berkesan untuk memastikan Asia Tenggara yang aman.


Malaysia melihat penubuhan Forum Serantau ASEAN (ASEAN Regional Forum – ARF) sebagai satu perkembangan penting ke arah kesinambungan keamanan dan kestabilan serantau. Inisiatif ASEAN ini telah berjaya membawa bersama ahli-ahli untuk berkongsi pandangan mengenai masalah keselamatan yang melibatkan kepentingan bersama. Proses dialog yang dilaksanakan terbukti merupakan mekanisme penting ke arah membina keyakinan. Aktiviti-aktiviti ARF akan dapat mengwujudkan kerjasama yang lebih akrab serta persefahaman yang lebih baik di kalangan peserta ARF.


Bagi melengkapi usaha-usaha kerjasama serantau, Malaysia juga menyedari perlunya untuk mendapat bantuan luar dari negara-negara luar rantau. Bantuan tersebut meliputi sokongan moral dan fizikal, kemudahan-kemudahan latihan, pemindahan teknologi dan bekalan peralatan. Ke arah usaha ini, Malaysia telah mengambil langkah untuk menjalin dan meningkatkan hubungan pertahanan dengan negara-negara luar rantau. Sungguh pun negara bertanggungjawab terhadap prinsip Kawasan Aman, Bebas dan Berkeculai (ZOPFAN), ini tidak seharusnya mengenepikan keperluan untuk meminta bantuan daripada sumber-sumber di luar rantau apabila diperlukan.

Pertahanan Lima Negara (FPDA)

Ini terutamanya apabila tahap ancaman adalah melebihi keupayaan angkatan tempatan untuk menghadapinya. Malaysia menganggap peraturan Pertahanan Lima Negara (FPDA) yang dianggotai oleh Singapura, United Kingdom, Australia, New Zealand dan Malaysia sebagai satu saluran untuk memperolehi bantuan luar. FPDA merupakan satu-satunya peraturan pertahanan bentuk formal yang melibatkan Malaysia dengan negara-negara kuasa luar rantau. Di peringkat awal penubuhan FPDA, negara menyedari bahawa dasar keupayaan berdikari memerlukan jangka masa tertentu untuk dicapai.
Lantaran itu, FPDA telah menjadi saluran kepada Malaysia untuk membangun keupayaan pertahanan dengan bantuan negara-negara rakan yang telah sekian lama menjalinkan hubungan pertahanan dengan Malaysia. Corak mekanisme perundingan FPDA membuka ruang kepada negara untuk mendapat bantuan luar dan juga jaminan keselamatan. Malaysia adalah komited dengan pendirian bahawa FPDA masih relevan. Walau bagaimanapun, berdasarkan senario strategik semasa dan peningkatan keupayaan Angkatan Tentera Malaysia (ATM), peranan FPDA telah disusun semula untuk mencerminkan keperluan semasa.


Komitmen tegas Malaysia terhadap Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu memerlukan negara berpegang kepada pendirian pertahanan yang bercorak defensif. Sehubungan dengan ini, dasar pertahanan telah menggubal strategi berdasarkan prinsip cegah rintang dan pertahanan menyeluruh. Dasar ini juga menggariskan perlunya mengelakkan terjadinya konflik dalam wilayah sendiri, sama ada dengan mencegahnya dari berlaku, atau melalui cara berdepan dengan musuh sejauh mungkin di luar wilayah Malaysia. Konsep cegah rintang bertujuan untuk menghindarkan bakal musuh dari mengamalkan dasar-dasar yang bertentangan dengan langkah penyelesaian konflik secara aman. Ini memerlukan pelaksanaan strategi pencegahan di samping usaha-usaha untuk membangunkan sebuah angkatan tentera yang memiliki keupayaan yang mantap untuk menghadapi peperangan. Ia juga dapat memastikan negara mempunyai keupayaan bagi menghalang sebarang tindakan kekerasan atau keganasan oleh pihak lawan.


Pertahanan Menyeluruh

Konsep pertahanan menyeluruh berkait dengan usaha yang total dan bersepadu yang dilaksanakan oleh kerajaan, agensi bukan Kerajaan, sektor swasta dan rakyat jelata dalam mempertahankan negara. Pemeliharaan keutuhan dan kedaulatan Malaysia memerlukan komitmen semua lapisan rakyat, dan tidak hanya oleh Angkatan Tentera.
Sungguhpun tugas mempertahankan negara merupakan tanggungjawab pasukan keselamatan, kewajipan untuk memastikan bahawa pasukan berkenaan mampu menghadapi cabaran adalah tanggungjawab nasional. Menyedari betapa pentingnya kerjasama serantau dan bantuan luar, Malaysia yakin bahawa dasar keupayaan berdikari seharusnya terus menjadi tonggak pertahanan negara. Sehubungan ini, Malaysia akan terus berusaha ke arah meningkat dan membangunkan keupayaan ATM di samping menggalakkan kesedaran pertahan dan semangat patriotik di kalangan rakyat jelata.

