Monday, July 29, 2013

Top universities, colleges in Malaysia 2012 -2013

Top universities, colleges in Malaysia 2012 -2013 / terbaik universiti, perguruan tinggi di malaysia 2012 - 2013


The ranking main factors are Size, Visibility, Research papers and scholars.
Select Country:         629 Universiti Sains Malaysia         1

694 Universiti Teknologi Malaysia         2

731 Universiti Kebangsaan Malaysia         3

771 Universiti Putra Malaysia         4

788 University of Malaya         5

995 Universiti Malaysia Perlis         6

1126 Multimedia University         7

1133 Universiti Teknologi Mara         8

1344 Universiti Malaysia Pahang         9

1491 International Islamic University of Malaysia *         10

1572 Universiti Utara Malaysia         11

1838 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia         12

1838 Universiti Tenaga Nasional         13

1862 Universiti Malaysia Sabah         14

2106 Open University Malaysia         15

2127 University of Nottingham Malaysia         16

2154 Universiti Teknologi Petronas         17

2274 Universiti Sains Islam Malaysia         18

2993 Universiti Pendidikan Sultan Idris         19

3333 Taylor's University College         20

3450 Universiti Teknikal Malaysia Melaka         21

3847 Universiti Tunku Abdul Rahman         22

3859 Universiti Malaysia Terengganu         23

4571 Universiti Malaysia Sarawak         24

5011 Universiti Tun Abdul Razak *         25

5068 Monash University Malaysia         26

5266 Universiti Industri Selangor         27

5375 Wawasan Open University         28

5528 UCSI University         29

5554 Curtin University of Technology Sarawak Campus         30

6117 Asia Pacific Institute of Information Technology         31

6628 International Medical University         32

6716 Help University College         33

6795 Tunku Abdul Rahman College         34

6809 Al Madinah International University         35

6867 Universiti Kuala Lumpur         36

6995 National Defence University of Malaysia         37

7003 Segi College         38

7027 Universiti Sultan Zainal Abidin (Universiti Darul ..         39

7209 Universiti Malaysia Kelantan         40

7608 Limkokwing University of Creative Technology *         41

7826 KDU College         42

7991 Selangor International Islamic University College         43

8326 Sunway University College         44

8529 Malaysia Theological Seminary         45

8705 Malaysia University of Science & Technology         46

8772 Olympia College Malaysia         47

8864 Swinburne University of Technology Sarawak Campus         48

9345 Malaysian Institute of Management         49

9479 University of Malaya Medical Center & Faculty of M..         50

9541 INSANIAH University College         51

9879 Taman Pertanian University         52

9897 Kuala Lumpur Infrastructure University College         53

9911 International Centre for Education in Islamic Fina..         54

10114 Majlis Peperiksaan Malaysia         55

10143 Cyberjaya University College of Medical Sciences         56

10169 Disted-Stamford College         57

10169 Berjaya University College of Hospitality         58

10281 Asia e University         59

10425 KBU International College         60

10831 New INTI College         61

11254 TATI University College         62

11571 Nilai International College         63

11889 Asia Pacific University College of Technology & In..         64

11975 AIMST University         65

 http://topstudylinks.com/Top-Universities-in-Malaysia-c136.aspx

Dasar Kerajaan

Dasar Kerajaan

THIRD NATIONAL AGRICULTURAL POLICY (1998 - 2010) - EXECUTIVE SUMMARY

I.  INTRODUCTION 1.   This  document  outlines the  Third  National      Agricultural  Policy (NAP3)  which  sets  the      strategic  directions  for  agricultural  and      forestry  development to the year 2010.  This      policy has been formulated…
[Baca]

THE NATIONAL TELECOMMUNICATION POLICY (1994 - 2020)

PREFACE 1. This  document  outlines the objectives,  strategies  and   features of the National Telecommunications Policy  (NTP)   for  the  1994 - 2020 period. This policy was  formulated   to  ensure that the growth of telecommunications services   and  its…
[Baca]

