Monday, July 29, 2013

Dasar Kerajaan

Dasar Kerajaan

THIRD NATIONAL AGRICULTURAL POLICY (1998 - 2010) - EXECUTIVE SUMMARY

I.  INTRODUCTION 1.   This  document  outlines the  Third  National      Agricultural  Policy (NAP3)  which  sets  the      strategic  directions  for  agricultural  and      forestry  development to the year 2010.  This      policy has been formulated…
[Baca]

THE NATIONAL TELECOMMUNICATION POLICY (1994 - 2020)

PREFACE 1. This  document  outlines the objectives,  strategies  and   features of the National Telecommunications Policy  (NTP)   for  the  1994 - 2020 period. This policy was  formulated   to  ensure that the growth of telecommunications services   and  its…
[Baca]

SOGOSHOSHA MALAYSIA

Latarbelakang           Sogoshosha atau syarikat perdagangan am adalah satu      konsep  yang  diperkenalkan  di  negara  Jepun.   Untuk      mencapai   taraf    sogoshosha,    sesebuah    syarikat      perdagangan  mestilah  memenuhi tiga…
[Baca]

RANGKA DASAR AUTOMOTIF NASIONAL

A. PENGENALAN Sektor automotif merupakan industri penting kepada ekonomi Malaysia. Sumbangan sektor ini kepada ekonomi negara adalah besar, serta berkait rapat dengan sektor pembuatan dan perkhidmatan. Sektor automotif bermula dengan pengimportan kenderaan yang kemudiannya berkembang kepada operasi pemasangan serta pembangunan…
[Baca]

RANCANGAN KERJASAMA TEKNIKAL MALAYSIA

Latarbelakang        Kabinet  telah  bersetuju  pada  25hb. Julai 1979 untuk       mewujudkan  rancangan   Kerjasama   Teknikal   Malaysia       (MTCP).      Rancangan   ini   ialah   merupakan  suatu      …
[Baca]

PLAN INDUK PERINDUSTRIAN

Latarbelakang       Sejak  tahun  1960,  perkembangan  sektor  pembuatan di      Malaysia telah dilaksanakan ke  arah  kegiatan-kegiatan      yang bercorak gantian-import. Bagaimanapun strategi ini      telah  mula  berubah  dalam  tahun  1970  di mana lebih    …
[Baca]

PERSYARIKATAN MALAYSIA

Latarbelakang       Dasar Persyarikatan Malaysia atau Malaysia Incorporated      ini telah pertama kalinya diutarakan oleh  YAB  Perdana      Menteri   Datuk   Sri   Dr.Mahathir   Mohamed  di waktu      pelancaran  Forum  INTAN  pada  25hb.…
[Baca]

PERSPEKTIF WAWASAN 2020

Latarbelakang      Semasa   pelancaran  Majlis  Perdagangan  Malaysia  pada  28     Februari 1991, Y.A.B. Perdana  Menteri  telah  membentangkan     satu kertas kerja bertajuk "Malaysia - Melangkah ke Hadapan"     yang  mengandungi  satu  pemikiran dan rangka kerja…
[Baca]

PENSWASTAAN

Latarbelakang            Pengswastaan mula mendapat perhatian yang wajar di      Malaysia mulai pertengahan tahun  1983  apabila  Y.A.B.      Perdana   Menteri   melancarkan   Dasar   Persyarikatan      Malaysia yang juga telah menyentuh…
[Baca]

PENINGKATAN DAYA PENGELUARAN NEGARA

Latarbelakang               Daya pengeluaran dihuraikan oleh pelbagai pakar      atau penulis  dengan  pelbagai  cara.    Satu  daripada      takrif-takrif  daya  pengeluaran   yang   diketengahkan      ialah  nisbah  di   antara…
[Baca]

KONSEP KAWASAN AMAN, BEBAS & BERKECUALI (ZOPFAN) DI ASIA TENGGARA

Latarbelakang       Sebagai blok yang boleh disifatkan bukan komunis di Asia      Tenggara, ASEAN sebenarnya lebih berpegang kepada dasar      berkecuali.      Malaysia   telah   menyarankan  supaya      diwujudkan 'kawasan awam, bebas dan…
[Baca]