Wednesday, March 13, 2013

Sabah

The company takes over: Administered by the British North Borneo Company, Sabah eventually became a British protectorate in 1888. (Top to Bottom) Legal currency issued by the company in 1936; and North Borneo stamp issued between 1888 - 1907 during the reigns of Queen Victoria and King Edward VII. Picture: BT/Rozan Yunos Collection
NOT much is known historically about our neighbouring state, Sabah. Not much is also known on how its name was derived. Some say Sabah obtained its name from "Pisang Saba," the banana tree that grew predominantly along Borneo's coastal areas.

Some suggested that Sabah was derived from the Malay word "sabak" which is the place for or act of boiling to extract palm sugar. In Brunei Malay, "saba" means upstream (like Kampong Saba). Sabah is located to the northwest, or upstream of Brunei. Sabah has been a part of Brunei since the 15th century.

In the mid-19th century, Sarawak was being governed by the Brookes. Brunei's remaining province of Sabah was to remain untouched but not for long. By the years of 1865 and 1878, no less than three groups from three different countries attempted to control the northern part of Brunei's remaining territory.

The very first group was from United States of America. Brunei's relationship with the Americans started much earlier. An American warship, the USS Constitution, arrived in Brunei in 1845, seeking a commercial treaty and exclusive rights to the coal deposits in Brunei.

However at the time, Brunei was still seeking British protection and was unwilling to seek American support. But after the British naval attacks in 1846 and the loss of Labuan, Brunei decided that it needed to seek other powers to counter the British.

In 1850, Brunei agreed to sign a US-Brunei Treaty of Friendship and Commerce when Joseph Balestier, an American proposed the treaty. He became the first American Consul-General in Brunei. However despite the treaty no American commercial activity took place until 1864.

In 1864, CL Moses was appointed as the American Consul General in Brunei Darussalam. He signed another treaty with Sultan Abdul Momin and obtained territories from Sulaman River to Paitan River. This area consisted of twenty one districts. The lease was to last for a period of ten years, which consisted almost the entire North Borneo. He paid $4,500 annually.

Moses also paid an additional $4,000 annually and managed to lease additional areas from Pengiran Temenggong Pengiran Anak Hashim. The districts included those from Paitan to Kimanas including two islands, Balabak and Pahlawan.

Moses promised that he would bring economic benefits as well as help recover debts by China Steamship and Labuan Company which were then leasing coal mines in Muara.

The Sultan even provided Moses with a consulate building. However Moses failed to deliver his promises. He became unpopular with the Sultan and frictions between the two developed. In the end Moses set fire to the consulate and blamed the Sultan to get compensation. But a US government inquiry cleared the Sultan and Moses soon lost his job.

Soon after that Moses left for Hong Kong where he met WJ Torrey. Torrey was an American businessman. Both Moses and Torrey set up a new company called the American Trading Company.

Torrey went to Brunei to renegotiate with the Sultan. He was appointed as the Supreme Ruler and Governor of Sabah with the title of Raja of Ambong and Marudu. However in developing Kimanis, Torrey lost a great deal of his money. He could not pay the Sultan the amount agreed for the lease.

With Moses transferring his rights to Torrey, it enabled Torrey to sell all the rights to Baron Gustav von Overbeck.

Baron von Overbeck was the consul of the Austro-Hungarian Empire in Hong Kong. He bought the concession rights in Sabah from Torrey. Later Baron von Overbeck together with Alfred Dent of Hong Kong formed a partnership and formed the Dent Company. In 1877, Baron von Overbeck visited Brunei to negotiate a new lease with Sultan Abdul Momin. The latter agreed and a treaty was signed that same year. Sultan Abdul Momin appointed Baron von Overbeck as the Maharaja of Sabah and Raja of Gaya and Sandakan and in return, the Baron shall pay $12,000 per year and additional $3,000 to the Temenggong.

To be on the safe side, since Sabah was also claimed by the Sultan of Sulu, Baron Overbeck negotiated a treaty with the Sultan of Sulu. He signed an agreement with the Sultan of Sulu and agreed to pay him $5,000 annually. The Sultan appointed him as Dato Bendahara and Raja of Sandakan in 1878.

Baron von Overbeck however faced financial problem. He could not get any support from the Austro-Hungarian government. So he decided to sell his share to Alfred Dent.