SOGOSHOSHA MALAYSIA

Latarbelakang           Sogoshosha atau syarikat perdagangan am adalah satu      konsep  yang  diperkenalkan  di  negara  Jepun.   Untuk      mencapai   taraf    sogoshosha,    sesebuah    syarikat      perdagangan  mestilah  memenuhi tiga…
[Baca]

RANGKA DASAR AUTOMOTIF NASIONAL

A. PENGENALAN Sektor automotif merupakan industri penting kepada ekonomi Malaysia. Sumbangan sektor ini kepada ekonomi negara adalah besar, serta berkait rapat dengan sektor pembuatan dan perkhidmatan. Sektor automotif bermula dengan pengimportan kenderaan yang kemudiannya berkembang kepada operasi pemasangan serta pembangunan…
[Baca]

RANCANGAN KERJASAMA TEKNIKAL MALAYSIA

Latarbelakang        Kabinet  telah  bersetuju  pada  25hb. Julai 1979 untuk       mewujudkan  rancangan   Kerjasama   Teknikal   Malaysia       (MTCP).      Rancangan   ini   ialah   merupakan  suatu      …
[Baca]

PLAN INDUK PERINDUSTRIAN

Latarbelakang       Sejak  tahun  1960,  perkembangan  sektor  pembuatan di      Malaysia telah dilaksanakan ke  arah  kegiatan-kegiatan      yang bercorak gantian-import. Bagaimanapun strategi ini      telah  mula  berubah  dalam  tahun  1970  di mana lebih    …
[Baca]

PERSYARIKATAN MALAYSIA

Latarbelakang       Dasar Persyarikatan Malaysia atau Malaysia Incorporated      ini telah pertama kalinya diutarakan oleh  YAB  Perdana      Menteri   Datuk   Sri   Dr.Mahathir   Mohamed  di waktu      pelancaran  Forum  INTAN  pada  25hb.…
[Baca]

PERSPEKTIF WAWASAN 2020

Latarbelakang      Semasa   pelancaran  Majlis  Perdagangan  Malaysia  pada  28     Februari 1991, Y.A.B. Perdana  Menteri  telah  membentangkan     satu kertas kerja bertajuk "Malaysia - Melangkah ke Hadapan"     yang  mengandungi  satu  pemikiran dan rangka kerja…
[Baca]

PENSWASTAAN

Latarbelakang            Pengswastaan mula mendapat perhatian yang wajar di      Malaysia mulai pertengahan tahun  1983  apabila  Y.A.B.      Perdana   Menteri   melancarkan   Dasar   Persyarikatan      Malaysia yang juga telah menyentuh…
[Baca]

PENINGKATAN DAYA PENGELUARAN NEGARA

Latarbelakang               Daya pengeluaran dihuraikan oleh pelbagai pakar      atau penulis  dengan  pelbagai  cara.    Satu  daripada      takrif-takrif  daya  pengeluaran   yang   diketengahkan      ialah  nisbah  di   antara…
[Baca]

KONSEP KAWASAN AMAN, BEBAS & BERKECUALI (ZOPFAN) DI ASIA TENGGARA

Latarbelakang       Sebagai blok yang boleh disifatkan bukan komunis di Asia      Tenggara, ASEAN sebenarnya lebih berpegang kepada dasar      berkecuali.      Malaysia   telah   menyarankan  supaya      diwujudkan 'kawasan awam, bebas dan…
[Baca]

HALACARA BARU DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG dan LUAR BANDAR

Latarbelakang                 Semasa  membentangkan  kajian Separuh Penggal      rancangan Malaysia Ke IV di  Parlimen  pada  29hb  Mac,      1984  Y.A.B.  Perdana  Menteri  telah menekankan bahawa      Kerajaan  akan  terus  berusaha…
[Baca]

DASAR WANITA NEGARA

Latarbelakang      Wanita  terdiri  daripada  hampir separuh penduduk Malaysia.     Sumbangan mereka sama ada sebagai isteri, ibu serta  pekerja     yang  mempunyai gaji, di dalam pembangunan bangsa dan negara     adalah amat penting. Mereka bukan sahaja…
[Baca]

