Monday, July 29, 2013

Rancangan Malaysia Ke Sepuluh

Rancangan Malaysia Ke Sepuluh

 WORKING TOWARDS A HOLISTIC CHANGE

Excerpts from the 10th Malaysia Plan speech by Prime Minister Datuk Seri Najib Razak in the Dewan Rakyat on 10th June 2010. OUR journey towards Vision 2020 is full of challenges and uncertainties at the global level. The global economic…
[Baca]
 

MENUJU KE ARAH NEGARA MAJU

UCAPAN Perdana Menteri, Datuk Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak semasa membentangkan usul tentang Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) di Dewan Rakyat pada 10 Jun 2010, pukul 11.30 pagi. Tuan Yang di-Pertua, Dengan sukacita, saya berdiri di Dewan yang mulia ini…
[Baca]

Prakata
Rancangan Malaysia Kesepuluh menetapkan satu lagi mercu tanda bersejarah dalam usaha kita melaksanakan misi penting ke arah menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi sebagaimana yang dihasratkan dalam Wawasan 2020. Kita berjaya menempa kemajuan besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial sepanjang…
[Baca]
  
BAB 1 : 1MALAYSIA: MENCARTA PEMBANGUNAN KE ARAH NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI
Krisis kewangan global telahpun reda, ekonomi Malaysia kini kembali pulih dan semakin kukuh. Pertumbuhan ekonomi yang cergas telah dicapaidengan pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) pada suku pertama tahun 2010 sebanyak 10.1%, iaitu kadar tertinggi dalam tempoh 10 tahun. Namun,…
[Baca]

 

BAB 2 : MEMBANGUN BERASASKAN KEKUATAN NEGARA

Malaysia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam beberapa dekad lalu yang telah merubah negara daripada sebuah ekonomi berasaskan pertanian dan komoditi kepada sebuah negara berpendapatan sederhana yang makmur. Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) sebenar berkembang sebanyak 5.8% setahun semenjak…
[Baca]
  
  
BAB 3 : MEWUJUDKAN PERSEKITARAN UNTUK MENJAYAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Ekonomi Malaysia telah kembali pulih daripada kemelesetan berikutan krisis kewangan global dan indikator utama ekonomi menunjukkan kadar pertumbuhan yang kukuh dalam jangka masa terdekat. Namun, bagi memastikan pertumbuhan yang mampan dan teguh untuk jangka panjang, beberapa cabaran struktur perlu ditangani.…
[Baca]

BAB 4 : MENUJU KE ARAH PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI SECARA INKLUSIF

Dasar ekonomi yang dilaksana berteraskan falsafah pertumbuhan dengan pengagihan telah mempamerkan prestasi ekonomi yang cemerlang selama empat dekad yang lalu. Ini telah menghasilkan pengurangan kemiskinan yang ketara, penyertaan ekonomi yang lebih seimbang dan perluasan liputan perkhidmatan asas seperti kesihatan dan…
[Baca]

BAB 5 : MEMBANGUN DAN MENGEKALKAN MODAL INSAN BERTARAF DUNIA
Modal insan merupakan pelaburan terpenting bagi pembangunan sesebuah negara dan menjadi teras kepada inovasi dan ekonomi berpendapatan tinggi yang produktif. Tidak ada negara mampu mencapai kemajuan tanpa memiliki modal insan cemerlang yang berkemahiran tinggi, boleh bertindak balas dengan pantas dan…
[Baca]

BAB 6 : MEWUJUDKAN PERSEKITARAN KE ARAH MENINGKATKAN KUALITI HIDUP

BAB 6 : MEWUJUDKAN PERSEKITARAN KE ARAH MENINGKATKAN KUALITI HIDUP Kerajaan komited untuk memastikan kualiti hidup yang tinggi di kawasan bandar dan luar bandar selaras dengan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. Ini bermaksud kawasan di bandar dan luar…
[Baca]
 

Bab 7 : MENTRANSFORMASIKAN KERAJAAN KE ARAH MENTRANSFOR ASIKAN MENTRANSFORM MENTRANSFORMASIKAN MALAYSIA

“Masa hadapan yang lebih gemilang akan sama-sama dapat dicapai di Malaysia jika kita menyemarakkan inovasi, menjalin kepakaran sektor awam dan swasta demi kebaikan bersama, menumpukan kepada penyampaian, memiliki keberanian membuat pilihan yang tepat untuk negara dan mengekalkan komitmen kita terhadap…
[Baca]

2 comments:

 1. https://issuu.com/emc-mee/docs/______-____________-__________-____ شركات نقل العفش بالدمام
  https://issuu.com/emc-mee/docs/______-______-________________1_.do نقل عفش بالدمام
  https://issuu.com/emc-mee/docs/______________________________.docx نقل اثاث بالدمام
  https://issuu.com/emc-mee/docs/________-______-______-_____________5eee6b62b0c947 شركة نقل عفش بالمدينة المنورة
  https://issuu.com/emc-mee/docs/___________________________________ شركة تنظيف خزانات بجدة

  ReplyDelete
 2. https://issuu.com/emc-mee/docs/________-______-______-________.doc شركة نقل عفش بجدة
  https://issuu.com/emc-mee/docs/________-______-______-____________ شركة نقل عفش بالرياض
  https://issuu.com/emc-mee/docs/____________________________________76c983dc869693 شركة تنظيف بالطائف
  https://issuu.com/emc-mee/docs/____________________________________be97b233ba8cdb شركة تنظيف خزانات بالمدينة المنورة
  https://issuu.com/emc-mee/

  ReplyDelete