In 1881 Alfred Dent later managed to get a royal charter to set up another company called the British North Borneo Company in London. William Hood Treacher was appointed the first governor of North Borneo.

The British North Borneo Company gradually established its rule over the territories it had leases. They even bought over other territorial rights which were not included in the original lease from other Brunei Pengirans and nobles.

At the same time, in awarding the Royal Charter, the British government assumed a form of sovereignty over the state especially its foreign relations.

Because of this, the other western powers in the area immediately took renewed interest in Borneo and Malaya. However the Spanish agreed to British control over northern Borneo because the British accepted Spanish control over the Sulu Archipelago. The Germans also accepted British control over Sabah because the British agreed to accept German control over New Guinea.

It was the Dutch that tried to claim some land near Sandakan in 1879 but the British North Borneo Company objected to it. To solve the problems, both the Dutch and the British agreed to divide Borneo into a British area in the north and a Dutch area in the south.

With Rajah Brooke in Sarawak pursuing its expansionist policy, the British could not have two separate policies of restraining one while allowing the other.

These two were allowed to begin a "contest" to gain more and more of Brunei's remaining territories. Sarawak managed to get Baram and later Trusan and Limbang while Sabah managed to get Padas. In 1888, North Borneo similarly to Brunei became a British protectorate. The Company's rule in North Borneo had the greatest impact on the development of the region. A system of indirect rule was established in the administration of North Borneo.

The British North Borneo Company effectively ruled up to 1942, after more than 60 years in Sabah, when the World War Two erupted. Japanese forces occupied Sabah until she was liberated by the Allied Forces in 1945. After the war, North Borneo was administered by the British Military Administration until civil government was restored on July 15, 1946.

In 1946, Sabah was placed under the British Crown as the British North Borneo Company could not afford to rebuild Sabah after the devastation of the War. The destruction of the capital Sandakan by allied bombing was so complete that Jesselton (now Kota Kinabalu) was chosen as the alternative post-war capital and it has remained since then.

Sabah joined Malaysia in 1963 when Malaysia was formally established, on 16 September 1963 and North Borneo's name was changed to Sabah. Preceding this, North Borneo obtained self-government from the British on 31 August 1963. Sabah entered a new era when she became part of Malaysia.

The writer runs a website on Brunei at bruneiresources.com.

The Brunei Times

(L) The first treaty was signed by Brunei's 24th Sultan, Sultan Abdul Momin, appointing Baron de Overbeck as the Maharaja Sabah, Rajah Gaya and Sandakan signed on 29th December 1877. (R) The second treaty was signed by Sultan Jamalalulazam of Sulu appointing Baron de Overbeck as Dato Bendahara and Raja Sandakan on 22nd January 1878, about three weeks after the first treaty was signed. Pictures: Courtesy of Rozan Yunos

THE 1968 Programme Book for the Coronation of His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah as the 29th Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam, had two interesting documents inserted inside. The documents were reproduction of two treaties taken from microfilm kept at the Public Record Office in London.

The first treaty was signed by Brunei's 24th Sultan, Sultan Abdul Momin, appointing Baron de Overbeck as the Maharaja Sabah, Rajah Gaya and Sandakan signed on 29th December 1877. The second treaty was signed by Sultan Jamalalulazam of Sulu appointing Baron de Overbeck as Dato Bendahara and Raja Sandakan on 22nd January 1878, about three weeks after the first treaty was signed.

That begs the question: Who was responsible for Sabah or North Borneo as it was known then towards the end of the 19th century? That probably has a bearing on the event now unfolding in Lahad Datu in Sabah, where a group of armed men supposedly from the Sultanate of Sulu and North Borneo is claiming that they are the rightful owners of Sabah.

Many of the early modern accounts of written history in Brunei noted that Sulu was given possession of Sabah or parts of Sabah for help rendered to Sultan Muhydin, the 14th Sultan of Brunei who fought a civil war against the 13th Sultan of Brunei, Sultan Abdul Mubin.

Sultan Abdul Mubin usurped the throne after killing Sultan Muhammad Ali when the latter tried to stop Sultan Abdul Mubin from taking his revenge for the death of his son killed by the son of Sultan Muhammad Ali. Sultan Abdul Mubin appointed Sultan Muhydin as Bendahara but eventually Sultan Muhydin tricked Sultan Abdul Mubin into leaving Brunei for Pulau Cermin and appointed himself as the new Sultan of Brunei. The two Sultans fought against each other and Sultan Muhyidin finally triumphed, said to be due to the assistance provided by the Sulu Sultanate.