DASAR URBANISASI NEGARA

Latarbelakang            Setakat ini tidak ada dasar Urbanisasi Negara yang      komprehensif  dan  yang telah diistiharkan secara rasmi      oleh kerajaan.    Walaubagaimanapun  terdapat  beberapa      strategi  dan  pendekatan  berhubung dengan pembangunan  …
[Baca]

DASAR SOSIAL NEGARA

Pengenalan Dasar Sosial Negara (DSN) adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap. Matlamat Dasar ini yang diluluskan…
[Baca]

DASAR SAINS dan TEKNOLOGI NEGARA

Aspirasi  negara  yang  diilhamkan  dalam Wawasan 2020 ialah     pencapaian taraf  sebuah  negara  yang  maju menjelang tahun     2020.  Ini  bermakna   kemajuan   penuh   dalam  semua aspek     kehidupan  termasuk  dari  segi  ekonomi,  politik,  sosial,…
[Baca]

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA

Latarbelakang      Di  dalam  dekad  50-an  dan 60-an, program perindustrian di     negara ini dijalankan  sebagai  usaha  untuk  mempelbagaikan     ekonomi  negara  yang  pada  masa itu amat bergantung kepada     getah dan bijih timah. Memandangkan harga…
[Baca]

12. DASAR PERINDUSTRIAN BERAT DI MALAYSIA

Latarbelakang             Sektor perindustrian memberi sumbangan yang besar      kepada   ekonomi   negara   setanding   dengan   sektor      pertanian.    Sumbangan sektor perindustrian dalam KDNK      telah meningkat dari…
[Baca]

11. DASAR PENGURANGAN BEBAN PERBELANJAAN AWAM

Latarbelakang             Kemelesatan ekonomi dunia dalam tahun-tahun  1980      dan  1981  mula memberi kesan sepenuhnya kepada ekonomi      negara dalam suku  tahun  pertama  1982.    Dengan  itu      dasar-dasar   ekonomi  …
[Baca]

DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENTADBIRAN

Latarbelakang     Di  dalam  Perlembagaan  Malaysia,  Islam  ialah agama rasmi     Negara dan  hak  mengendalikan  hal  ehwal  Islam  diberikan     kepada  Raja-raja  dan  Kerajaan-kerajaan Negeri. Sungguhpun     demikian,  penganut-penganut   agama   lain   adalah  …
[Baca]

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Latarbelakang      Dalam tahun-tahun menuju kemerdekaan, telah timbul kesedaran     di  kalangan  pemimpin  dan  rakyat  Malaysia tentang betapa     mustahaknya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk     mengganti sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi  kehendak    …
[Baca]

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (DPN)

Latarbelakang Tahun  1990  menandakan  berakhirnya Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama     (RRJP 1) dan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Dalam tempoh pelaksanaan DEB (1971 -       1990), ekonomi Malaysia telah berkembang  dengan  pesatnya  walaupun  menghadapi  pelbagai cabaran.  Sesuatu yang tidak boleh…
[Baca]

DASAR PEMBAHARUAN dan PENINGKATAN PRODUKTIVITI dan KUALITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM

Latarbelakang Matlamat kependudukan 70 juta telah disarankan oleh Y.A.B. Perdana Menteri Seri Dr. Mahathir Mohamed ketika beliau berucap di Perhimpunan Agung UMNO dalam bulan September 1982. Beliau berpendapat bahawa Malaysia akan lebih berjaya dengan penduduk sebanyak 70 juta. Saranan ini…
[Baca]

DASAR KEPENDUDUKAN MALAYSIA KE ARAH 70 JUTA PENDUDUK

Latarbelakang Matlamat kependudukan 70 juta telah disarankan oleh Y.A.B. Perdana Menteri Seri Dr. Mahathir Mohamed ketika beliau berucap di Perhimpunan Agung UMNO dalam bulan September 1982. Beliau berpendapat bahawa Malaysia akan lebih berjaya dengan penduduk sebanyak 70 juta. Saranan ini…
[Baca]