HALACARA BARU DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG dan LUAR BANDAR

Latarbelakang                 Semasa  membentangkan  kajian Separuh Penggal      rancangan Malaysia Ke IV di  Parlimen  pada  29hb  Mac,      1984  Y.A.B.  Perdana  Menteri  telah menekankan bahawa      Kerajaan  akan  terus  berusaha…
[Baca]

DASAR WANITA NEGARA

Latarbelakang      Wanita  terdiri  daripada  hampir separuh penduduk Malaysia.     Sumbangan mereka sama ada sebagai isteri, ibu serta  pekerja     yang  mempunyai gaji, di dalam pembangunan bangsa dan negara     adalah amat penting. Mereka bukan sahaja…
[Baca]

DASAR URBANISASI NEGARA

Latarbelakang            Setakat ini tidak ada dasar Urbanisasi Negara yang      komprehensif  dan  yang telah diistiharkan secara rasmi      oleh kerajaan.    Walaubagaimanapun  terdapat  beberapa      strategi  dan  pendekatan  berhubung dengan pembangunan  …
[Baca]

DASAR SOSIAL NEGARA

Pengenalan Dasar Sosial Negara (DSN) adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap. Matlamat Dasar ini yang diluluskan…
[Baca]

DASAR SAINS dan TEKNOLOGI NEGARA

Aspirasi  negara  yang  diilhamkan  dalam Wawasan 2020 ialah     pencapaian taraf  sebuah  negara  yang  maju menjelang tahun     2020.  Ini  bermakna   kemajuan   penuh   dalam  semua aspek     kehidupan  termasuk  dari  segi  ekonomi,  politik,  sosial,…
[Baca]

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA

Latarbelakang      Di  dalam  dekad  50-an  dan 60-an, program perindustrian di     negara ini dijalankan  sebagai  usaha  untuk  mempelbagaikan     ekonomi  negara  yang  pada  masa itu amat bergantung kepada     getah dan bijih timah. Memandangkan harga…
[Baca]

12. DASAR PERINDUSTRIAN BERAT DI MALAYSIA

Latarbelakang             Sektor perindustrian memberi sumbangan yang besar      kepada   ekonomi   negara   setanding   dengan   sektor      pertanian.    Sumbangan sektor perindustrian dalam KDNK      telah meningkat dari…
[Baca]

11. DASAR PENGURANGAN BEBAN PERBELANJAAN AWAM

Latarbelakang             Kemelesatan ekonomi dunia dalam tahun-tahun  1980      dan  1981  mula memberi kesan sepenuhnya kepada ekonomi      negara dalam suku  tahun  pertama  1982.    Dengan  itu      dasar-dasar   ekonomi  …
[Baca]

DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENTADBIRAN

Latarbelakang     Di  dalam  Perlembagaan  Malaysia,  Islam  ialah agama rasmi     Negara dan  hak  mengendalikan  hal  ehwal  Islam  diberikan     kepada  Raja-raja  dan  Kerajaan-kerajaan Negeri. Sungguhpun     demikian,  penganut-penganut   agama   lain   adalah  …
[Baca]

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Latarbelakang      Dalam tahun-tahun menuju kemerdekaan, telah timbul kesedaran     di  kalangan  pemimpin  dan  rakyat  Malaysia tentang betapa     mustahaknya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk     mengganti sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi  kehendak    …
[Baca]

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (DPN)

Latarbelakang Tahun  1990  menandakan  berakhirnya Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama     (RRJP 1) dan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Dalam tempoh pelaksanaan DEB (1971 -       1990), ekonomi Malaysia telah berkembang  dengan  pesatnya  walaupun  menghadapi  pelbagai cabaran.  Sesuatu yang tidak boleh…
[Baca]

DASAR PEMBAHARUAN dan PENINGKATAN PRODUKTIVITI dan KUALITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM

Latarbelakang Matlamat kependudukan 70 juta telah disarankan oleh Y.A.B. Perdana Menteri Seri Dr. Mahathir Mohamed ketika beliau berucap di Perhimpunan Agung UMNO dalam bulan September 1982. Beliau berpendapat bahawa Malaysia akan lebih berjaya dengan penduduk sebanyak 70 juta. Saranan ini…
[Baca]

DASAR KEPENDUDUKAN MALAYSIA KE ARAH 70 JUTA PENDUDUK

Latarbelakang Matlamat kependudukan 70 juta telah disarankan oleh Y.A.B. Perdana Menteri Seri Dr. Mahathir Mohamed ketika beliau berucap di Perhimpunan Agung UMNO dalam bulan September 1982. Beliau berpendapat bahawa Malaysia akan lebih berjaya dengan penduduk sebanyak 70 juta. Saranan ini…
[Baca]

6. DASAR PANDANG KE TIMUR

Latarbelakang Dasar Pandang Ke Timur ini telah diumumkan oleh Y.A.B.  Perdana Menteri Dato` Seri Dr. Mahathir Mohamad pada 8hb. Februari 1982 semasa Persidangan  Annual  Conference  of  MAJECA/JAMECA"  di Hilton Kuala Lumpur.    Dasar  ini  bermakna,  pihak  Kerajaan  akan membuat  pengkajian,  penelitian…
[Baca]

ANTARTIKA

Latarbelakang Y.A.B. Perdana Menteri menimbulkan isu Antartika ketika berucap di sessi ke 37 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu(PBB)dalam bulan September 1982.Isu iniditimbulkan sekali lagi dalam siding kemuncak Negara-Negara Berkecuali dalam bulan Mac 1983 di mana Malaysia telah berjaya mendapatkan pengesahan dan sokongan…
[Baca]

BERSIH, CEKAP dan AMANAH

Latarbelakang Pada pertengahan April 1982, Y.A.B.Dato' Sri Dr. Mahathir Mohamed telah melancarkan kempen Bersih, Cekap dan Amanah sebagai satu dasar yang menjadi amalan kepada semua di negara ini. Konsep ini adalah selaras dan sebagai asas kepada Kempen Kepimpinan Melalui Teladan…
[Baca]

DASAR EKONOMI BARU

LATAR BELAKANG Dilihat dari perspektif sejarah Malaysia, penjajah British menggalakkan perkembangan masyarakat secara 'plural' melalui amalan 'pecah' dan perintah. Pihak British telah menggalakkan kedatangan tenaga buruh dari negara China dan India untuk kepentingan ekonomi penjajah dalam sektor perlombongan bijih timah,…
[Baca]

DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN

Latarbelakang Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup berperanan penting dalam proses pembangunan negara di Malaysia di mana keperibadian Malaysia harus dipupuk dalam usaha-usaha yang dijalankan ke arah meningkatkan pembangunan sosioekonomi dan politik. Ini sudah tentunya memerlukan penggemblengan dan penglibatan semua lapisan…
[Baca]

2 comments:

 1. https://issuu.com/emc-mee/docs/______-____________-__________-____ شركات نقل العفش بالدمام
  https://issuu.com/emc-mee/docs/______-______-________________1_.do نقل عفش بالدمام
  https://issuu.com/emc-mee/docs/______________________________.docx نقل اثاث بالدمام
  https://issuu.com/emc-mee/docs/________-______-______-_____________5eee6b62b0c947 شركة نقل عفش بالمدينة المنورة
  https://issuu.com/emc-mee/docs/___________________________________ شركة تنظيف خزانات بجدة

  ReplyDelete
 2. https://issuu.com/emc-mee/docs/________-______-______-________.doc شركة نقل عفش بجدة
  https://issuu.com/emc-mee/docs/________-______-______-____________ شركة نقل عفش بالرياض
  https://issuu.com/emc-mee/docs/____________________________________76c983dc869693 شركة تنظيف بالطائف
  https://issuu.com/emc-mee/docs/____________________________________be97b233ba8cdb شركة تنظيف خزانات بالمدينة المنورة
  https://issuu.com/emc-mee/

  ReplyDelete