Sir Hugh Low, writing in the Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society (JSBRAS) published on 5 June 1880 entitled 'Selesilah (Book of Descent) of the Rajas of Bruni', wrote that "by the assistance of a force from the Sultan of Soolok, the forts on the island (Pulau Cermin) were captured".

Earlier Sir Hugh Low described the negotiation between Sulu and Brunei: "the Bataraa of Soolok went up to Bruni and met the Sultan Muaddin and having feasted and drank, the Sultan asked the Batara for his assistance to destroy the enemies at the island, promising that if the island should be conquered, the land from the North as far as westward as Kimani should belong to Soolook".

HR Hughes-Hallett writing in the Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society published in August 1940 entitled A Sketch of the History of Brunei wrote: "by the beginning of the 18th century, the kingdom (Brunei) had been territorially diminished by the cession to the Sultan of Sulu in the north".

CA Majul in his book Muslims in the Philippines (1973) referred to a letter from Sultan Jamalul Azam of Sulu to the Governor General of Spain on 17 September 1879 that the coast area from Kimanis to Balikpapan was to pay tribute to the Sultan which he said proved that the Brunei territory facing Suluk was ceded to Suluk.

Interestingly enough, Pehin Jamil Umar writing in his book, Tarsilah Brunei II: Period of Splendour and Fame (2007), countered all of the above. Pehin Jamil did not deny the fact that the Sulus were invited and promised the northern Brunei territory by Sultan Muhydin if they helped him win the civil war against Sultan Abdul Mubin. However, during the battle for Pulau Cermin, the Sulu forces who were supposed to attack the island from Pulau Keingaran and from the sea, did not do so. They were terrified by the resistance of Sultan Abdul Mubin's forces in Pulau Cermin. It was only after Sultan Muhydin had won the battle did the Sulu forces landed and took the opportunity to seize a number of war booties.

According to Pehin Jamil, Sultan Muhydin refused to cede the territories claimed by Sulu. Pehin Jamil noted that the area was only "claimed" and not "ceded", as Sir Stamford Raffles, in his book "History of Java" (1830), had noted "on the north-east of Borneo proper (Brunei) lies a very considerable territory (Sabah), the sovereignty of which has long been claimed by Sulu Government".

Pehin Jamil further noted that according to the oral tradition, Sulu continued to press their claim. In 1775, one of their chiefs came to Brunei pretending to seek fresh water. What they really wanted was to seek an audience with the Sultan regarding Sabah. However, the Sultan ordered one of the chief wazirs to see them and he threatened that if they wanted to pursue their intention, he will kill them all. The Sulus immediately left. Despite that setback, the Sulus continue to maintain their claims.

The argument that Brunei has not ceded Sabah to Sulu is supported by LR Wright in her book The Origins of British Borneo (1970). She wrote: "indeed, the legitimacy of the Sulu claim to the territory (North Borneo) is in considerable doubt partly because of the unreliability of tarsilas such as 'Selesilah', which in many cases are nothing more than written-down legends to enhance the status of the royal house which produced them. Succeeding Sultans of Brunei have denied that northern Borneo was given to Sulu, and only the weight of Sulu tradition supports the claim. The weight of Brunei tradition challenges it".

The Sulu claim is currently resting on that treaty which was mentioned at the beginning of this article signed by Sultan Jamalalulazam of Sulu appointing Baron de Overbeck as Dato Bendahara and Raja Sandakan on 22nd January 1878. But at the beginning of this article, there is, in fact, another treaty which was signed earlier by Sultan Abdul Momin appointing Baron de Overbeck as the Maharaja Sabah, Rajah Gaya and Sandakan signed on 29th December 1877. In 1877, the Brunei Sultanate then still believed and maintained that the territory was in fact still under the control of the Brunei Sultanate.

Another interesting document is the British North Borneo Treaties Protocol of 1885 signed in Madrid, which is also known as the Madrid Protocol of 1885, a copy of which can be found on Sabah State Attorney General's website. It was signed by the British, Germany and Spain who was the predecessor government of the Philippines. The two most important articles are Article I British and Germany recognising the sovereignty of Spain over the Sulu Archipelago and Article III Spain relinquishing all claims to Borneo.

This article serves only to point out that past events have repercussions on the present and more so if the past events were not clearly defined as in this particular case.