6. DASAR PANDANG KE TIMUR

Latarbelakang Dasar Pandang Ke Timur ini telah diumumkan oleh Y.A.B.  Perdana Menteri Dato` Seri Dr. Mahathir Mohamad pada 8hb. Februari 1982 semasa Persidangan  Annual  Conference  of  MAJECA/JAMECA"  di Hilton Kuala Lumpur.    Dasar  ini  bermakna,  pihak  Kerajaan  akan membuat  pengkajian,  penelitian…
[Baca]

ANTARTIKA

Latarbelakang Y.A.B. Perdana Menteri menimbulkan isu Antartika ketika berucap di sessi ke 37 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu(PBB)dalam bulan September 1982.Isu iniditimbulkan sekali lagi dalam siding kemuncak Negara-Negara Berkecuali dalam bulan Mac 1983 di mana Malaysia telah berjaya mendapatkan pengesahan dan sokongan…
[Baca]

BERSIH, CEKAP dan AMANAH

Latarbelakang Pada pertengahan April 1982, Y.A.B.Dato' Sri Dr. Mahathir Mohamed telah melancarkan kempen Bersih, Cekap dan Amanah sebagai satu dasar yang menjadi amalan kepada semua di negara ini. Konsep ini adalah selaras dan sebagai asas kepada Kempen Kepimpinan Melalui Teladan…
[Baca]

DASAR EKONOMI BARU

LATAR BELAKANG Dilihat dari perspektif sejarah Malaysia, penjajah British menggalakkan perkembangan masyarakat secara 'plural' melalui amalan 'pecah' dan perintah. Pihak British telah menggalakkan kedatangan tenaga buruh dari negara China dan India untuk kepentingan ekonomi penjajah dalam sektor perlombongan bijih timah,…
[Baca]

DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN

Latarbelakang Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup berperanan penting dalam proses pembangunan negara di Malaysia di mana keperibadian Malaysia harus dipupuk dalam usaha-usaha yang dijalankan ke arah meningkatkan pembangunan sosioekonomi dan politik. Ini sudah tentunya memerlukan penggemblengan dan penglibatan semua lapisan…
[Baca]

Rancangan Malaysia Ke Sepuluh

Rancangan Malaysia Ke Sepuluh

 WORKING TOWARDS A HOLISTIC CHANGE

Excerpts from the 10th Malaysia Plan speech by Prime Minister Datuk Seri Najib Razak in the Dewan Rakyat on 10th June 2010. OUR journey towards Vision 2020 is full of challenges and uncertainties at the global level. The global economic…
[Baca]
 

MENUJU KE ARAH NEGARA MAJU

UCAPAN Perdana Menteri, Datuk Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak semasa membentangkan usul tentang Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) di Dewan Rakyat pada 10 Jun 2010, pukul 11.30 pagi. Tuan Yang di-Pertua, Dengan sukacita, saya berdiri di Dewan yang mulia ini…
[Baca]

Prakata
Rancangan Malaysia Kesepuluh menetapkan satu lagi mercu tanda bersejarah dalam usaha kita melaksanakan misi penting ke arah menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi sebagaimana yang dihasratkan dalam Wawasan 2020. Kita berjaya menempa kemajuan besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial sepanjang…
[Baca]
  
BAB 1 : 1MALAYSIA: MENCARTA PEMBANGUNAN KE ARAH NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI
Krisis kewangan global telahpun reda, ekonomi Malaysia kini kembali pulih dan semakin kukuh. Pertumbuhan ekonomi yang cergas telah dicapaidengan pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) pada suku pertama tahun 2010 sebanyak 10.1%, iaitu kadar tertinggi dalam tempoh 10 tahun. Namun,…
[Baca]

 

BAB 2 : MEMBANGUN BERASASKAN KEKUATAN NEGARA

Malaysia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam beberapa dekad lalu yang telah merubah negara daripada sebuah ekonomi berasaskan pertanian dan komoditi kepada sebuah negara berpendapatan sederhana yang makmur. Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) sebenar berkembang sebanyak 5.8% setahun semenjak…
[Baca]
  
  
BAB 3 : MEWUJUDKAN PERSEKITARAN UNTUK MENJAYAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Ekonomi Malaysia telah kembali pulih daripada kemelesetan berikutan krisis kewangan global dan indikator utama ekonomi menunjukkan kadar pertumbuhan yang kukuh dalam jangka masa terdekat. Namun, bagi memastikan pertumbuhan yang mampan dan teguh untuk jangka panjang, beberapa cabaran struktur perlu ditangani.…
[Baca]

BAB 4 : MENUJU KE ARAH PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI SECARA INKLUSIF

Dasar ekonomi yang dilaksana berteraskan falsafah pertumbuhan dengan pengagihan telah mempamerkan prestasi ekonomi yang cemerlang selama empat dekad yang lalu. Ini telah menghasilkan pengurangan kemiskinan yang ketara, penyertaan ekonomi yang lebih seimbang dan perluasan liputan perkhidmatan asas seperti kesihatan dan…
[Baca]

BAB 5 : MEMBANGUN DAN MENGEKALKAN MODAL INSAN BERTARAF DUNIA
Modal insan merupakan pelaburan terpenting bagi pembangunan sesebuah negara dan menjadi teras kepada inovasi dan ekonomi berpendapatan tinggi yang produktif. Tidak ada negara mampu mencapai kemajuan tanpa memiliki modal insan cemerlang yang berkemahiran tinggi, boleh bertindak balas dengan pantas dan…
[Baca]

BAB 6 : MEWUJUDKAN PERSEKITARAN KE ARAH MENINGKATKAN KUALITI HIDUP

BAB 6 : MEWUJUDKAN PERSEKITARAN KE ARAH MENINGKATKAN KUALITI HIDUP Kerajaan komited untuk memastikan kualiti hidup yang tinggi di kawasan bandar dan luar bandar selaras dengan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. Ini bermaksud kawasan di bandar dan luar…
[Baca]
 

Bab 7 : MENTRANSFORMASIKAN KERAJAAN KE ARAH MENTRANSFOR ASIKAN MENTRANSFORM MENTRANSFORMASIKAN MALAYSIA

“Masa hadapan yang lebih gemilang akan sama-sama dapat dicapai di Malaysia jika kita menyemarakkan inovasi, menjalin kepakaran sektor awam dan swasta demi kebaikan bersama, menumpukan kepada penyampaian, memiliki keberanian membuat pilihan yang tepat untuk negara dan mengekalkan komitmen kita terhadap…
[Baca]

Malaysia As A Fully Developed Country

Malaysia As A Fully Developed Country - One Definition

By the year 2020, Malaysia can be a united nation, with a confident Malaysian society, infused by strong moral and ethical values, living in a society that is democratic, liberal and tolerant, caring, economically just and equitable, progressive and prosperous, and in full possession of an economy that is competitive, dynamic, robust and resilient.

There can be no fully developed Malaysia until we have finally overcome the nine central strategic challenges that have confronted us from the moment of our birth as an independent nation.

The first of these is the challenges of establishing a united Malaysian nation with a sense of common and shared destiny. This must be a nation at peace with itself, territorially and ethnically integrated, living in harmony and full and fair partnership, made up of one 'Bangsa Malaysia' with political loyalty and dedication to the nation.

The second is the challenge of creating a psychologically liberated, secure, and developed Malaysian Society with faith and confidence in itself, justifiably proud of what it is, of what it has accomplished, robust enough to face all manner of adversity. This Malaysian Society must be distinguished by the pursuit of excellence, fully aware of all its potentials, psychologically subservient to none, and respected by the peoples of other nations.