The Brunei Times

Sunday, March 10, 2013


Oleh : ABDUL RAHIM NOOR

INSIDEN yang kita hadapi sekarang iaitu pencerobohan kumpulan bersenjata terdiri hampir 200 orang Islam dari selatan Filipina dan mendakwa sebagai tentera Kesultanan Sulu mempunyai sejarah tersendiri yang relevan dan berkait rapat dengan penubuhan Malaysia serta pembentukan negara Filipina moden.
Sebelum Malaysia diwujudkan pada 16 September 1963, Sabah yang dikenali sebagai Borneo Utara British merupakan sebuah wilayah di bawah pemerintahan kolonial Inggeris. Kedudukan Borneo Utara British yang begitu hampir dengan selatan Filipina menjadikan sempadannya, seperti dikatakan banyak pihak, bolos atau mudah ditembusi.
Pada ketika itu, seolah-olah tiada sempadan yang kukuh memisahkan kedua-dua wilayah itu. Hanya Laut Sulu yang menjadi sempadan. Keadaan geografi yang sedemikian memudahkan penduduk dari selatan Filipina memasuki Borneo Utara British sehingga menyebabkan masyarakat yang berasal dari Sulu menjadi kumpulan etnik ketiga terbesar di negeri itu selepas kaum Kadazandusun dan Cina. Malah, majoriti umat Islam di Sabah hari ini berasal dari selatan Filipina. Itu memang fakta sejarah.
Era Filipina sebagai sebuah republik yang bebas dan merdeka bermula pada 1946. Sebelum itu, negara berkenaan dijajah oleh kuasa-kuasa Barat iaitu Sepanyol (1565-1821) dan Amerika Syarikat (1898-1946). Saya pernah terbaca dalam sebuah buku yang menyatakan Manila yang kini menjadi ibu negara Filipina pernah diperintah oleh seorang sultan.
Mungkin sistem kesultanan yang diamalkan oleh wilayah-wilayah lain di Filipina sebelum kepulauan itu dijajah Sepanyol bukan terhad di kawasan selatan sahaja. Namun, hanya Kesultanan Sulu yang masih lagi wujud dan kawasannya meliputi Sulu, Basilan, Palawan dan Tawi-Tawi. Dalam situasi yang kita hadapi sekarang, waris-waris Kesultanan Sulu mendakwa mereka mempunyai hak yang sah ke atas Sabah dan berhasrat menjadikannya sebahagian daripada kawasan di bawah naungan kesultanan itu.
Hasrat menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara British dan Sarawak disuarakan oleh Perdana Menteri pertama, Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj, ketika berucap dalam satu majlis yang dianjurkan Persatuan Wartawan Asing Asia Tenggara di Singapura pada 1961. Indonesia dan Filipina menunjukkan reaksi yang agak cepat dan keras terhadap idea tersebut. Indonesia yang pada ketika itu di bawah pentadbiran Presiden Sukarno menuduh penubuhan Malaysia sebagai penjajahan bentuk baharu atau neokolonialisme.
Pentadbiran Presiden Diosdado Macapagal dari Filipina pula tidak bersetuju kerana pada pandangannya, pemerintah Filipina yang mewakili Kesultanan Sulu mempunyai hak ke atas Borneo Utara British. Bantahan itu diasaskan kepada satu perjanjian yang ditandatangani antara Kesultanan Sulu dan Syarikat Borneo Utara British pada 1878.
Berdasarkan perjanjian itu, Borneo Utara British adalah sebahagian daripada wilayah Kesultanan Sulu. Terdapat kemungkinan kerajaan Filipina telah dihubungi waris-waris Kesultanan Sulu dan mereka meminta Macapagal menyuarakan tuntutan mereka terhadap Borneo Utara British secara terbuka serta menjadikan tuntutan itu sebahagian daripada dasar luar Filipina terhadap penubuhan negara Malaysia.
Pengisytiharan penubuhan Malaysia yang dianggotai Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak pada 16 September 1963 disahut dengan konfrontasi oleh Indonesia. Beberapa rundingan tiga penjuru antara Tunku Abdul Rahman, Macapagal dan Sukarno diadakan di beberapa lokasi termasuk di Bangkok dan Tokyo namun tidak meredakan tentangan kedua-dua negara itu.