The third challenge we have always faced is that of fostering and developing a mature democratic society, practising a form of mature consensual, community-oriented Malaysian democracy that can be a model for many developing countries.
The fourth is the challenge of establishing a fully moral and ethical society, whose citizens are strong in religious and spiritual values and imbued with the highest of ethical standards.

The fifth challenge that we have always faced is the challenge of establishing a matured, liberal and tolerant society in which Malaysians of all colours and creeds are free to practise and profess their customs,cultures and religious beliefs and yet feeling that they belong to one nation.

The sixth is the challenge of establishing a scientific and progressive society, a society that is innovative and forward-looking, one that is not only a consumer of technology but also a contributor to the scientific and technological civilisation of the future.

The seventh challenge is the challenge of establishing a fully caring society and a caring culture, a social system in which society will come before self, in which the welfare of the people will revolve not around the state or the individual but around a strong and resilient family system.

The eighth is the challenge of ensuring an economically just society. This is a society in which there is a fair and equitable distribution of the wealth of the nation, in which there is full partnership in economic progress. Such a society cannot be in place so long as there is the identification of race with economic function, and the identification of economic backwardness with race.

The ninth challenge is the challenge of establishing a prosperous society, with an economy that is fully competitive, dynamic, robust and resilient.
We have already come a long way towards the fulfilment of these objectives. The nine central objectives listed need not be our order of priorities over the next three decades. Most obviously, the priorities of any moment in time must meet the specific circumstances of that moment in time.

But it would be surprising if the first strategic challenge which I have mentioned - the establishment of a united Malaysian nation - is not likely to be the most fundamental, the most basic.

Since much of what I will say this morning will concentrate on economic development, let me stress yet again that the comprehensive development towards the developed society that we want -however each of us may wish to define it -cannot mean material and economic advancement only. Far from it. Economic development must not become the be-all and the end-all of our national endeavours.
Since this Council must concentrate on the issues of economic development and economic social justice, which for this nation must go hand in hand for the foreseeable future, let me expand on the perception of the central strategic challenges with regard to these two vital objectives.

At this point it is well to define in greater detail the objective of establishing an economically just society.

Of the two prongs of the NEP no one is against the eradication of absolute poverty -regardless of race, and irrespective of geographical location. All Malaysians, whether they live in the rural or the urban areas, whether they are in the south, north, east or west, must be moved above the line of absolute poverty.

This nation must be able to provide enough food on the table so that not a solitary Malaysian is subjected to the travesty of gross under-nourishment. We must provide enough by way of essential shelter, access to health facilities, and all the basic essentials. A developed Malaysia must have a wide and vigorous middle class and must provide full opportunities for those in the bottom third to climb their way out of the pit of relative poverty.

The second prong, that of removing the identification of race with major economic function is also acceptable except that somehow it is thought possible to achieve this without any shuffling of position. If we want to build an equitable society than we must accept some affirmative action. This will mean that in all the major and important sectors of employment, there should be a good mix of the ethnic groups that make up the Malaysian nation. By legitimate means we must ensure a fair balance with regard to the professions and all the major categories of employment. Certainly we must be as interested in quality and merit. But we must ensure the healthy development of a viable and robust Bumiputera commercial and industrial community.

A developed Malaysia should not have a society in which economic backwardness is identified with race. This does not imply individual income equality, a situation in which all Malaysians will have the same income. This is an impossibility because by sheer dint of our own individual effort, our own individual upbringing and our individual preferences, we will all have different economic worth, and will be financially rewarded differently. An equality of individual income as propounded by socialists and communists is not only not possible, it is not desirable and is a formula for disaster.

But I do believe that the narrowing of the ethnic income gap, through the legitimate provision of opportunities, through a closer parity of social services and infrastructure, through the development of the appropriate economic cultures and through full human resource development, is both necessary and desirable. We must aspire by the year 2020 to reach a stage where no-one can say that a particular ethnic group is inherently economically backward and another is economically inherently advanced. Such a situation is what we must work for efficiently, effectively, with fairness and with dedication.