Pungutan suara yang dianjurkan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) pada masa itu mengesahkan majoriti penduduk di Sabah dan Sarawak mahu merdeka daripada pemerintahan kolonial British menerusi penyertaan dalam Malaysia. Macapagal terpaksa menerima keputusan pungutan suara itu tetapi sehingga sekarang, kerajaan Filipina masih belum menarik balik tuntutannya terhadap Sabah. Ketegangan antara Filipina dan Malaysia nampaknya seperti sudah reda tetapi sebenarnya belum reda lagi. Bagi Indonesia, dasar konfrontasi tamat dengan berakhirnya pemerintahan Sukarno pada 1965.
Apabila Ferdinand Marcos menjadi Presiden Filipina mulai 1965 hingga 1986, tuntutan ke atas Sabah dihangatkan semula. Pendekatan Marcos yang bersifat autokratik itu tidak sama dengan Macapagal yang lebih mengutamakan diplomasi. Marcos kelihatan menggalakkan waris Kesultanan Sulu menuntut Sabah dan sikap Marcos ini menimbulkan masalah dalam hubungan antara dua negara. Dipercayai, waris Kesultanan Sulu meneruskan tuntutan ke atas Sabah selari dan sehaluan dengan dasar luar kerajaan Filipina.
Semasa pentadbiran Marcos, tuntutan waris Kesultanan Sulu turut membabitkan tentera Filipina dalam projek-projek tertentu. Salah satu projek yang mereka laksanakan ialah Operasi Merdeka pada 1967. Operasi ini semacam mirip dengan insiden yang berlaku di Lahad Datu. Tentera Filipina telah melatih sekumpulan pemuda etnik Tausug dan Sama di selatan Filipina yang beragama Islam bagi membentuk satu pasukan komando yang objektifnya adalah untuk menimbulkan suasana kacau-bilau dan tidak stabil di Sabah. Tujuan operasi itu adalah untuk menunjukkan kononnya rakyat Sabah tidak suka dengan Malaysia, justeru membuktikan pungutan suara oleh PBB adalah tidak betul.
Namun, sebaik sahaja mendarat di Sabah, pasukan itu sedar mereka telah diperalatkan untuk menentang sebuah kerajaan di Sabah yang ditadbir oleh orang Islam. Ketika itu, Ketua Menteri Sabah ialah Tun Datu Mustapha Harun. Pemuda-pemuda Tausug dan Sama terbabit berpatah balik ke Filipina. Malangnya, mereka kemudiannya telah dibunuh oleh tentera Filipina bagi mengelakkan insiden ini terbongkar. Insiden pembunuhan antara 50 hingga 60 pemuda malang itu dinamakan sebagai Pembunuhan Corregidor dan orang Tausug menamakannya Pembunuhan Jabidah.
Jadi, bagi saya, pencerobohan terbaharu oleh kumpulan bersenjata yang menggelarkan diri mereka tentera Kesultanan Sulu di Lahad Datu ini semacam ulangan terhadap insiden Operasi Merdeka yang berlaku pada 1967. Walaupun dalam bentuk dan skala yang berlainan, Operasi Merdeka mempunyai latar belakang yang sama dengan insiden di Lahad Datu sekarang.
Saya hairan mengapa sehingga kini, kerajaan Filipina masih belum menggugurkan tuntutan terhadap Sabah sedangkan ada beberapa sebab yang mewajarkan mereka berbuat demikian. Pertama, pungutan suara oleh PBB telah mengesahkan kehendak majoriti penduduk Sabah untuk bergabung di dalam Malaysia. Kedua, kerajaan Filipina sendiri sudah tidak mengiktiraf kewujudan wilayah Kesultanan Sulu.
Setelah Sultan Sulu terakhir yang diiktiraf Manila iaitu Sultan Mahakutta Mohamad Kiram mangkat pada 1986, kerajaan Filipina tidak melantik waris baginda sebagai Sultan Sulu yang baharu. Sultan Mahakutta Mohamad Kiram mempunyai tiga waris terdekat iaitu Sultan Jamalul Kiram III yang kini menetap di Manila; Sultan Ismail Kiram di Jolo dan Raja Muda Agbimuddin di Simunu, Pulau Tawi-Tawi. Perlu diingat, kerajaan Filipina di bawah pentadbiran Marcoslah yang telah menghidupkan semua Kesultanan Sulu apabila secara rasmi melantik Mahakutta Mohamad Kiram sebagai Sultan Sulu pada Mei 1974. Mungkin, pentadbiran Marcos mengambil tindakan itu bagi merancakkan lagi tuntutan kerajaan Filipina ke atas Sabah.
Memajakkan

Seperkara lagi, merujuk kepada perjanjian yang dibuat antara Sultan Jamalul Alam dan Syarikat Borneo Utara British pada 1878, Kesultanan Sulu bersetuju memajakkan Sabah kepada syarikat tersebut dengan bayaran cession money sebanyak 5,000 ringgit setahun. Ia semacam bayaran ufti. Jika dilihat pada istilah cession yang digunakan, ia bermaksud ‘penyerahan’. Kerajaan Malaysia semacam masih mengiktiraf perjanjian ini kerana masih membayar ufti. Yang aneh bagi saya, perjanjian itu seperti telah digantikan dengan perjanjian yang dibuat oleh kerajaan Sepanyol sebagai kuasa yang menjajah Filipina atau lebih dikenali sebagai Protokol Madrid pada 1885. Menurut perjanjian yang dibuat bersama Britain dan Jerman itu, Sepanyol bersetuju melepaskan segala tuntutan Filipina terhadap Borneo Utara British.
Kemudian, setelah Amerika Syarikat menggantikan Sepanyol sebagai penjajah di Filipina, Perjanjian Carpenter telah ditandatangani antara kuasa kolonial itu dan Kesultanan Sulu pada Mac 1915. Di bawah perjanjian ini, tuntutan Kesultanan Sulu terhadap Borneo Utara British dianggap tamat sebaik sahaja Sultan Jamalul Kiram II menandatangani perjanjian tersebut dan menyerahkan kuasa politik kepada Amerika Syarikat.
Melihat kepada sebab-sebab yang dinyatakan tadi, saya tidak faham mengapa kerajaan Filipina tidak mahu menarik balik tuntutan terhadap Sabah. Walaupun kita kini saling bekerjasama di dalam semangat perpaduan ASEAN, tuntutan itu masih lagi wujud sejak era Macapagal sehingga era Presiden Filipina ketika ini, Benigno Aquino.
Saya fikir kumpulan yang menggelarkan diri mereka sebagai waris Kesultanan Sulu kini dalam keadaan terdesak kerana konsep wilayah autonomi Bangsamoro tampak mengetepikan kepentingan kesultanan itu. Soal kewujudan Kesultanan Sulu tidak disentuh dalam gagasan tersebut sedangkan beberapa pulau di selatan Filipina termasuk Basilan, Palawan, Sulu dan Tawi-Tawi adalah wilayah mereka. Waris-waris Kesultanan Sulu semacam menyedari mereka tidak lagi mendapat sokongan daripada kerajaan Filipina seperti yang pernah berlaku di bawah pentadbiran Macapagal dan Marcos.
Selain itu, pada pandangan mereka, kerajaan Malaysia juga seperti tidak melayan tuntutan waris Kesultanan Sulu walaupun kita masih membayar ufti kepada mereka. Waris Kesultanan Sulu menganggap bayaran ufti itu seperti obor yang menyalakan seribu harapan atau impian. Dalam perspektif ini, mungkin mereka membuat tuntutan kini atas sebab ekonomi. Dalam hal ini, mereka mungkin hendakkan bayaran pampasan itu dibuat mengikut penilaian semasa.
Kesimpulannya dalam kalangan negara-negara ASEAN, Malaysia merupakan negara yang banyak bersempadan dengan negara lain. Kita bersempadan dengan Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand dan Brunei. Sempadan maritim kita dengan negara-negara lain termasuk Filipina sememangnya agak panjang. Bagi saya, tugas mengawasi sempadan maritim sesebuah negara bukan kerja mudah. Sempadan maritim mudah dicerobohi, terutamanya jika mereka menyusup masuk dalam kumpulan kecil seperti menyamar sebagai nelayan. Jika tiada risikan awal, bukan mudah untuk mengesan penyusupan. Pakar strategi China purba, Sun Tzu dalam bukunya yang berjudul Seni Peperangan banyak menyebut tentang perlunya perisikan untuk memenangi peperangan.
Apa yang penting, tentera, polis dan pihak berkuasa maritim perlu mempunyai rangkaian perisikan yang lebar dan berkesan bagi mencegah pencerobohan sempadan maritim kita.
Sumber : http : //www.utusan.com.my/