"A full partnership in economic progress" cannot mean full partnership in poverty. It must mean a fair balance with regard to the participation and contribution of all our ethnic groups - including the Bumiputeras of Sabah and Sarawak - in the high-growth, modern sectors of our economy. It must mean a fair distribution with regard to the control , management and ownership of the modern economy.

In order to achieve this economically just society, we must escalate dramatically our programmes for national human resource development. There is a need to ensure the creation of an economically resilient and fully competitive Bumiputera community so as to be at par with the NonBumiputera community. There is need for a mental revolution and a cultural transformation. Much of the work of pulling ourselves up by our boot-straps must be done ourselves. In working for the correction of the economic imbalances, there has to be the fullest emphasis on making the needed advances at speed and with the most productive results - at the lowest possible economic and societal cost.

With regard to the establishment of a prosperous society, we can set many aspirational goals. I believe that we should set the realistic (as opposed to aspirational) target of almost doubling our real gross domestic product every t en years between 1990 and 2020 AD. If we do this, our GDP should be about eight times larger by the year 2020 than it was in 1990. Our GDP in 1990 was 115 billion Ringgit. Our GDP in 2020 should therefore be about 920 billion Ringgit in real (1990 Ringgit) terms.

This rapid growth will require that we grow by an average of about 7 per cent (in real terms) annually over the next 30 years. Admittedly this is on optimistic projection but we should set our sights high if we are to motivate ourselves into striving hard. We must guard against 'growth fixation', the danger of pushing for growth figures oblivious to the needed commitment to ensure stability, to keep inflation low, to guarantee sustainability, to develop our quality of life and standard of living, and the achievement of our other social objectives. It will be a difficult task, with many peaks and low points. But I believe that this can be done.
In the 1960s, we grew by an annual average of 5.1 per cent; in the 1970s, the first decade of the NEP, Malaysia grew by an average of 7.8 per cent; in the 1980s, because of the recession years, we grew by an annual average of 5.9 per cent.
If we take the last thirty years, our GDP rose annually in real terms by an average of 6.3 per cent. If we take the last twenty years, we grew by an annual average of 6.9 per cent. What is needed is an additional 0.1 per cent growth. Surely if we all pull together God willing this 0.1% can be achieved.

If we do succeed, and assuming roughly a 2.5 per cent annual rate of population growth, by the year 2020, Malaysians will be four times richer (in real terms) than they were in 1990. That is the measure of the prosperous society we wish and hopefully we can achieve.

The second leg of our economic objective should be to secure the establishment of a competitive economy. Such an economy must be able to sustain itself over the longer term, must be dynamic, robust and resilient. It must mean, among other things: A diversified and balanced economy with a mature and widely based industrial sector, a modern and mature agriculture sector and an efficient and productive and an equally mature services sector; an economy that is quick on its feet, able to quickly adapt to changing patterns of supply, demand and competition; an economy that is technologically proficient, fully able to adapt, innovate and invent, that is increasingly technology intensive, moving in the direction of higher and higher levels of technology; an economy that has strong and cohesive industrial linkages throughout the system; an economy driven by brain-power, skills and diligence in possession of a wealth of information, with the knowledge of what to do and how to do it; an economy with high and escalating productivity with regard to every factor of production; an entrepreneurial economy that is self - reliant, outward - looking and enterprising; an economy sustained by an exemplary work ethic, quality consciousness and the quest for excellence; an economy characterised by low inflation and a low cost of living; an economy that is subjected to the full discipline and rigour of market forces.

Most of us in this present Council will not be there on the morning of January 1, 2020 Not many, I think. The great bulk of the work that must be done to ensure a fully developed country called Malaysia a generation from now will obviously be done by the leaders who follow us, by our children and grand-children. But we should make sure that we have done our duty in guiding them with regard to what we should work to become. And let us lay the secure foundations that they must build upon. 

Dipetik daripada IPG Kampus Pendidikan Islam.