Oleh : Mior Kamarul Shahid
 
Sejak berita Kampung Tanduo, Lahad Datu, Sabah diceroboh pengganas diketuai Jamalul Kiram III yang mendakwa daripada keturunan Sultan Sulu tercetus 12 Februari lalu, ia mencemaskan banyak pihak. Malaysia yang dikenali sebagai sebuah negara aman dan makmur, tiba-tiba menjadi tarikan dan perhatian seluruh dunia. Tiba-tiba saja berita mengenai pencerobohan daripada kumpulan yang didakwa mewarisi keturunan Sulu itu menjadi berita utama akhbar dan stesen televisyen terkemuka antarabangsa. Laman web, blog dan segala bentuk media sosial begitu aktif menyiarkan pelbagai maklumat yang sesetengahnya tidak bersumber dan tidak beretika.
Bagi penduduk Lahad Datu dan seluruh rakyat negara ini, mereka tidak memerlukan tumpuan dunia hanya disebabkan bumi negara ini diceroboh. Ia bukanlah publisiti yang diharapkan kerana ia boleh menimbulkan persepsi tidak baik ke atas negara. Peristiwa itu menyusahkan hidup penduduk Lahad Datu, malah menghantui pemikiran setiap rakyat yang cintakan keamanan. Paling ditakuti peristiwa itu mengancam nyawa sesiapa saja di Lahad Datu, malah di tempat lain juga. Mengambil contoh sikap militan pengganas di serata dunia, mereka sanggup melakukan apa saja demi mencapai cita-cita mereka. Dengan meletakkan mereka sebagai kategori pengganas, bermakna kumpulan ini juga tidak ada bezanya. Mereka berpotensi boleh bertindak secara militan kerana sememangnya dilatih secara militan. Melihat kepada senjata yang dirampas dan tindakan nekad mereka ke atas pasukan keselamatan yang mereka lakukan, adalah jelas kumpulan ini adalah pengganas yang berbahaya.
Ambil tindakan ketenteraan
Pada peringkat awal juga, mereka yang tidak jelas dengan tindakan pasukan keselamatan menganggap pihak berkuasa terlalu berlembut dengan pengganas berkenaan. Hakikatnya, rundingan yang dijalankan meminta mereka meninggalkan Lahad Datu, adalah semata-mata percubaan untuk mengelakkan berlaku pertumpahan darah. Hanya setelah menyedari rundingan tidak meninggalkan reaksi positif, tindakan menggempur terpaksa diambil. Sudah tentulah, setelah tempoh yang diberikan supaya mereka berundur beberapa kali disambung, namun mereka masih berkeras, tindakan ketenteraan adalah jalan penyelesaian terakhir.
Sejak hari pencerobohan itu, penduduk Lahad Datu tidak berani keluar rumah sewenang-wenangnya. Ibu bapa resah jika anak pulang lewat, begitu juga anak asyik menunggu di depan pintu kepulangan ayah mereka. Berikutan berita angin yang begitu cepat merebak selepas hari pertama peristiwa pencerobohan itu berlaku, orang ramai berpusu-pusu membeli barang keperluan sebagai persediaan bagi menghadapi sebarang kejadian lebih buruk berlaku. Penduduk bukan saja bimbang keluar rumah tetapi anak-anak mereka juga tidak dapat ke sekolah sewaktu kebimbangan memuncak. Pejabat terpaksa ditutup, manakala peniaga juga tidak berani berniaga tanpa jaminan keselamatan. Ibu bapa bimbang menghantar anak-anak ke sekolah walaupun jaminan dibuat keadaan adalah terkawal. Ketika itu berita angin yang cenderung kepada maklumat yang menakutkan, tersebar dengan meluas. Biasanya, dalam keadaan masyarakat mencari maklumat yang tepat, berita angin paling cepat tersebar.
Kebimbangan keluarga
Hari ini beribu-ribu anggota polis berada di sekitar Lahad Datu. Ini bermakna beribu keluarga mereka di seluruh negara juga bimbang keselamatan mereka tidak kiralah sama sama ada anggota keselamatan itu suami, anak, bapa, abang atau adik yang berada di kawasan konflik itu. Jika anggota keselamatan tidak boleh tidur kerana berkawal, keluarga mereka juga sukar melelapkan mata kerana bimbang keselamatan mereka. Dengan melihat mayat anggota keselamatan yang terbunuh setelah rundingan buntu tempoh hari, kebimbangan keluarga mereka meningkat.
Kesan psikologi ini amat berat ditanggung. Kerajaan berharap isu pencerobohan itu diselesaikan segera kerana tidak mahu menyusahkan rakyat begitu lama. Sudah tentulah untuk membersihkan kawasan itu memerlukan anggota keselamatan sama ada daripada Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) yang ramai bilangannya. Jika ada pihak menggembar-gemburkan bilangan pasukan keselamatan lebih ramai daripada musuh, ia adalah semata-mata kerana kerajaan mahu menamatkan konflik itu dengan segera, walau apa juga kosnya. Untuk tujuan itu, kerajaan membentuk kawasan keselamatan khas membabitkan enam daerah di Sabah kawasan dari Kudat ke Tawau merangkumi Sandakan, Semporna, Lahad Datu dan Kunak dengan kawasan pantai sepanjang 1,400 kilometer di pantai timur Sabah. Lima batalion tambahan angkatan tentera dan polis akan ditempatkan di lokasi strategik. Semua ini dilakukan kerana bimbang peristiwa di Lahad Datu ini berlarutan yang akhirnya menimbulkan masalah kepada rakyat.
Sesungguhnya, peristiwa pencerobohan di Lahad Datu adalah pengalaman amat berguna kepada kerajaan dan rakyat bagi mengatasi apa juga kelemahan. Ia juga membuktikan kepada dunia bahawa Malaysia tidak bertolak ansur dengan kegiatan pengganas.
Sumber : http : //www.bharian.com.my/